Välj en sida

Nu är det dags för en man

Magnus Hellmark är inte rädd för att sticka ut. ”Nu är det dags för en man”, säger han. Den 45-årige Enköpingsbon har starkt fokus på att kandidera till riksdagen. Centerpartisten säger att han är medveten om att det är känsligt att uttrycka sig som han gör.

– Men nu är det dags för en manlig kandidat om partiet menar allvar med jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Jag är inte för kvotering, men jag är för jämställdhet, säger han.

Framför honom på bordet i lobbyn på Park Astoria ligger hans mobil där det gröna skalet signalerar riksdagskandidaturen. Samma budskap står på visitkortet han lämnar över innan vi skiljs åt efter intervjun. Fram till för några månader sedan var han tämligen osynlig utanför partiet. Nu syns han alltmer i sociala medier, skriver debattartiklar, var en av delegaterna på partistämman i Malmö, sitter med i distriktsstyrelsen och är vice ordförande i Centerpartiet i Enköping.

– Jag har arbetat med it-säkerhetsfrågor hela mitt yrkesliv, senast på SOS Alarm. Inom kort börjar jag på en försvarsnära arbetsplats här i Enköping med den typen av frågor, säger han.

Under en kortare period satsar han heltid på politiken. Magnus Hellmark bor med sin familj i Gånsta och beskriver sig som en föreningsmänniska med en fot på landsbygden och en i stan. Nu tar han upp kampen med sina kvinnliga motkandidater. Partiet har medvind i opinionen och det är inte osannolikt med två centerpartister från länet i riksdagen efter valet 2018. Catarina Deremar i Tierp berättade för några dagar sedan att hon vill lämna kommunpolitiken och kandidera till riksdagen, där Solveig Zander från Enköping har en plats sedan 2006.

– Centerpartiet har en lång historia med kvinnliga företrädare i riksdagen, vilket jag tycker har varit bra, men nu är det dags för en manlig kandidat. Topp fem vid valet 2014 behöver nödvändigtvis inte vara de mest lämpade kandidaterna vid nästa års val med tanke på landets och länets utveckling, säger han till EP.

Vad kvalificerar dig till uppdraget?

– Det behövs ett nytt ledarskap. IT-säkerhet och landsbygdsfrågor lyfts inte fram tillräckligt i partiet. Vision, sug, arbetslivserfarenhet och kompetens är långt mycket viktigare än lång och trogen tjänst.

Just i antal partiår har han dock svårt att hävda sig.

– Jag gick med i Centerpartiet dagen efter valet 2014, när jag på valnatten hade sett hur Reinfeldt hoppat av. Jag anmälde mig på nätet, sedan ringde Monica Hallgren upp och bjöd in mig till nästa möte.

Nu hoppas han på en plats i riksdagen.

Artikeln publicerad i EP 12:00 | 2017-10-14 – Nu är det dags för en man
Artikeln publicerad i UNT 12:00 | 2017-10-14 – Nu är det dags för en man

Den fortsatta landsbygdsglömskan

Den fortsatta landsbygdsglömskan

Regeringen presenterar under starkaste högkonjunktur en budget med politik utan ansvarsfulla strukturreformer, en budget som visar sig vara rent fientlig mot landsbygden och skadlig för Sverige. Socialdemokrater och Miljöpartister går hand i hand genom städer utan att ägna landsbygden minsta tanke. På alltför många orter har framtidstron försvunnit och människor känner istället hopplöshet och oro. Men det är möjligt att vända utvecklingen och det finns lösningar på de problem som människor upplever i sin vardag. För det krävs det ett nytt ledarskap för Sverige.

Centerpartister tar sig an Sveriges problem och de samhällsutmaningar vi ser och kommer med konkreta förslag på lösningar genom en politik för fler jobb, ökad trygghet och en bättre miljö

I motsats till regeringen, som fortsatt driver en politik som urbaniserar och avfolkar landsbygden, behöver vi istället satsa stort på landsbygden. Satsningar som ger en bättre balans mellan stad och landsbygd och minskar klyvningen av Sverige. Välfärdens kärna; vård, skola och omsorg ska var tillgänglig i hela landet. För Centerpartiet är problembilden inte ny, utan känns igen från tiden för Bondeförbundets bildande i början av 1900-talet, även om nu i en modernare kontext. Centerpartister tar sig an Sveriges problem och de samhällsutmaningar vi ser och kommer med konkreta förslag på lösningar genom en politik för fler jobb, ökad trygghet och en bättre miljö.

Svenskt jordbruk en viktig roll att spela i svensk totalförsvarsplanering, då en inhemsk livsmedelsproduktion ökar Sveriges beredskap och omställningsförmåga

Landsbygden och de gröna näringarna är viktiga för hela Sveriges växtkraft. De producerar klimatsmart energi, högklassiga livsmedel och råvaror, öppna landskap samt jobb och tillväxt i såväl den egna som kringliggande branscher. Därtill har svenskt jordbruk en viktig roll att spela i svensk totalförsvarsplanering, då en inhemsk livsmedelsproduktion ökar Sveriges beredskap och omställningsförmåga. Människor ska kunna bo och leva i hela landet. För att det ska fungera krävs det att det finns jobb. Då måste vi ha en politik som gynnar jobbskapande. Ett av de viktigaste sätten att skapa förutsättningar för jobb och tillväxt är genom att bättre ta tillvara den digitala utvecklingen. Centerpartiet vill att alla hushåll och arbetsplatser där efterfrågan finns ska vara uppkopplade senast 2025. För att den pågående digitaliseringen av hela Sverige ska kunna fortsätta föreslår Centerpartiet att ytterligare 250 miljoner kronor per år avsätts, utöver redan avsatta medel via landsbygdsprogrammet, för en förbättrad bredbandsinfrastruktur i hela landet. För Centerpartiet är IT ”de femte transportslaget”, som vid sidan av vägar, järnvägar, sjöfart och flyg möjliggör att bo och verka i hela landet.

Grundläggande samhällsfunktioner som ger service och trygghet ska alltid fungera, alla har rätt att känna sig trygga, oavsett var man bor

Klyvningen mellan stad och landsbygd när det gäller tillgänglighet till vård och polis har aldrig varit större. Grundläggande samhällsfunktioner som ger service och trygghet ska alltid fungera, alla har rätt att känna sig trygga, oavsett var man bor. Vi vill därför öka tryggheten i hela landet och skapa en nära och tillgänglig polis. Rättsstaten ska finnas i hela landet, i förorter och på landsbygden. För att människor ska känna trygghet och att samhället finns där för dem satsar vi också på vård, skola och omsorg. Centerpartiet föreslår en tillgänglighetsmiljard för att korta köerna till vården. I budgeten föreslås dessutom en särskild satsning på 300 miljoner för att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Något som är välkommet inom BUPs verksamhet i Uppsala län tillsammans med region Uppsalas beslut om att åter öppna BUP mottagningen i Enköping.

Vi måste ställa om samhället, men då måste vi ha något att ställa om till, inte bara straffbeskatta avstånd och personer som väljer att bosätta sig på landsbygden. Tyvärr är det senare just vad regeringen gör. Vi vill istället hjälpa människor och företag att ställa om till gröna alternativ. Därför har vi föreslaget en grön bilbonus med upp till 100 000 kronor i rabatt för den som köper en miljövänlig bil. Samtidigt får den som köper en bil med höga utsläpp en avgift på upp till 50 000 kronor. Det ska vara lätt att göra rätt.

Centerpartiets reformer ger fler jobb, minskar klyvningen, ökar tryggheten och snabbar på miljöomställningen. Med ett nytt ledarskap bygger vi ett tryggare, öppnare och starkare Sverige.

Magnus Hellmark (C) – Riksdagskandidat, Uppsala län

 

Debattartikel publicerad i UNT 16:00 | 2017-10-08 – Den fortsatta landsbygdsglömskan

Jag söker ditt stöd i medlemsomröstningen

Jag söker ditt stöd i medlemsomröstningen

Jag söker ditt stöd, för att i valet 2018 representera Uppsala län i riksdagen. Sverige behöver ett nytt ledarskap för ökad trygghet och grön tillväxt. Klyvningen mellan stad och landsbygd när det gäller tillgänglighet till vård och polis har aldrig varit större. Grundläggande samhällsfunktioner som ger service och trygghet ska alltid fungera, oavsett vem man är och var man bor.

Under centerstämman i Malmö har jag som ett av ombuden jobbat fram vår nya gröna och närodlade politik. En politik som jag med ett nytt ledarskap som Uppsala län så väl behöver vill genomföra. Ett nytt ledarskap som utmanar den etablerade politiken och lyfter regionens förutsättningar. Ett nytt ledarskap som har fokus på en bättre balans mellan storstad och landsbygd.

Centerpartiet behövs mer än någonsin. Vill du se en hållbar politik i riksdagen?

Rösta på Magnus Hellmark i medlemsomröstningen!

Medlemsomröstningen pågår mellan den 2/10 och 13/10 i Enköping, Håbo, Heby, Tierp, Älvkarleby, Östhammar, Knivsta och Uppsala – Hela Uppsala län

#hellmarktillriksdagen #nyttledarskap #val2018 #018pol #svpol

Förberedelser partistämma

 

Lördagen den 16 september innehöll en heldag med politik. Alla vi som är valda som ombud för antingen den egna kretsen eller för Uppsaladistriktet träffades för att förbereda inför partistämman i Malmö. Det är ett digert material att gå igenom och debattera kring. Dokumentet med motioner och partistyrelsens yttrande är på 1242 sidor! Till det kommer en mängd andra dokument som fyra program och ändringar i stadgar.

Det ska bli mycket roligt att tillsammans med cirka 1000 centerpartister från hela Sverige debattera och komma fram till de stora och breda reformprogram stämman ska besluta om

Centerpartiets partistämma hålls den 27 september till den 1 oktober i Malmö och har temat ”Nytt ledarskap för Sverige” och jag kommer att representera Uppsala län. Det ska bli mycket roligt att tillsammans med cirka 1000 centerpartister från hela Sverige debattera och komma fram till de stora och breda reformprogram stämman ska besluta om. Det är så klart en utmaning med enbart 6 minuter talartid per delegat under hela stämman, men statistiken visar att det i de flesta fall är fullt tillräckligt för att hinna med att prata om de frågor man själv driver.

Sverige behöver strukturreformer och det som blir viktigast under mandatperioden 2017/18 är att vi behöver ta ett helhetsgrepp på både arbets- och bostadsmarknaden samt genomföra större skattereformer.

di.se – De var med och förvandlade Sverige från hopplöst krisland till en av Europas lysande stjärnor. Men nu växer frustrationen. Flera av landets ledande ekonomer ser ett skriande behov av nya strukturreformer, men regeringen visar inga tecken på att ta sig an problemen

Partistämman kommer att ha särskilt fokus på fyra bredare tematiska områden. Syftet är att utmejsla konkreta, ansvarsfulla och optimistiska lösningar för framtiden. Detta blir en viktig grund för den politik som Centerpartiet går till val på 2018. De fyra områdena är:

  • Låt inte Sverige klyvas
  • Miljöansvar och grön tillväxt
  • Trygghet i hela landet
  • En ansvarsfull internationell agenda

För att möta dessa utmaningar krävs ett samlat grepp om politiken. Det krävs ett ledarskap som inte ryggar tillbaka från tuffa utmaningar, som är trygg i sina värderingar och som presenterar reformer som gör skillnad, säger Annie Lööf

Magnus Hellmark (C) – Riksdagskandidat, Uppsala län

Ett sommartal för de unga

Ett sommartal för de unga

Unga och utsatta fick stort utrymme i Annie Lööf’s sommartal i resturang Hasselbackens trädgård ute på Djurgården. Talet genomfördes i strålande solsken i sällskap av Centervänner från flera hörn av Sverige och Enköping. För mig som var på plats var talet extra berörande på ett personligt plan och helt rätt i tiden.

Att stödja BUP är ett riktigt bra förslag för Uppsala län där problemen varit stora sedan socialdemokraternas centraliseringsbeslut inom ungdomspsykiatrin gjort att samtlig vård koncentrerats till Uppsala, medan mottagningar i Enköping, Tierp och Östhammar stängts. Jag hävdar att ett proaktivt arbetssätt med barn i tidig ålder inom både skola och vård betalar sig senare i livet för den unge. Minskade samhällskostnader på vård som istället kan investeras i innovation och utveckling av individer och samhälle.

Förslagen i korthet

  • Satsa 300 miljoner för att korta köerna hos BUP
  • Gör det lättare att flytta elever som allvarligt stör och skapar otrygghet för andra elever i skolan
  • Skärp straffen för sexualbrott mot barn
  • Slopa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn

Fick chansen till ett kortare samtal och en bild med Sveriges populäraste partiledare. Extra roligt att det var just på min födelsedag! Pressuppbådet var större än normal, många frågor om den rådande situation.