Välj en sida

Samtal om investeringar

Skriven av Magnus Hellmark

Kommunpolitiker för Centerpartiet med siktet inställt på Riksdagen. Enköping, Uppsala län och Sverige ska ha en levande landsbygd och ett blomstrande företagande - Kaffe och Politik! ☕️🍀

Publicerad 2016-04-09

I dagens Enköpings Posten (9/4-16) publicerades en insändare i samarbete med Alliansen där Centerpartiet i Enköping fortsätter driva på att det krävs en gemensam plan för investeringar inom Enköpings kommun och att beslut tas i största politiska enighet. En plan som sträcker sig över mandatperioderna.

Samtal om investeringar – eposten.se/asikter/2016/04/09/samtal-om-investeringar

INSÄNDARE. Samtal om investeringar
ENKÖPING: Alliansen bjuder in S och NE

Riktigt tunga beslut med konsekvenser årtionden framåt bör tas i största möjliga politiska enighet. Detta gäller inte minst de stora ekonomiska investeringar som Enköpings kommun kommer att tvingas göra under kommande år.

Under förra mandatperioden bjöd den då styrande Alliansen därför in till samtal om bland annat simhallen i en parlamentariskt sammansatt grupp där samtliga politiska partier ingick.

Den nu styrande minoriteten verkar emellertid, med få undantag, vilja bestämma allt själv med minsta möjliga insyn från allmänhet och opposition. Effekten har blivit flera ogenomtänkta förslag.

Innan valet ville Nystart Enköping (NE) se en haverikommission för alla investeringar och Ingvar Smedlund (M) har fört fram liknande tankar i en insändare. Vi kan konstatera att ingen reaktion från de styrande har kommit och det håller inte.

Enköpings kommun är i akut behov av en övergripande investeringsplan för många mandatperioder framåt. En sådan måste därför snarast tas fram i bred politisk enighet.

Vi inbjuder nu Socialdemokraterna och Nystart Enköping att ta ansvar för kommunens framtida utveckling genom att på ett demokratiskt och parlamentariskt vis tillsammans med oss diskutera detta.

Peter Book, ordförande Moderaterna
Magnus Hellmark, vice ordförande Centerpartiet
Stig Forshult, ordförande Liberalerna
Henrik Lindberg, ordförande Kristdemokraterna

Share This

Share this post with your friends!