Välj en sida

Långsiktig plan

Långsiktig plan för kommunal byggnation i Enköpings kommun

Jag lyfte frågan redan för ett år sedan, varför riva uterinken innan planen för nybyggnation av ishall var klar och upphandlad? Att slänga ur sig ”vad var det jag sa” räcker inte riktigt till här, det är varken hållbart eller ansvarstagande att hantera stora byggprojekt på det här viset i Enköpings Komun. Investeringar i byggnader som vi ska leva med och betala under lång tid måste komma till i öppna processer, politisk samsyn och via breda överenskommelser. Att göra populistisk politik av det är kortsiktigt och destruktivt.

Visst är det som många väljare säger: ”Kom överens någon gång och se till att bygga något!”

Ska vi komma dit väljarna vill så kan man inte låta egenmäktiga partier fortsätta driva sin populistiska politik och köra över tidigare tagna beslut och tjänstemän till höger och vänster. Ska vi komma dit väljarna önskar måste prioriteringar, öppna processer och breda överenskommelser komma på plats.

Hur ser planen ut? Var, när och hur ska kommunen växa?

Hur ser S+NE sammantaget på alla byggbehov som finns inom kommunen, vad är planen? Hur tänker man hantera framtiden och skapa breda överenskommelser, vad är planen? Hur tänker man finansiera och vilka kriterier för prioritering finns, vad är planen? Finns hela kommunen med, inklusive kransorter och landsbygd?

Vad är planen?!