Välj en sida

Ta debatten för demokratin

I dagens Enköpings Posten (26/4-18) publicerades en insändare där jag efterlyser offentliga debatter inför valet och varför det är viktigt för demokratin i vårt lokalsamhälle.

http://www.eposten.se/asikt/ta-debatten-for-demokratin-unt4964583.aspx

INSÄNDARE. Ta debatten för demokratin

Den senaste tiden har det bland annat i sociala media förts en debatt om debatten, vilken ton som används och hur olika avsändare svartmålar sina meningsmotståndare istället för att fokusera på och debattera sakfrågorna. Att kunna bevittna en politisk debatt och kanske ställa frågor till politiker är viktigt för demokratin. Lokal politik är nog så viktig jämfört med rikspolitiken för kommunens medborgare.

En politisk debatt om sakfrågor, ideologi och visioner från samtliga partiers listettor är något som både Mats Alvemark och Mårten Wedebrand tidigare efterlyst i sina insändare. De och alla andra medborgare i kommunen vill få reda på var de olika partierna står i viktiga frågor. Vem vill göra vad om man vinner valet och vilka frågor kan fler partier enas kring – Vad vill politiken göra för Enköping?

varför inte ta steget fullt ut och arrangera offentliga valdebatter med olika teman fram till valet

Kommunfullmäktige kommer under sitt möte i maj att ha en allmänpolitisk debatt med två frågor, landsbygd och integration. Dörren för debatter med samtliga partiers listettor står nu således på glänt, varför inte ta steget fullt ut och arrangera offentliga valdebatter med olika teman fram till valet som Mats Alvemark föreslår?

Jag tänker att det är ett väldigt lovande koncept med debatter på olika teman och platser runt om i kommunen, där alla partier får möjlighet att bekänna färg och samtidigt kommer närmare väljarna. Ett inslag i debatterna kan vara att svara på ja- eller nej-frågor, kanske är just frågan om valdebatter en sån fråga?

Våga säg ja och ta debatten för demokratin.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

16 och distriktsstämma i Knivsta

16 och distriktsstämma i Knivsta

Glada ombud, Magnus och Eva-Lena Hellmark, på Centerpartiet i Uppsala läns distriktsstämma som i år hölls i Knivsta. Det var totalt 81 ombud från samtliga kretsar i Uppsala län som tillsammans med distriktsstyrelsen träffades för att ta sig igenom sedvanliga förhandlingar, val av ny ordförande och ny styrelse samt behandling av inkomna motioner.

Jag vill passa på att tacka för det fortsatta förtroende att få verka som ledamot av distriktsstyrelsen

För att vara ett valår och mellan partistämmor så var antalet motioner fler än förväntat (11 till antalet), några engagerade till het debatt. Kontanter i samhället och möjlighet att använda kontanter som betalmedel i händelse av kris är en viktig fråga för Centerpartiet. Tillsammans vidareutvecklar vi politiken och gör den grön och närodlad!

Jag vill passa på att tacka för det fortsatta förtroende att få verka som ledamot av distriktsstyrelsen.

Boo Östberg, ordförande i Centerpartiet i Knivsta och kommunalråd, hade planerat hela tillställningen från plats till förplägnad och fyndiga filmer med hetta. Platsen var Knivsta kommunhus och Café Hörnet levererade både fika och en härlig lunchbuffé som mättade hungriga Centerpartister. Lokalen och tekniken var med oss och gästen dök upp som planerat.

Tack till Centerpartiet i Knivsta för att ett riktigt bra arrangemang och tack för den närproducerade korven med hetta som följde med i bagaget hem.

Delar av presidiet med ordförande Anders Eskhult i spetsen manövrerade med van hand genom föredragningslistan och höll ordning på allt från den egna släkten till besökande riksdagsledamöter. Gediget arbete och ett väl utfört sådant.

Johan Hedin, riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson för Centerpartiet besökte distriktets stämma för att prata trygghet. Det rättspolitiska området är omfattande och berör, det kunde man utläsa av att utlovad timme vart två timmar tack vare en omfattande frågestund. En fråga som kom upp var att många lantbrukare är oroliga för hot från djurrättsaktivister.

Enligt en undersökning som LRF gjort känner var femte lantbrukare sig orolig för att de ska utsättas för hot eller kränkningar på grund av sitt jobb. Var fjärde lantbrukare har själv drabbats, eller känner någon som utsatts. I många fall framförs hoten på telefon, men en hel del uttalas också på sociala medier.

Även frågor om småbrott och att stopp möjligheten att exportera stöldgods genom utökade medel till tullverket diskuterades. Det känns tryggt att Johan driver vår rättspolitiska politik framåt!

Värdiga mottagare av guldnålen. Här tillsammans med distriktsordförande Anne Lennartsson som omvaldes till distriktsordförande vid mötet. Från vänster: Göran Eriksson, Håbo. Bengt Jansson, Uppsala. Gerd Nordström, Östhammar och Anders Eskhult, Knivsta. Grattis!

Nästa vecka inleds med möte i socialnämnden och direkt efter ett kretsstyrelsemöte. På tisdag blir det heldag med Centerpartiets Landsbygdsnätverk som bjuder in till en nationell träff om hästnäringens förutsättningar. Onsdag blir det gruppmöte med Centerpartiet som avslutas med en Alliansaktivitet i kommunhuset – Samtal om vår politik för arbete och minskat utanförskap.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Distriktsstämma i Alunda

Distriktsstämma i Alunda

Idag har jag varit på distriktsstämma för Centerpartiet i Uppsala län. Värdar för arrangemanget var Centerpartiet i Östhammar och vi var i Furuhöjdskyrkan i Alunda. Perfekt lokal för stämman med separata utrymmen för förhandlingar, mat och fika. Väl fungerade parkering och övrigt ytor. Maten var utomordentlig och fikat strålande! 

Presidiet med representanter från Östhammar och Uppsala, god rutin på samtliga poster:

Ordförande: Jacob Spangenberg
Vice ordförande: Cecilia Bernsten
Sekreterare: Bertil Alm
Föredragande: Freija Carlstén

Under dagen genomfördes det sedvanlig stämmoförhandlingar, val och behandling av 25 motioner, där bland annat en motion angående LSS och LOV engagerade många talare. Personligen vart jag vald till ledamot av distriktsstyrelsen (ersättare) tillsammans med min ordförandekollega Johan Svensson (ordinarie). Jag vart också vald till ombud att representera Centerpartiet i Uppsala län på partistämman i Malmö senare i höst.

Uttalandet från Centerpartiets distriktsstämma i Alunda
2017-04-08 har det viktiga innehållet – Centerpartiet kräver vård i hela Uppsala län. Extra viktigt är det att göra ett starkt och tydligt uttalande efter att de röd-gröna partierna i Region Uppsala visat sitt rätta ansikte och sanningen om en mängd nedläggningar blivit officiella.

Jag tycker det är jättebra att Centerpartiet står upp för att stoppa den centraliseringsiver som finns i Region Uppsala.

Både jag och min fru Lena var med som ombud på stämman, vi representerar så klart Centerpartiet i Enköping. Totalt var vi 11 ordinarie ombud från Enköping men hade även med oss några intresserade medlemmar som ”deltog utom tävlan”. I år hade vi inga egna motioner, men det ska vi ändra på till nästa år och chansen finns ju fortfarande att skicka motioner till partistämman i Malmö.

Under dagen utdelades ett antal utmärkelse och en och annan avtackning. Det är ju bland annat uppskattningen som gör en folkrörelse som Centerpartiet. Även om det i sanningens namn egentligen är så att parollen ”Ingen politik utan kaffe” är kärnan i verksamheten.

En riktig fin uppskattning för lång och trogen tjänst är utdelning av utmärkelsen guldnålen. Den gick i år till Centerkvinnor och en tidigare CUF:are. Högtidligt och välförtjänt.

Även en jubilar i Bertil Alm, som nyss fyllt unga 70-år, firades med tal av Solveig Zander och blommor och present från distriktet som överlämnades av Anne och Freija.

Händelsen i Stockholm 2017-04-07 genomsyrade allt från inledningen av Bertil via eftertanken och ett tänt ljus av Anne till dagens gäst Martin Ådahl. Varmt, omtänksamt och fint. Tillsammans visar vi att Sverige är starkt och att vi inte låter oss kuvas! En dag som denna är det så härligt att se öppenhet och demokrati arbeta sida vid sida och särskilt härligt när det är med centervänner från alla delar av Uppsala län!

Vördnadsfullt, er riksdagskandidat: Magnus Hellmark