Kandidaturer

Vem är jag i politiken?

Läs mer om mig – Vem är jag i politiken?

 

Kryssa Magnus Hellmark – #kryssahellmark

Jag kommer tillsammans med mina Centervänner att möta väljare och övertyga dem om att vi förtjänar deras röst och deras förtroende så att vi kan skapa den förändring Enköping och Sverige så väl behöver.

Det fina med demokrati är att det ligger i våra händer. Tillsammans kan vi göra 2018 till starten på något nytt. Något mycket bättre.
(Annie Lööf, Kommundagarna 2018)

Tillsammans kan vi vinna valet.
Tillsammans kan vi se till att 2018 blir året då vi får ett nytt ledarskap för Enköping och Sverige.

För ett nytt ledarskap, kryssa Magnus Hellmark!

 

Kandidatur till Kommunfullmäktige

Enköpings kommun är i stort behov av ett nytt ledarskap, ett ledarskap som driver en ansvarsfull, hållbar och långsiktigt politik.

En politik för öppenhet, mångfald och jämställdhet och som omfattar hela kommunen, både landsbygd och stad. Tar hänsyn till varje individs frihet, trygghet, självbestämmande. Landsbygdsutveckling som gör det möjligt att bo och leva där man vill med kommunal service inom rimliga avstånd och sluter klyftorna mellan stad och landsbygd. Digitala lösningar och infrastruktur som stödjer landsbygdsutvecklingen och motverkar det digitala utanförskapet. Ekonomi med ett kretsloppstänkande, långsiktigt hållbar och brett förankrad i utvecklingen av Enköping. Offensiv miljöpolitik som gör skillnad i vardagen. Företagarvänlig kommun som med tillgänglig service stödjer nya och etablerade företag som utvecklas och möjliggör nya innovationer.

Vi behöver ta viktiga steg i att bygga ett nytt ledarskap för att skapa ökad tyngd, trovärdighet och relevans för Centerpartiet. För att vara mer angelägna för fler människor!

Ett nytt ledarskap kräver att Centerpartiet i Enköping är berett att förändra och utveckla sig inom de egna leden i den kommunala politiken, något som jag är beredd att ta ansvar för att genomföra, om jag får förtroendet från medlemmarna. Centerpartiet i Enköping behöver skapa ett ökat engagemang för vad vi står för – ansvar och handlingskraft för framtiden och för Enköping. Betydligt fler ska känna att det är helt nödvändigt att lägga Centerpartiets valsedel i kuvertet när det är dags att rösta!

Jag kandiderar till Kommunfullmäktige i Enköping för Centerpartiet vid valet 2018
För ett nytt ledarskap, rösta Magnus till Kommunfullmäktige!

 

Kandidatur till Riksdagen

Magnus är en engagerad, driven, social, pragmatisk, entreprenör ochstrategisk analytiker. I hjärta och hjärna socialliberal som brinner för hållbarhets- näringslivs- landsbygds- och jordbruksfrågor. Magnus har sina rötter både på landsbygden och i staden, han lägger det mesta av sin fritid på politiken, övrig tid går till familj, mat, jakt och friluftsliv. Magnus har under många år arbetat mellan offentlig och privat sektor med IT och infrastruktur.

“Att kandidera är att visa att man står upp för någonting. Att kandidera är också att vilja vara med och påverka, att försöka göra skillnad och vara en aktiv del. Jag vill bidra i valet 2018 med all min kapacitet och mina förmågor. Jag vill lyssna till väljare och utveckla politik för vår hållbara framtid.”

Centerpartiet behövs i rikspolitiken, kanske mer nu än någonsin tidigare. Magnus vill lyfta Uppsalaregionens villkor i riksdagen och inom Centerpartiet. Landsbygdsperspektivet, landsbygdsutveckling och gröna näringar i fokus, människor ska kunna bo och leva i hela landet. En levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett hållbart jordbruk, svenska bönder ska konkurrera på rättvisa villkor. Bättre balans mellan storstad och landsbygd gällande tillgången på service och offentlig digitalisering. På nationell nivå kan vi skapa lösningar för både stad och landsbygd att möta utmaningar genom att skapa goda förutsättningar för innovation, ny teknik och digitalisering. IoT kommer förstärka trygghet och livskvalitet.

Jag kandiderar till riksdagen för Centerpartiet i Uppsala län vid valet 2018
För en hållbar framtid, rösta Magnus till riksdagen!