Välj en sida
Stötta Sveriges bönder!

Stötta Sveriges bönder!

Stötta svenska bönder, det hållbara valet.

Vi behöver en levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett hållbart jordbruk. Det svenska jordbruket handlar om öppna landskap, god omsorg om djuren och en säker matproduktion. Just nu slår torkan hårt mot både växt- och köttproduktion och risken för foderbrist är stor. Det är hos våra lokala lantbruksföretag som världens bästa mat produceras, mat som vi konsumenter borde uppskatta mycket mer än vi gör idag.

Svenska bönder ska konkurrera på rättvisa villkor. Men med en vikande självförsörjningsgrad, tyngre pålagor på producenterna i form av regelkrångel och schablonavgifter för tillsyn och en ökande import av varor som tidigare inte var nödvändig behöver den gröna näringen vårt stöd. Vi konsumenter borde starkt överväga att köpa svenska och närproducerade råvaror före import där möjligheten finns.

En råvara som är ett hållbart val är det svenska köttet. Vi har en köttproduktion som ger bland de lägsta klimatavtrycken i hela världen, alla delar av djuret blir något. Vi är ledande inom djuromsorg och friska djur i världen och vi har den lägsta användningen av antibiotika i hela EU. Stötta Sveriges bönder genom att som konsument köpa svenskt närproducerat kött. Sveriges bönder producerar helt klart världens bästa råvaror och på sikt kan man producera landets hela behov av kött.

Stad och land behöver varandra och att exempelvis införa gårdsförsäljning av alkohol ihop med försäljning av andra närproducerade råvaror och tillagad mat ser jag som en bra början att öka medvetenheten om att vi nära oss har tillgång till världens bästa mat!

Magnus Hellmark, Centerpartiet

 

Insändare publicerad i EP 18/7-18