Välj en sida
Tillsammans för vi Enköping framåt!

Tillsammans för vi Enköping framåt!

Din röst för Hellmark framåt!

Eva-Lena Hellmark kandiderar till Regionfullmäktige i Uppsala och Magnus Hellmark kandiderar till Riksdagen och till Kommunfullmäktige i Enköping.

De behövs politiker som vill påverka och vågar förändra. För oss är svaret tydligt. Vi visar vägen framåt!

Våra frågor: Vi väljer en annan väg!

Landsbygdsperspektivet är grundfundamentet i all vår politik och vi har ett särskilt engagemang i frågor som rör landsbygd, jobb och företag, vård och omsorg, grön tillväxt – Politik som är hållbar och gör skillnad under lång tid framåt. Vi behöver en levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett hållbart jordbruk, svenska bönder ska konkurrera på rättvisa villkor. Det är småföretagarna som är våra jobbskapare, för att de ska kunna skapa nya jobb behövs enklare regler som fokuserar mer på tillväxt och mindre på krångel.

När andra ser problem ser vi möjligheter. För att forma framtidens Enköping och Uppsala krävs ett nytt ledarskap. Vi vill ha trygg vård i hela länet. Landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas. Stoppa utsläppen, inte utvecklingen. Tillsammans för vi Enköping och Uppsala framåt!

Dolda kvinnosjukdomar som kroniska ödem (lymfödem, lipödem) saknar resurser samt diagnos- och behandlingsmetoder. Mer resurser och ett förebyggande arbetssätt till barn och unga med psykisk ohälsa, både inom vård och skola. Oavsett vart du bor ska vården vara tillgänglig och hålla hög kvalitet. Vi vill också att du som patient ska få ökade möjligheter att välja vård i hela landet. Ett ansvarsfullt miljöarbete med en grön tillväxt, att uppnå effektivitet och resultat för miljön. Tillväxt och minskade utsläpp kan gå hand i hand.

Vår väg: Vi visar vägen framåt!

Valet kommer att stå mellan att ängsligt blicka tillbaka, eller att gå i spetsen för nya lösningar som gör Enköping och Uppsala ännu bättre. De behövs politiker som vill påverka och vågar förändra. För oss är svaret tydligt. Vi visar vägen framåt!

Magnus Hellmark, Centerpartiet

 

Besök gärna vår kampanjsite: kryssahellmark.nu

15 och tillgänglig vård i hela landet

15 och tillgänglig vård i hela landet

Nu börjar jobbet komma igång inom kretsstyrelsen för Centerpartiet i Enköping efter vårt årsmöte, valplanering och kampanjarbete blandat med utveckling av politik och budskap som tilltalar väljarna. Mitt i all valrörelse gäller det att ta vara på nya och gamla medlemmar, få igång ett engagemang som lyfter hela vägen framåt! En inspirationskväll för nya medlemmar är planerad. I början av maj träffas vi för en valupptakt och för att besluta om handlingsprogrammet för mandatperioden.

Mitt i all valrörelse gäller det att ta vara på nya och gamla medlemmar, få igång ett engagemang som lyfter hela vägen framåt!

En annan del av politiken är att lyfta goda exempel i samhället som harmoniserar med partiets politik och politiska förslag. Vi väljer att uppmärksamma personer och företag genom att dela ut priser, exempelvis delar vi ut ett miljöpris på världsmiljödagen den 5 juni. Vem som får priset i år kommer vi att hålla på en stund.

Under lördagen medverkade jag på en temadag arrangerad av Svenska Ödemförbundet – SÖF i Stockholm. Med på träffen var också medlemmar från styrelsen i den nystartade lokalföreningen i Uppsala län. Just Uppsala län är ett sorgebarn vad gäller tillgång till vård och vårdresurser för ödempatienter…

Temat för dagen var – ”Våra rättigheter i vården” – Har du fått den vård du önskat för ditt ödem? Är du besviken över hur du blivit bemött när du sökt vård? Vad står högst på din önskelista för vilken behandling du behöver för att må bra?

Vården sviker kvinnor och de dolda kvinnosjukdomarna lip- och lymfödem. Vården är inte tillgänglig för alla och den är absolut inte likvärdig. Många får ingen hjälp alls!

Workshops, diskussioner och nätverkande var verkligen lärorikt för mig, nu kan jag massa mer om lymfsystemet, diagnoser och hur vården sviker kvinnor och de dolda kvinnosjukdomarna lip- och lymfödem. Vården är inte tillgänglig för alla och den är absolut inte likvärdig. Många får ingen hjälp alls! Det här måste få ett slut och jag är glad att bland annat Annika Qarlsson lyfter och synliggör problemet i en motion till riksdagen.

Centerpartiets inställning är att oavsett var i landet du bor ska du ha samma rätt till bra vård. Vi tycker att det är du som patient som ska vara i centrum, inte själva sjukvårdssystemet. Du ska ha valmöjligheter så att du kan välja den vård som passar dig. Kanske vill du gå till en kvällsöppen vårdcentral, eller besöka din läkare en lördag? Då ska det vara möjligt.

Centerpartiet vill:

  • Att sjukvården ska vara tillgänglig och likvärdig i hela landet
  • Att det finns flera olika vårdalternativ så att du som patient får välja
  • Se en äldreomsorg med samma valfrihet som i övrig vård och omsorg
  • Uppmuntra nya idéer och tankar för att höja kvaliteten i vården

Håller du med?

Kommande vecka fortsätter jag min egna politikutveckling och planerar framåt. På lördag bär det av mot Knivsta för att som ombud för distriktsstyrelsen medverka på årets distriktsstämma. Stämman får besök av Johan Hedin som är Centerpartiets rättspolitiske talesperson.

Magnus Hellmark, Centerpartiet