Välj en sida

Deltidsbrandkårerna ska finnas kvar

Skriven av Magnus Hellmark

Kommunpolitiker för Centerpartiet med siktet inställt på Riksdagen. Enköping, Uppsala län och Sverige ska ha en levande landsbygd och ett blomstrande företagande - Kaffe och Politik! ☕️🍀

Publicerad 2018-07-21

Deltidsbrandkårerna ska finnas kvar.

Fungerar den kommunala krisberedskapen vid en större krissituation eller enskild stor händelse utan stöd av deltidskårerna på landsbygden? Svaret är nej! Deltidskårerna är en grundläggande pusselbit för krisberedskapen, för att rädda liv och ge trygghet både på landsbygden och runt om i hela Enköpings kommun.

Jag vill med ett nytt ledarskap för Enköping jobba för att räddningstjänsten, särskilt deltidskårerna, ges bra förutsättningar för att finnas kvar i hela kommunen, framförallt på landsbygden. Utöver de nya brandstationerna som redan är byggda eller planeras att byggas, behövs goda möjligheter till utbildning samt bättre arbetsvillkor, personalförsörjning och resursallokering.

En väl fungerande deltidskår är den vid Fjärdhundras brandstation som är en deltidsstation och bemannas dygnet runt, med en styrkan som har en anspänningstid på 8 minuter och har beredskap i hemmet. Stationens primära insatsområde är Fjärdhundra och dess landsbygd, men styrkan åker också på förstärkningslarm runt om i Enköpings kommun. Brandmännen gör ett fantastiskt jobb som räddar både liv och egendom.

Det är viktigt att Enköpings kommun tar lärdom av andra goda exempel runt om i landet, så att alla innevånare i kommunen kan känna sig trygga med att ha en nära räddningstjänst, som arbetar förebyggande och rycker ut när något händer.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

 

Insändare publicerad i EP 21/7-18

Share This

Share this post with your friends!