Välj en sida

Centerpartiet röstar nej

Skriven av Magnus Hellmark

Kommunpolitiker för Centerpartiet med siktet inställt på Riksdagen. Enköping, Uppsala län och Sverige ska ha en levande landsbygd och ett blomstrande företagande - Kaffe och Politik! ☕️🍀

Publicerad 2016-09-16

I dagens Enköpings Posten (16/9-16) publicerades en insändare där Centerpartiet i Enköping förklara varför vi röstar nej till ett köp av stadshotellstomten.

Centern röstar nej – eposten.se/asikter/2016/09/16/centern-rostar-nej

INSÄNDARE. Centern röstar nej
ENKÖPING: Ingen bra idé att köpa Statt-tomten

Nu är det snart dags för kommunfullmäktige att fatta ett beslut kring stadshotellstomten. Ska vi köpa eller inte köpa en tomt för 11,6 miljoner? För oss i Centerpartiet är svaret mycket enkelt, vi ska INTE köpa den.

Slutnotan kommer nämligen inte att stanna vid 11,6 miljoner, till köpesumman tillkommer kostnader för utgrävningar och byggande av själva huset. Peab har tidigare påtalat att det handlar om sådana stora summor att det är svårt att få ekonomin att gå ihop med det antal lägenheter och våningar man fått tillåtelse att bygga med nuvarande detaljplan.

Många mindre genomtänkta förslag har hörts från den styrande minoriteten. Man hävdar att vi skulle få rådighet över tomten, det är rena dumheterna. Vi har full rådighet över tomten redan nu i och med utformningen av detaljplanen via det kommunala planmonopolet och kommer inte att få någon märkbar mer rådighet över tomten om vi köper den. Vi har också hört att det bör vara en park där eller ett museum. Ingen av de idéerna kommer på minsta sätt bidra till att kommunen får igen de pengar som läggs ut för tomtköpet. Blir det till slut kommunen som hyr av sig själv för att ingen annan på den öppna marknaden får ihop hyreskalkylen?

NE sa inför valet 2014 att ”Surdegen Statt kan bli vår stolthet” och att ”Kommunens planmonopol och ett positivt samarbete med Peab kan vända denna illa luktande surdeg till en hejdundrande folkfest”. SNE är i skrivande stund svaret skyldiga vad de vill göra med tomten som man vill köpa för skattebetalarnas pengar.

Vad skulle vi istället kunna göra och få för de 11,6 miljonerna om vi låter bli att köpa tomten? Tillföra resurser till elevhälsan, fler öppna fritidsgårdar, fritidskort för ungdomar, fler platser för spontanidrott, tillgänglig kultur, bilfria cykelvägar från skola till fritidsaktivitet, bredband på landsbygden, närproducerad mat på dagis och äldreboenden, trygghetsboenden för äldre. Listan kan göras lång.

Så man måste fråga sig: anser vi att det är en bra idé att kommunen, i dagens läge med en oväntat minskning av skatteunderlaget, sviktande underhåll på befintliga byggnader samt ett stort behov av nybyggnation skall lägga en oöversiktlig summa pengar för att äga en tomt som vi inte behöver och som vi inte tjänar något på och som vi inte skulle få någon mer ”rådighet” över?

Svaret är enkelt; vi i Centerpartiet anser INTE att det är en bra idé. Vi i Centerpartiet anser att det som behövs är ett ekonomiskt ansvarstagande, det som behövs är en masterplan för kommande investeringar. Enköping behöver ett nytt ledarskap. Enköping behöver Centerpartiet.

Därför kommer Centerpartiet 19 september att rösta nej till köp av stadshotellstomten.

Kenneth Löthegård (C), gruppledare
Johan Svensson (C), kretsordförande
Ulrika Ornbrant (C), vice gruppledare
Magnus Hellmark (C), vice kretsordförande

Share This

Share this post with your friends!