Välj en sida

Regeringens filmskattechock

I dagens Enköpings Posten (21/11-16) publicerades en debattartikel (fort. replik) där Per Lodenius, riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson och jag bemöter en serie insändare från Niclas Malmberg (MP).

Regeringens filmskattechock – eposten.se/asikter/2016/11/21/regeringens-filmskattechock

Regeringens filmskattechock
DEBATT: Biografer på landsbygden drabbas

Niclas Malmberg (MP) skriver i sin artikel (EP 3 november) att kulturpolitiken måste ses som en helhet. Detta håller vi i Centerpartiet helt med om. Det är också korrekt att vi inte står bakom den nuvarande regeringens alla prioriteringar i kulturbudgeten. Vi gör andra prioriteringar, där bland annat filmen inte straffas av en höjd moms. Vi ser att filmen kan bidra till att tillgängliggöra kultur i hela landet.

I Centerpartiets vision har alla – oavsett bostadsort, bakgrund, funktionsnedsättning eller livssituation – möjligheter att delta i kulturliv som rymmer både professionellt buren kultur och amatörers skapande. Med den uppfattningen blir det självklart för oss att kämpa för goda förutsättningar att kunna se film på biografer i hela landet.

I Sverige har vi en kulturmoms på 6 procent. Det är alltså den som regeringen nu tänker höja till 25 procent för biografer. De gör det dyrare att gå på bio, en av de mest tillgängliga kulturformerna. Det slår extra hårt på biograferna på mindre orter. Är det klok kulturpolitik? Vi tycker inte det. Film är en kulturform som intresserar och engagerar många. Det är också en kulturform som de flesta tar del av. Centerpartiets filmpolitik ger större möjligheter för biografer på mindre orter att utvecklas och överleva. Den ”kompensation” Malmberg hänvisar till som skydd för de mindre biograferna väger långt ifrån upp förlusten de gör.

På vår fråga om vad Miljöpartiet vill med kulturpolitiken svarar Malmberg att det besvaras i budgetmotionen. Men vad vill de framöver? Och på vad baserar de sin kulturpolitik? Politik handlar ju om ideologi och framtid! Det vi kan gissa oss till är det som finns i det icke antagna kulturprogrammet som Malmberg var med och tog fram. En kulturpolitik som bland annat består i att politiker ska räkna kön och hudfärg på individer på exempelvis museer för att nå vad man kallar för ”mångfaldsmål” och där sanktioner kommer om detta misslyckas. Det är inte konstigt att frågan om hur kulturministern ser på dessa frågor har rört upp en större offentlig diskussion. Den ideologiska grunden är ju oklar.

Vad vi i Centerpartiet vill är helt transparent. Vi har ett kulturprogram som är antaget av vår partistämma på vår hemsida. Det är fritt för alla att ta del av och ha synpunkter på, vilket är en debatt vi gärna tar.

Per Lodenius (C)
riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson

Magnus Hellmark (C)
vice ordförande Centerpartiet i Enköping

Replik på: eposten.se/asikter/2016/11/03/kulturpolitik-ar-en-helhet

Fritt kulturliv byggt underifrån

I dagens Enköpings Posten (3/11-16) publicerades en debattartikel (replik) där Per Lodenius, riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson och jag bemöter en tidigare insändare från Niclas Malmberg (MP).

Fritt kulturliv byggt underifrån –  eposten.se/asikter/2016/11/02/fritt-kulturliv-byggt-underifran

Fritt kulturliv byggt underifrån
DEBATT: Centern svarar Malmberg (MP)

I en artikel ifrågasätter Niclas Malmberg (MP) Centerpartiets kulturpolitik för landsbygden. Detta är anmärkningsvärt eftersom de själva företräder en politik där de lägger stora resurser på fri entré för vuxna på vissa statliga museum, främst belägna i Stockholms stad.

Det senaste stora slaget mot kultur i hela landet är deras höjning av momsen på biobesök. Film tillhör de mest tillgängliga kulturformerna i Sverige. Så vill vi att det ska förbli. Centerpartiet säger därför nej till regeringens höjning av momsen på biobesök. Den gör det dyrare för besökare att gå på bio och ökar risken att biografer på mindre orter slås ut. Regeringen har under våren lagt en filmproposition. När den behandlades av Riksdagen beslutades om 7 stycken tillkännagivanden, däribland att regeringen skyndsamt ska utreda en alternativ finansiering av filmpolitiken med utgångspunkt i att behålla den nuvarande mervärdesskattesatsen. Detta väntar Riksdagen ännu svar på.

Centerpartiet arbetar för ett brett och fritt kulturliv i hela landet. Vad Miljöpartiet arbetar för är mer oklart eftersom de på sin senaste kongress inte tog ställning till förslaget till kulturpolitiskt program som en arbetsgrupp, där bland annat Malmberg ingick, tagit fram. Det innehöll saker som att politiker ska räkna kön och hudfärg på individer på exempelvis museer för att nå vad man kallar för ”mångfaldsmål”. Misslyckas man väntar sanktioner. Ett annat förslag var skatt på bredband. I Centerpartiet ser vi hellre bra bredband i hela landet som en möjlighet att ta del av kultur, än höjd skatt. I en intervju i SVT Opinion säger Malmberg att de redan omvandlat mycket av det som står i programmet till faktisk politik och att det sedan är andra saker som de behöver arbeta vidare med på längre sikt. Det är illavarslande.

För att lyfta kulturlivet i hela landet vill Centerpartiet stärka och utveckla kultursamverkansmodellen. Ett sätt är att inrätta ett system för ett nationellt kulturhuvudstadsår. Idén är att en svensk stad vart annat år får statusen nationell kulturhuvudstad. Då kan också mindre städer få uppmärksamhet och chans att visa upp och särskilt utveckla sitt kulturliv.

På många ställen, inte minst på landsbygden, utgör samlingslokaler ett nav kring vilket civilsamhället organiseras. Centerpartiet vill därför kraftigt öka stödet till samlingslokaler jämfört med regeringens förslag. Centerpartiet ser att civilsamhället ofta lyckas väldigt bra med sådant som statliga myndigheter med många miljarder i anslag misslyckas med. Därför vill vi förstärka den effekten och ge civilsamhället bättre möjligheter att utveckla sitt arbete. Så skapas en mångfald inom kulturen i hela landet och även kultur som kanske inte passar in i det som just för tillfället uppskattas på institutioner får chans att utvecklas.

Per Lodenius (C)
riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson

Magnus Hellmark (C)
vice ordförande Centerpartiet i Enköping

Replik på: eposten.se/asikter/2016/10/25/en-slakt-av-regional-kultur