Välj en sida

Tryggheten i att ha ett jobb

Centerpartiet och Alliansen har presenterat en ny gemensam jobbreform: inträdesjobb.

Det handlar om en förenklad anställningsform som ska gälla för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. En person får ha denna typ av anställning i maximalt tre år. Anställningsformen kommer att regleras i lagstiftning.

En efterlängtad högkonjunktur präglar svensk ekonomi just nu. Det är glädjande, men det finns ändå problem, högkonjukturen till trots. Den bristande integrationen och den tudelade arbetsmarknaden. I synnerhet gäller det skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda. Stefan Löfven och regeringen avstår från att göra långsiktiga och verkningsfulla reformer för att det ska bli lättare att gå från bidrag och ersättningar till arbete. Istället höjs skatterna på jobb, företagande och tillväxt, vilket ytterligare höjer trösklarna in på arbetsmarknaden.

Att fler ska kunna få in en fot på arbetsmarknaden, få värdefull erfarenhet och därmed kunna gå vidare i arbetslivet

Inträdesjobben är en anställningsform som kommer förbättra integrationen och ungas möjligheter, se till att fler kan gå från bidrag till arbete. Att fler ska kunna få in en fot på arbetsmarknaden, få värdefull erfarenhet och därmed kunna gå vidare i arbetslivet. Den kommer göra det billigare för företagen att anställa och gör att fler vågar satsa på en tidigare oprövad person.

Möjligheten att kombinera en anställning med att utbilda sig eller lära sig jobbet på jobbet öppnar dörrar. För integrationen är det en nödvändighet, både språkligt och socialt. Att lära sig svenska genom SFI är inte det lättaste om man exempelvis saknar personer med svenska som modersmål runt sig att öva med. Inträdesjobben som anställningsform ökar chansen att öva språk samtidigt som man jobbar.

Oavsett om man är inrikes och utrikes född är det för det mesta bra för en persons självkänsla att finnas med i ett socialt sammanhang och bidra till sin egen försörjning. Jag menar att de allra flesta helst av allt vill ha ett jobb att gå till och därigenom bidra till sin egen försörjning framför att sitta fast i ett bidragsberoende.

Ju fler vi är i Sverige som jobbar och betalar skatt, ju färre det är som går på bidrag, desto mer pengar blir det i statens skattkistor och budget för de gemensamma skattefinansierade verksamheterna. Mer pengar till vård, skola, omsorg och för den delen till pensionärerna.

Inträdesjobben som anställningsform är rätt väg och en bra start, men vi behöver också byta ut Stefan Löfven och regeringen, Sverige behöver ett nytt ledarskap.

Magnus Hellmark (C) – Riksdagskandidat, Uppsala län

Budget 2017 – Närodlad politik för hela Enköping

Budget 2017 – Närodlad politik för hela Enköping

Närodlad politik för hela Enköping
Idag presenterar vi vår egen budget fylld med närodlad politik för hela kommunen, både landsbygd och stad – Centerpartiet i Enköping Budgetförslag 2017

I en kommun där fördelningen av innevånare är 50/50 mellan landsbygd och stad behövs en långsiktig och hållbar budget där Centerpartiet tar ansvar för ekonomin. Det behövs en masterplan som visar hur kommunen ska växa och på längre sikt ger bra förutsättningar för att kunna bo och verka i hela kommunen, inte bara i centrala Enköping. Vi vill förenkla vardagen för företagare och ge de bästa förutsättningarna för jobb och sysselsättning. Fler i jobb och sysselsättning ger mer medel för att investera i skola, vård och omsorg. Vi behöver också använda oss av mer närodlade mat, producerad enligt svenska regler samt närpoducerade tjänster för att spara miljön. Det finns en grön linje genom hela vårt förslag, det finns anledning att rösta på Centerpartiet i valet 2018. Enköpings kommun och Sverige behöver ett nytt ledarskap!

Centerpartiet är redo att ta ansvar för ekonomin i Enköpings kommun. Därför kommer vi inte att höja skatten. Vi kommer däremot att förorda en masterplan för våra byggnationer, att lokalresursplanen tas fram och att kostnader för stadshotellstomt och simhall inte rusar iväg. Vi vill anamma skolkommissionens resultat för effektivaste kompetenshöjning av lärarna.

Centerpartiet ser alla delar av kommunen. Därför kommer vi att förorda omsorgsboenden i alla delar av kommunen. Vi kommer att lägga förslag som underlättar att driva företag i hela kommunen, inte bara inne i Enköpings tätort.

Centerpartiet förstår vikten av bra och hållbar mat. Därför vill vi införa att miljöstyrningsrådets baskrav skall gälla vid all matupphandling i kommunen. Vi vill att våra barn och gamla ska få riktig mat, näringsrik och bra, lagad från grunden.

Centerpartiet står för närodlad politik. Det handlar om närhet till beslut och att kunna påverka sin vardag. Det handlar också om en grön, social och jordnära liberalism. Vi tror på ett varmt inkluderande och jämställt samhälle. Därför kommer vi att införa jämställdhetskartan.