Välj en sida

Tryggheten i att ha ett jobb

Centerpartiet och Alliansen har presenterat en ny gemensam jobbreform: inträdesjobb.

Det handlar om en förenklad anställningsform som ska gälla för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. En person får ha denna typ av anställning i maximalt tre år. Anställningsformen kommer att regleras i lagstiftning.

En efterlängtad högkonjunktur präglar svensk ekonomi just nu. Det är glädjande, men det finns ändå problem, högkonjukturen till trots. Den bristande integrationen och den tudelade arbetsmarknaden. I synnerhet gäller det skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda. Stefan Löfven och regeringen avstår från att göra långsiktiga och verkningsfulla reformer för att det ska bli lättare att gå från bidrag och ersättningar till arbete. Istället höjs skatterna på jobb, företagande och tillväxt, vilket ytterligare höjer trösklarna in på arbetsmarknaden.

Att fler ska kunna få in en fot på arbetsmarknaden, få värdefull erfarenhet och därmed kunna gå vidare i arbetslivet

Inträdesjobben är en anställningsform som kommer förbättra integrationen och ungas möjligheter, se till att fler kan gå från bidrag till arbete. Att fler ska kunna få in en fot på arbetsmarknaden, få värdefull erfarenhet och därmed kunna gå vidare i arbetslivet. Den kommer göra det billigare för företagen att anställa och gör att fler vågar satsa på en tidigare oprövad person.

Möjligheten att kombinera en anställning med att utbilda sig eller lära sig jobbet på jobbet öppnar dörrar. För integrationen är det en nödvändighet, både språkligt och socialt. Att lära sig svenska genom SFI är inte det lättaste om man exempelvis saknar personer med svenska som modersmål runt sig att öva med. Inträdesjobben som anställningsform ökar chansen att öva språk samtidigt som man jobbar.

Oavsett om man är inrikes och utrikes född är det för det mesta bra för en persons självkänsla att finnas med i ett socialt sammanhang och bidra till sin egen försörjning. Jag menar att de allra flesta helst av allt vill ha ett jobb att gå till och därigenom bidra till sin egen försörjning framför att sitta fast i ett bidragsberoende.

Ju fler vi är i Sverige som jobbar och betalar skatt, ju färre det är som går på bidrag, desto mer pengar blir det i statens skattkistor och budget för de gemensamma skattefinansierade verksamheterna. Mer pengar till vård, skola, omsorg och för den delen till pensionärerna.

Inträdesjobben som anställningsform är rätt väg och en bra start, men vi behöver också byta ut Stefan Löfven och regeringen, Sverige behöver ett nytt ledarskap.

Magnus Hellmark (C) – Riksdagskandidat, Uppsala län