Välj en sida
Hållbar och långsiktig kultur

Hållbar och långsiktig kultur

Centerpartiet ser ett kulturhus som en öppen, trygg och tillgänglig miljö. En byggnad med flera kulturella verksamheter.

Enköpings Posten 2021-07-31


Det engagemang som finns inom besöksnäring, kulturlivet och olika idrottsföreningar i Enköping är både roligt och utvecklande för dem som deltar och samtidigt viktigt för samhället. När det gäller kultur är det extra viktigt att barn och unga får chans att uppleva kulturen i dess olika former, men också får chans att skapa själva.

Myndigheten för kulturanalys har i rapporten Kulturvanor i Sverige 2020 – Kulturfakta 2021:2 kommit fram till att den vanligaste kulturaktiviteten är att lyssna på musik, följt av att se på film och läsa en bok. När det gäller besöksaktiviteter handlar det om att besöka historiska sevärdheter, gå på bio, besöka bibliotek, gå på museum och teater – Detta rimmar väldigt väl med hur vi tillsammans ser på Kulturhus Joar.

Men vad menar vi med ett kulturhus? – Ett kulturellt byggnadsverk? Ett kulturellt hus? Ett hus för kulturell verksamhet?

Centerpartiet ser ett kulturhus som en öppen, trygg och tillgänglig miljö, en byggnad vilken inrymmer flera kulturella verksamheter, som bibliotek, teater, museum och utställningar. Vi vill att konserter, pjäser, dansföreställningar ska kunna uppföras här i Enköping. Vi har hela tiden sett framför oss ett kulturhus fyllt med mängder av kulturaktiviteter i olika former – det är kulturellt innehåll som är det viktiga, inte administrativa utrymmen och arbetsplatser.

Enköping har fantastiska förutsättningar och Centerpartiet driver på för satsningar inom besöksnäring, kultur och idrott, kombinerat med ordning och reda i kommunens ekonomi. För det är så att ekonomiska resurser krävs för att upprätthålla ett brett kulturutbud i hela kommunen. Vi driver också landsbygdens och kransorternas behov i processen, som kommun har vi inte råd att tappa bort landsbygdens- och kransorternas behov av närhet till kulturen.

En del i ett brett kulturutbud innebär att vi behöver avlasta ansvarig nämnd från ökande driftskostnader för lokaler. Redan inför valet 2018 sa vi i Centerpartiet nej till en försäljning av kulturfastigheterna i kyrkbacken. Det löftet står vi kvar vid och väljer att behålla kulturverksamhet där och fyller också på Nils Svensson Stahre köpmangård med ny kommunal verksamhet.

Vår utgångspunkt är ett brett kulturliv tillgängligt för alla. Kultur ska finnas nära dig. Då blir det enklare att ta del av kultur av olika slag.

Magnus Hellmark, Centerpartiet


Publicerad i Enköpings Posten 2021-07-31 – Hållbar och långsiktig kultur