Välj en sida

Nomineringstider


För en tid sedan var jag på intervju med Centerpartiets nomineringskommitté för valet till kommunfullmäktige i Enköping. Det ställdes många utmanande frågor ur diverse olika perspektiv, så som sig bör när kandidater ska grillas. En fråga fäste sig dock kvar – Siktar du på att bli heltidspolitiker? Jag minns att jag stannade till och funderade, minns också mitt svar – nej, men då jag vill till riksdagen finns det ju bara alternativet att vara heltidspolitiker.

Jag har hela tiden varit extremt tydlig med min målsättning kring min kandidatur till riksdagen, jag hymlar inte med att jag vill och att jag vill ha en förändring i toppskiktet. Att fortsätta med i stort sett samma personer på plats 1 till 5 år efter år, är det alltid bästa lösningen? Jag har också varit tydlig med att vi behöver förändra och utveckla toppskiktet i den kommunala politiken i Enköping, något som jag gärna tar fullt ansvar för och tar mig an, särskilt om jag får vänta på min tur att förändra riksdagspolitiken.

Jag har hela tiden varit extremt tydlig med min målsättning kring min kandidatur till riksdagen, jag hymlar inte med att jag vill och att jag vill ha en förändring i toppskiktet

För det första behöver vi fler kandidater som är mitt i livet. Som har arbetslivserfarenhet, kompetens och framförallt ett sug av att driva sina frågor och Centerpartiets politik, som vill vara med och förändra. Vi behöver få upp personer som inte varit politiker från barnsben. Vi behöver de politikerna också, som stöd till laget. Vi behöver hjälpas åt och lyfta varandra. Är vi tillräckligt inbjudande, tillåtande och ställer vi frågan – kan du hjälpa till, vill du ställa upp?

Tidigare företrädare har valts in utifrån dåtidens kompetenskrav och raden av starka centerkvinnor i Uppsala län har varit lång på riksdagsposten. Jag tycker det är bra, men för mig handlar det nu om att vi behöver ta fram de bästa kandidaterna, som har de bästa förutsättningarna med dagens kompetenskrav och förändrade politiska landskap. Jag är för jämställdhet, inte kvotering. Processen för hur man utser vem som ska representera partiet i riksdagen behöver moderniseras, kompletteras med krav på en samlad kompetensbild. Utgår vi från dagens kompetenskrav och förändrade politiska landskap så kan de mycket väl vara dags för flera män på plats 1 till 5. Kompetens ska i större utsträckning avgöra valet av kandidat. Förutom kompetens är jämställdhet och mångfald viktigt att väga in.

För det andra har Centerpartiet under några år jobbat hårt med att förändra synen på kandidater, dels genom mångfaldsprojektet men också genom att aktivt utbilda nomineringskommittéer inför stundande val. Var det tillräckligt många som deltog på utbildningarna, som tog åt sig innehållet och vågade släppa sargen? Frågan är också om det ”gamla gardet” har uppmärksammat Centerpartiets förändring i hur man ser på en kandidat – och då tänker jag inte på de äldre medlemmarna – utan de som har varit vana med den gamla ordningen, hur det alltid har varit och vilka släktnamn eller kompisskap som har haft förtur och vilka namn som alltid ska vara med, de som helt enkelt har haft för vana att bestämma och få sin vilja igenom.

Centerpartiet under några år jobbat hårt med att förändra synen på kandidater, dels genom mångfaldsprojektet men också genom att aktivt utbilda nomineringskommittéer inför stundande val

Jag vill, likt Centerpartiet, se en transparent och öppen process fram till att en lista sätts. Gärna i samma omfattning som när man utsåg efterträdare på partiledarposten efter Maud Olofsson. Det har ju som bekant lett fram till en partiledare som har bäst förtroende av alla, Sveriges bästa partiledare Annie Lööf! Jag vill också uppmärksamma det goda exemplen bland mina Centervänner, för det är fler än jag, som öppet törs tala om att man vill, har sug och tar plats!

Slutligen kan jag konstatera att vi fortfarande har en bit kvar innan vi har förändrat Centerpartiets organisation hela vägen till rötterna. Jag tror vi får leva med att det här valet blir det var och en för sig själv, hela vägen fram till valvakan, istället för att hjälpa varandra. Vi behöver utvecklas och se till att vi jobbar gemensamt med laget före jaget. Har vi öppna processer, vågar ta plats, vågar vi förändra istället för att göra som vi alltid gjort och jobbar tillsammans som ett lag. Då vinner vi val, då tar vi fler mandat och då har vi roligt tillsammans. Den som har roligast vinner!

Magnus Hellmark (C) – Riksdagskandidat, Uppsala län

Nu är det dags för en man

Magnus Hellmark är inte rädd för att sticka ut. ”Nu är det dags för en man”, säger han. Den 45-årige Enköpingsbon har starkt fokus på att kandidera till riksdagen. Centerpartisten säger att han är medveten om att det är känsligt att uttrycka sig som han gör.

– Men nu är det dags för en manlig kandidat om partiet menar allvar med jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Jag är inte för kvotering, men jag är för jämställdhet, säger han.

Framför honom på bordet i lobbyn på Park Astoria ligger hans mobil där det gröna skalet signalerar riksdagskandidaturen. Samma budskap står på visitkortet han lämnar över innan vi skiljs åt efter intervjun. Fram till för några månader sedan var han tämligen osynlig utanför partiet. Nu syns han alltmer i sociala medier, skriver debattartiklar, var en av delegaterna på partistämman i Malmö, sitter med i distriktsstyrelsen och är vice ordförande i Centerpartiet i Enköping.

– Jag har arbetat med it-säkerhetsfrågor hela mitt yrkesliv, senast på SOS Alarm. Inom kort börjar jag på en försvarsnära arbetsplats här i Enköping med den typen av frågor, säger han.

Under en kortare period satsar han heltid på politiken. Magnus Hellmark bor med sin familj i Gånsta och beskriver sig som en föreningsmänniska med en fot på landsbygden och en i stan. Nu tar han upp kampen med sina kvinnliga motkandidater. Partiet har medvind i opinionen och det är inte osannolikt med två centerpartister från länet i riksdagen efter valet 2018. Catarina Deremar i Tierp berättade för några dagar sedan att hon vill lämna kommunpolitiken och kandidera till riksdagen, där Solveig Zander från Enköping har en plats sedan 2006.

– Centerpartiet har en lång historia med kvinnliga företrädare i riksdagen, vilket jag tycker har varit bra, men nu är det dags för en manlig kandidat. Topp fem vid valet 2014 behöver nödvändigtvis inte vara de mest lämpade kandidaterna vid nästa års val med tanke på landets och länets utveckling, säger han till EP.

Vad kvalificerar dig till uppdraget?

– Det behövs ett nytt ledarskap. IT-säkerhet och landsbygdsfrågor lyfts inte fram tillräckligt i partiet. Vision, sug, arbetslivserfarenhet och kompetens är långt mycket viktigare än lång och trogen tjänst.

Just i antal partiår har han dock svårt att hävda sig.

– Jag gick med i Centerpartiet dagen efter valet 2014, när jag på valnatten hade sett hur Reinfeldt hoppat av. Jag anmälde mig på nätet, sedan ringde Monica Hallgren upp och bjöd in mig till nästa möte.

Nu hoppas han på en plats i riksdagen.

Artikeln publicerad i EP 12:00 | 2017-10-14 – Nu är det dags för en man
Artikeln publicerad i UNT 12:00 | 2017-10-14 – Nu är det dags för en man

Jag söker ditt stöd i medlemsomröstningen

Jag söker ditt stöd i medlemsomröstningen

Jag söker ditt stöd, för att i valet 2018 representera Uppsala län i riksdagen. Sverige behöver ett nytt ledarskap för ökad trygghet och grön tillväxt. Klyvningen mellan stad och landsbygd när det gäller tillgänglighet till vård och polis har aldrig varit större. Grundläggande samhällsfunktioner som ger service och trygghet ska alltid fungera, oavsett vem man är och var man bor.

Under centerstämman i Malmö har jag som ett av ombuden jobbat fram vår nya gröna och närodlade politik. En politik som jag med ett nytt ledarskap som Uppsala län så väl behöver vill genomföra. Ett nytt ledarskap som utmanar den etablerade politiken och lyfter regionens förutsättningar. Ett nytt ledarskap som har fokus på en bättre balans mellan storstad och landsbygd.

Centerpartiet behövs mer än någonsin. Vill du se en hållbar politik i riksdagen?

Rösta på Magnus Hellmark i medlemsomröstningen!

Medlemsomröstningen pågår mellan den 2/10 och 13/10 i Enköping, Håbo, Heby, Tierp, Älvkarleby, Östhammar, Knivsta och Uppsala – Hela Uppsala län

#hellmarktillriksdagen #nyttledarskap #val2018 #018pol #svpol

I made the news today!

I made the news today!

Artikel i Enköpings-Posten 5/8-17

I made the news today!

En liten men naggande god artikel under avsnittet nyheter i lördagens Enköpings-Posten, om att jag kandiderar till riksdagen

Härligt! 🍀

 

Hellmark vill
till riksdagen

Enköping
Centerpartiet i Uppsala län har startat sin nomineringsprocess av riksdagskandidater inför valet hösten 2018. Magnus Hellmark från Enköping är ny som riksdagskandidat för Centern i länet. Hellmark är idag vice ordförande för Centerpartiet i Enköping och ledamot i socialnämnden i Enköping. ”Att kandidera är att visa att man står upp för någonting. Att kandidera är också att vilja vara med och påverka, att försöka göra skillnad och vara en aktiv del. Jag vill lyssna till väljare och utveckla politik för vår hållbara framtid” säger Magnus Hellmark i ett pressmeddelande

Distriktsstämma i Alunda

Distriktsstämma i Alunda

Idag har jag varit på distriktsstämma för Centerpartiet i Uppsala län. Värdar för arrangemanget var Centerpartiet i Östhammar och vi var i Furuhöjdskyrkan i Alunda. Perfekt lokal för stämman med separata utrymmen för förhandlingar, mat och fika. Väl fungerade parkering och övrigt ytor. Maten var utomordentlig och fikat strålande! 

Presidiet med representanter från Östhammar och Uppsala, god rutin på samtliga poster:

Ordförande: Jacob Spangenberg
Vice ordförande: Cecilia Bernsten
Sekreterare: Bertil Alm
Föredragande: Freija Carlstén

Under dagen genomfördes det sedvanlig stämmoförhandlingar, val och behandling av 25 motioner, där bland annat en motion angående LSS och LOV engagerade många talare. Personligen vart jag vald till ledamot av distriktsstyrelsen (ersättare) tillsammans med min ordförandekollega Johan Svensson (ordinarie). Jag vart också vald till ombud att representera Centerpartiet i Uppsala län på partistämman i Malmö senare i höst.

Uttalandet från Centerpartiets distriktsstämma i Alunda
2017-04-08 har det viktiga innehållet – Centerpartiet kräver vård i hela Uppsala län. Extra viktigt är det att göra ett starkt och tydligt uttalande efter att de röd-gröna partierna i Region Uppsala visat sitt rätta ansikte och sanningen om en mängd nedläggningar blivit officiella.

Jag tycker det är jättebra att Centerpartiet står upp för att stoppa den centraliseringsiver som finns i Region Uppsala.

Både jag och min fru Lena var med som ombud på stämman, vi representerar så klart Centerpartiet i Enköping. Totalt var vi 11 ordinarie ombud från Enköping men hade även med oss några intresserade medlemmar som ”deltog utom tävlan”. I år hade vi inga egna motioner, men det ska vi ändra på till nästa år och chansen finns ju fortfarande att skicka motioner till partistämman i Malmö.

Under dagen utdelades ett antal utmärkelse och en och annan avtackning. Det är ju bland annat uppskattningen som gör en folkrörelse som Centerpartiet. Även om det i sanningens namn egentligen är så att parollen ”Ingen politik utan kaffe” är kärnan i verksamheten.

En riktig fin uppskattning för lång och trogen tjänst är utdelning av utmärkelsen guldnålen. Den gick i år till Centerkvinnor och en tidigare CUF:are. Högtidligt och välförtjänt.

Även en jubilar i Bertil Alm, som nyss fyllt unga 70-år, firades med tal av Solveig Zander och blommor och present från distriktet som överlämnades av Anne och Freija.

Händelsen i Stockholm 2017-04-07 genomsyrade allt från inledningen av Bertil via eftertanken och ett tänt ljus av Anne till dagens gäst Martin Ådahl. Varmt, omtänksamt och fint. Tillsammans visar vi att Sverige är starkt och att vi inte låter oss kuvas! En dag som denna är det så härligt att se öppenhet och demokrati arbeta sida vid sida och särskilt härligt när det är med centervänner från alla delar av Uppsala län!

Vördnadsfullt, er riksdagskandidat: Magnus Hellmark