Välj en sida
Budget 2017 – Närodlad politik för hela Enköping

Budget 2017 – Närodlad politik för hela Enköping

Närodlad politik för hela Enköping
Idag presenterar vi vår egen budget fylld med närodlad politik för hela kommunen, både landsbygd och stad – Centerpartiet i Enköping Budgetförslag 2017

I en kommun där fördelningen av innevånare är 50/50 mellan landsbygd och stad behövs en långsiktig och hållbar budget där Centerpartiet tar ansvar för ekonomin. Det behövs en masterplan som visar hur kommunen ska växa och på längre sikt ger bra förutsättningar för att kunna bo och verka i hela kommunen, inte bara i centrala Enköping. Vi vill förenkla vardagen för företagare och ge de bästa förutsättningarna för jobb och sysselsättning. Fler i jobb och sysselsättning ger mer medel för att investera i skola, vård och omsorg. Vi behöver också använda oss av mer närodlade mat, producerad enligt svenska regler samt närpoducerade tjänster för att spara miljön. Det finns en grön linje genom hela vårt förslag, det finns anledning att rösta på Centerpartiet i valet 2018. Enköpings kommun och Sverige behöver ett nytt ledarskap!

Centerpartiet är redo att ta ansvar för ekonomin i Enköpings kommun. Därför kommer vi inte att höja skatten. Vi kommer däremot att förorda en masterplan för våra byggnationer, att lokalresursplanen tas fram och att kostnader för stadshotellstomt och simhall inte rusar iväg. Vi vill anamma skolkommissionens resultat för effektivaste kompetenshöjning av lärarna.

Centerpartiet ser alla delar av kommunen. Därför kommer vi att förorda omsorgsboenden i alla delar av kommunen. Vi kommer att lägga förslag som underlättar att driva företag i hela kommunen, inte bara inne i Enköpings tätort.

Centerpartiet förstår vikten av bra och hållbar mat. Därför vill vi införa att miljöstyrningsrådets baskrav skall gälla vid all matupphandling i kommunen. Vi vill att våra barn och gamla ska få riktig mat, näringsrik och bra, lagad från grunden.

Centerpartiet står för närodlad politik. Det handlar om närhet till beslut och att kunna påverka sin vardag. Det handlar också om en grön, social och jordnära liberalism. Vi tror på ett varmt inkluderande och jämställt samhälle. Därför kommer vi att införa jämställdhetskartan.