Välj en sida
Den fortsatta landsbygdsglömskan

Den fortsatta landsbygdsglömskan

Regeringen presenterar under starkaste högkonjunktur en budget med politik utan ansvarsfulla strukturreformer, en budget som visar sig vara rent fientlig mot landsbygden och skadlig för Sverige. Socialdemokrater och Miljöpartister går hand i hand genom städer utan att ägna landsbygden minsta tanke. På alltför många orter har framtidstron försvunnit och människor känner istället hopplöshet och oro. Men det är möjligt att vända utvecklingen och det finns lösningar på de problem som människor upplever i sin vardag. För det krävs det ett nytt ledarskap för Sverige.

Centerpartister tar sig an Sveriges problem och de samhällsutmaningar vi ser och kommer med konkreta förslag på lösningar genom en politik för fler jobb, ökad trygghet och en bättre miljö

I motsats till regeringen, som fortsatt driver en politik som urbaniserar och avfolkar landsbygden, behöver vi istället satsa stort på landsbygden. Satsningar som ger en bättre balans mellan stad och landsbygd och minskar klyvningen av Sverige. Välfärdens kärna; vård, skola och omsorg ska var tillgänglig i hela landet. För Centerpartiet är problembilden inte ny, utan känns igen från tiden för Bondeförbundets bildande i början av 1900-talet, även om nu i en modernare kontext. Centerpartister tar sig an Sveriges problem och de samhällsutmaningar vi ser och kommer med konkreta förslag på lösningar genom en politik för fler jobb, ökad trygghet och en bättre miljö.

Svenskt jordbruk en viktig roll att spela i svensk totalförsvarsplanering, då en inhemsk livsmedelsproduktion ökar Sveriges beredskap och omställningsförmåga

Landsbygden och de gröna näringarna är viktiga för hela Sveriges växtkraft. De producerar klimatsmart energi, högklassiga livsmedel och råvaror, öppna landskap samt jobb och tillväxt i såväl den egna som kringliggande branscher. Därtill har svenskt jordbruk en viktig roll att spela i svensk totalförsvarsplanering, då en inhemsk livsmedelsproduktion ökar Sveriges beredskap och omställningsförmåga. Människor ska kunna bo och leva i hela landet. För att det ska fungera krävs det att det finns jobb. Då måste vi ha en politik som gynnar jobbskapande. Ett av de viktigaste sätten att skapa förutsättningar för jobb och tillväxt är genom att bättre ta tillvara den digitala utvecklingen. Centerpartiet vill att alla hushåll och arbetsplatser där efterfrågan finns ska vara uppkopplade senast 2025. För att den pågående digitaliseringen av hela Sverige ska kunna fortsätta föreslår Centerpartiet att ytterligare 250 miljoner kronor per år avsätts, utöver redan avsatta medel via landsbygdsprogrammet, för en förbättrad bredbandsinfrastruktur i hela landet. För Centerpartiet är IT ”de femte transportslaget”, som vid sidan av vägar, järnvägar, sjöfart och flyg möjliggör att bo och verka i hela landet.

Grundläggande samhällsfunktioner som ger service och trygghet ska alltid fungera, alla har rätt att känna sig trygga, oavsett var man bor

Klyvningen mellan stad och landsbygd när det gäller tillgänglighet till vård och polis har aldrig varit större. Grundläggande samhällsfunktioner som ger service och trygghet ska alltid fungera, alla har rätt att känna sig trygga, oavsett var man bor. Vi vill därför öka tryggheten i hela landet och skapa en nära och tillgänglig polis. Rättsstaten ska finnas i hela landet, i förorter och på landsbygden. För att människor ska känna trygghet och att samhället finns där för dem satsar vi också på vård, skola och omsorg. Centerpartiet föreslår en tillgänglighetsmiljard för att korta köerna till vården. I budgeten föreslås dessutom en särskild satsning på 300 miljoner för att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Något som är välkommet inom BUPs verksamhet i Uppsala län tillsammans med region Uppsalas beslut om att åter öppna BUP mottagningen i Enköping.

Vi måste ställa om samhället, men då måste vi ha något att ställa om till, inte bara straffbeskatta avstånd och personer som väljer att bosätta sig på landsbygden. Tyvärr är det senare just vad regeringen gör. Vi vill istället hjälpa människor och företag att ställa om till gröna alternativ. Därför har vi föreslaget en grön bilbonus med upp till 100 000 kronor i rabatt för den som köper en miljövänlig bil. Samtidigt får den som köper en bil med höga utsläpp en avgift på upp till 50 000 kronor. Det ska vara lätt att göra rätt.

Centerpartiets reformer ger fler jobb, minskar klyvningen, ökar tryggheten och snabbar på miljöomställningen. Med ett nytt ledarskap bygger vi ett tryggare, öppnare och starkare Sverige.

Magnus Hellmark (C) – Riksdagskandidat, Uppsala län

 

Debattartikel publicerad i UNT 16:00 | 2017-10-08 – Den fortsatta landsbygdsglömskan