Välj en sida

Långsiktig plan

Långsiktig plan för kommunal byggnation i Enköpings kommun

Jag lyfte frågan redan för ett år sedan, varför riva uterinken innan planen för nybyggnation av ishall var klar och upphandlad? Att slänga ur sig ”vad var det jag sa” räcker inte riktigt till här, det är varken hållbart eller ansvarstagande att hantera stora byggprojekt på det här viset i Enköpings Komun. Investeringar i byggnader som vi ska leva med och betala under lång tid måste komma till i öppna processer, politisk samsyn och via breda överenskommelser. Att göra populistisk politik av det är kortsiktigt och destruktivt.

Visst är det som många väljare säger: ”Kom överens någon gång och se till att bygga något!”

Ska vi komma dit väljarna vill så kan man inte låta egenmäktiga partier fortsätta driva sin populistiska politik och köra över tidigare tagna beslut och tjänstemän till höger och vänster. Ska vi komma dit väljarna önskar måste prioriteringar, öppna processer och breda överenskommelser komma på plats.

Hur ser planen ut? Var, när och hur ska kommunen växa?

Hur ser S+NE sammantaget på alla byggbehov som finns inom kommunen, vad är planen? Hur tänker man hantera framtiden och skapa breda överenskommelser, vad är planen? Hur tänker man finansiera och vilka kriterier för prioritering finns, vad är planen? Finns hela kommunen med, inklusive kransorter och landsbygd?

Vad är planen?!

Ny ishall – Alternativ placering?

Ny ishall – Alternativ placering?

Angående placering av och tankeprocessen kring nybyggnationen av ytterligare en ishall i Enköping har jag skrivit en insändare i EP 9/2-15 som bemöter en del frågor som väcks av en tidigare artikel ”Nya ishallen kan bli dyrare än beräknat” publicerad i EP 5/2-15.

Insändare i EP 9/2-15 angående alternativ placering av den nya ishallen i Enköping

Jag har inte fått något svar på min frågeställning i insändaren. Men jag noterar att majoriteten i Enköpings kommun (S+NE) efter min insändare gjort ett utspel där man går i samma tankar som mig med en alternativ placering av den nya simhallen i EP 19/2-15.

Min fråga till Claes Lagelius, projektledare på upplevelseförvaltningen är om man belyst och undersökt frågan om en alternativ placering av den nya ishallen så att nuvarande uterink kan finnas kvar?

Jag tycker det är bra om man river så lite som möjlig och framförallt inte river i onödan.

/Magnus