Välj en sida

en centerpolitisk Blog

Kaffe & Politik

Magnus Hellmark – Kommunpolitiker för Centerpartiet
med siktet inställt på Riksdagen. Jobbar för att Enköping, Uppsala län och Sverige ska ha en levande landsbygd och ett blomstrande företagande – Kaffe & Politik ☕️🍀

Landsbygden behöver ett varierat strandskydd

Landsbygden behöver ett varierat strandskydd

Strandskyddet behöver ta hänsyn till att förutsättningarna ser olika ut i olika delar av Sverige, skriver Magnus Hellmark (C).Uppsala nya tidning 2021-08-07 Det övergripande målet för den Svenska landsbygdspolitiken är en livskraftig landsbygd med likvärdiga...

läs mer
Hållbar och långsiktig kultur

Hållbar och långsiktig kultur

Centerpartiet ser ett kulturhus som en öppen, trygg och tillgänglig miljö. En byggnad med flera kulturella verksamheter.Enköpings Posten 2021-07-31 Det engagemang som finns inom besöksnäring, kulturlivet och olika idrottsföreningar i Enköping är både roligt och...

läs mer
Hellmark om sportskytte och jakt

Hellmark om sportskytte och jakt

Vapenfrågor Med tiden har jag fått frågor om hur jag som kandidat till riksdagen för Centerpartiet i Uppsala län ställer mig till politiska frågor som rör sportskytte, jakt, vapenlagstiftning och implementeringen av EU's vapendirektiv i Sverige. Mina...

läs mer
30 och i skolbänken för livet

30 och i skolbänken för livet

Ett område som är viktigt inom politiken är skolan, där jobbar och sliter nästa generation och förbereder sig för vuxenlivet. Skolan kommer in, i många fall i rätt tid och kan jobba förebyggande, upptäcka om det behövs extra hjälp eller stimulans. Har vi en...

läs mer
Deltidsbrandkårerna ska finnas kvar

Deltidsbrandkårerna ska finnas kvar

Deltidsbrandkårerna ska finnas kvar. Fungerar den kommunala krisberedskapen vid en större krissituation eller enskild stor händelse utan stöd av deltidskårerna på landsbygden? Svaret är nej! Deltidskårerna är en grundläggande pusselbit för krisberedskapen, för att...

läs mer
Stötta Sveriges bönder!

Stötta Sveriges bönder!

Stötta svenska bönder, det hållbara valet. Vi behöver en levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett hållbart jordbruk. Det svenska jordbruket handlar om öppna landskap, god omsorg om djuren och en säker matproduktion. Just nu slår torkan hårt mot både växt-...

läs mer