Välj en sida

Förberedelser partistämma

 

Lördagen den 16 september innehöll en heldag med politik. Alla vi som är valda som ombud för antingen den egna kretsen eller för Uppsaladistriktet träffades för att förbereda inför partistämman i Malmö. Det är ett digert material att gå igenom och debattera kring. Dokumentet med motioner och partistyrelsens yttrande är på 1242 sidor! Till det kommer en mängd andra dokument som fyra program och ändringar i stadgar.

Det ska bli mycket roligt att tillsammans med cirka 1000 centerpartister från hela Sverige debattera och komma fram till de stora och breda reformprogram stämman ska besluta om

Centerpartiets partistämma hålls den 27 september till den 1 oktober i Malmö och har temat ”Nytt ledarskap för Sverige” och jag kommer att representera Uppsala län. Det ska bli mycket roligt att tillsammans med cirka 1000 centerpartister från hela Sverige debattera och komma fram till de stora och breda reformprogram stämman ska besluta om. Det är så klart en utmaning med enbart 6 minuter talartid per delegat under hela stämman, men statistiken visar att det i de flesta fall är fullt tillräckligt för att hinna med att prata om de frågor man själv driver.

Sverige behöver strukturreformer och det som blir viktigast under mandatperioden 2017/18 är att vi behöver ta ett helhetsgrepp på både arbets- och bostadsmarknaden samt genomföra större skattereformer.

di.se – De var med och förvandlade Sverige från hopplöst krisland till en av Europas lysande stjärnor. Men nu växer frustrationen. Flera av landets ledande ekonomer ser ett skriande behov av nya strukturreformer, men regeringen visar inga tecken på att ta sig an problemen

Partistämman kommer att ha särskilt fokus på fyra bredare tematiska områden. Syftet är att utmejsla konkreta, ansvarsfulla och optimistiska lösningar för framtiden. Detta blir en viktig grund för den politik som Centerpartiet går till val på 2018. De fyra områdena är:

  • Låt inte Sverige klyvas
  • Miljöansvar och grön tillväxt
  • Trygghet i hela landet
  • En ansvarsfull internationell agenda

För att möta dessa utmaningar krävs ett samlat grepp om politiken. Det krävs ett ledarskap som inte ryggar tillbaka från tuffa utmaningar, som är trygg i sina värderingar och som presenterar reformer som gör skillnad, säger Annie Lööf

Magnus Hellmark (C) – Riksdagskandidat, Uppsala län