Välj en sida

Fritt kulturliv byggt underifrån

Skriven av Magnus Hellmark

Kommunpolitiker för Centerpartiet med siktet inställt på Riksdagen. Enköping, Uppsala län och Sverige ska ha en levande landsbygd och ett blomstrande företagande - Kaffe och Politik! ☕️🍀

Publicerad 2016-11-03

I dagens Enköpings Posten (3/11-16) publicerades en debattartikel (replik) där Per Lodenius, riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson och jag bemöter en tidigare insändare från Niclas Malmberg (MP).

Fritt kulturliv byggt underifrån –  eposten.se/asikter/2016/11/02/fritt-kulturliv-byggt-underifran

Fritt kulturliv byggt underifrån
DEBATT: Centern svarar Malmberg (MP)

I en artikel ifrågasätter Niclas Malmberg (MP) Centerpartiets kulturpolitik för landsbygden. Detta är anmärkningsvärt eftersom de själva företräder en politik där de lägger stora resurser på fri entré för vuxna på vissa statliga museum, främst belägna i Stockholms stad.

Det senaste stora slaget mot kultur i hela landet är deras höjning av momsen på biobesök. Film tillhör de mest tillgängliga kulturformerna i Sverige. Så vill vi att det ska förbli. Centerpartiet säger därför nej till regeringens höjning av momsen på biobesök. Den gör det dyrare för besökare att gå på bio och ökar risken att biografer på mindre orter slås ut. Regeringen har under våren lagt en filmproposition. När den behandlades av Riksdagen beslutades om 7 stycken tillkännagivanden, däribland att regeringen skyndsamt ska utreda en alternativ finansiering av filmpolitiken med utgångspunkt i att behålla den nuvarande mervärdesskattesatsen. Detta väntar Riksdagen ännu svar på.

Centerpartiet arbetar för ett brett och fritt kulturliv i hela landet. Vad Miljöpartiet arbetar för är mer oklart eftersom de på sin senaste kongress inte tog ställning till förslaget till kulturpolitiskt program som en arbetsgrupp, där bland annat Malmberg ingick, tagit fram. Det innehöll saker som att politiker ska räkna kön och hudfärg på individer på exempelvis museer för att nå vad man kallar för ”mångfaldsmål”. Misslyckas man väntar sanktioner. Ett annat förslag var skatt på bredband. I Centerpartiet ser vi hellre bra bredband i hela landet som en möjlighet att ta del av kultur, än höjd skatt. I en intervju i SVT Opinion säger Malmberg att de redan omvandlat mycket av det som står i programmet till faktisk politik och att det sedan är andra saker som de behöver arbeta vidare med på längre sikt. Det är illavarslande.

För att lyfta kulturlivet i hela landet vill Centerpartiet stärka och utveckla kultursamverkansmodellen. Ett sätt är att inrätta ett system för ett nationellt kulturhuvudstadsår. Idén är att en svensk stad vart annat år får statusen nationell kulturhuvudstad. Då kan också mindre städer få uppmärksamhet och chans att visa upp och särskilt utveckla sitt kulturliv.

På många ställen, inte minst på landsbygden, utgör samlingslokaler ett nav kring vilket civilsamhället organiseras. Centerpartiet vill därför kraftigt öka stödet till samlingslokaler jämfört med regeringens förslag. Centerpartiet ser att civilsamhället ofta lyckas väldigt bra med sådant som statliga myndigheter med många miljarder i anslag misslyckas med. Därför vill vi förstärka den effekten och ge civilsamhället bättre möjligheter att utveckla sitt arbete. Så skapas en mångfald inom kulturen i hela landet och även kultur som kanske inte passar in i det som just för tillfället uppskattas på institutioner får chans att utvecklas.

Per Lodenius (C)
riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson

Magnus Hellmark (C)
vice ordförande Centerpartiet i Enköping

Replik på: eposten.se/asikter/2016/10/25/en-slakt-av-regional-kultur

Share This

Share this post with your friends!