Välj en sida
Hållbar och långsiktig kultur

Hållbar och långsiktig kultur

Centerpartiet ser ett kulturhus som en öppen, trygg och tillgänglig miljö. En byggnad med flera kulturella verksamheter.

Enköpings Posten 2021-07-31


Det engagemang som finns inom besöksnäring, kulturlivet och olika idrottsföreningar i Enköping är både roligt och utvecklande för dem som deltar och samtidigt viktigt för samhället. När det gäller kultur är det extra viktigt att barn och unga får chans att uppleva kulturen i dess olika former, men också får chans att skapa själva.

Myndigheten för kulturanalys har i rapporten Kulturvanor i Sverige 2020 – Kulturfakta 2021:2 kommit fram till att den vanligaste kulturaktiviteten är att lyssna på musik, följt av att se på film och läsa en bok. När det gäller besöksaktiviteter handlar det om att besöka historiska sevärdheter, gå på bio, besöka bibliotek, gå på museum och teater – Detta rimmar väldigt väl med hur vi tillsammans ser på Kulturhus Joar.

Men vad menar vi med ett kulturhus? – Ett kulturellt byggnadsverk? Ett kulturellt hus? Ett hus för kulturell verksamhet?

Centerpartiet ser ett kulturhus som en öppen, trygg och tillgänglig miljö, en byggnad vilken inrymmer flera kulturella verksamheter, som bibliotek, teater, museum och utställningar. Vi vill att konserter, pjäser, dansföreställningar ska kunna uppföras här i Enköping. Vi har hela tiden sett framför oss ett kulturhus fyllt med mängder av kulturaktiviteter i olika former – det är kulturellt innehåll som är det viktiga, inte administrativa utrymmen och arbetsplatser.

Enköping har fantastiska förutsättningar och Centerpartiet driver på för satsningar inom besöksnäring, kultur och idrott, kombinerat med ordning och reda i kommunens ekonomi. För det är så att ekonomiska resurser krävs för att upprätthålla ett brett kulturutbud i hela kommunen. Vi driver också landsbygdens och kransorternas behov i processen, som kommun har vi inte råd att tappa bort landsbygdens- och kransorternas behov av närhet till kulturen.

En del i ett brett kulturutbud innebär att vi behöver avlasta ansvarig nämnd från ökande driftskostnader för lokaler. Redan inför valet 2018 sa vi i Centerpartiet nej till en försäljning av kulturfastigheterna i kyrkbacken. Det löftet står vi kvar vid och väljer att behålla kulturverksamhet där och fyller också på Nils Svensson Stahre köpmangård med ny kommunal verksamhet.

Vår utgångspunkt är ett brett kulturliv tillgängligt för alla. Kultur ska finnas nära dig. Då blir det enklare att ta del av kultur av olika slag.

Magnus Hellmark, Centerpartiet


Publicerad i Enköpings Posten 2021-07-31 – Hållbar och långsiktig kultur

Regeringens filmskattechock

I dagens Enköpings Posten (21/11-16) publicerades en debattartikel (fort. replik) där Per Lodenius, riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson och jag bemöter en serie insändare från Niclas Malmberg (MP).

Regeringens filmskattechock – eposten.se/asikter/2016/11/21/regeringens-filmskattechock

Regeringens filmskattechock
DEBATT: Biografer på landsbygden drabbas

Niclas Malmberg (MP) skriver i sin artikel (EP 3 november) att kulturpolitiken måste ses som en helhet. Detta håller vi i Centerpartiet helt med om. Det är också korrekt att vi inte står bakom den nuvarande regeringens alla prioriteringar i kulturbudgeten. Vi gör andra prioriteringar, där bland annat filmen inte straffas av en höjd moms. Vi ser att filmen kan bidra till att tillgängliggöra kultur i hela landet.

I Centerpartiets vision har alla – oavsett bostadsort, bakgrund, funktionsnedsättning eller livssituation – möjligheter att delta i kulturliv som rymmer både professionellt buren kultur och amatörers skapande. Med den uppfattningen blir det självklart för oss att kämpa för goda förutsättningar att kunna se film på biografer i hela landet.

I Sverige har vi en kulturmoms på 6 procent. Det är alltså den som regeringen nu tänker höja till 25 procent för biografer. De gör det dyrare att gå på bio, en av de mest tillgängliga kulturformerna. Det slår extra hårt på biograferna på mindre orter. Är det klok kulturpolitik? Vi tycker inte det. Film är en kulturform som intresserar och engagerar många. Det är också en kulturform som de flesta tar del av. Centerpartiets filmpolitik ger större möjligheter för biografer på mindre orter att utvecklas och överleva. Den ”kompensation” Malmberg hänvisar till som skydd för de mindre biograferna väger långt ifrån upp förlusten de gör.

På vår fråga om vad Miljöpartiet vill med kulturpolitiken svarar Malmberg att det besvaras i budgetmotionen. Men vad vill de framöver? Och på vad baserar de sin kulturpolitik? Politik handlar ju om ideologi och framtid! Det vi kan gissa oss till är det som finns i det icke antagna kulturprogrammet som Malmberg var med och tog fram. En kulturpolitik som bland annat består i att politiker ska räkna kön och hudfärg på individer på exempelvis museer för att nå vad man kallar för ”mångfaldsmål” och där sanktioner kommer om detta misslyckas. Det är inte konstigt att frågan om hur kulturministern ser på dessa frågor har rört upp en större offentlig diskussion. Den ideologiska grunden är ju oklar.

Vad vi i Centerpartiet vill är helt transparent. Vi har ett kulturprogram som är antaget av vår partistämma på vår hemsida. Det är fritt för alla att ta del av och ha synpunkter på, vilket är en debatt vi gärna tar.

Per Lodenius (C)
riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson

Magnus Hellmark (C)
vice ordförande Centerpartiet i Enköping

Replik på: eposten.se/asikter/2016/11/03/kulturpolitik-ar-en-helhet

Fritt kulturliv byggt underifrån

I dagens Enköpings Posten (3/11-16) publicerades en debattartikel (replik) där Per Lodenius, riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson och jag bemöter en tidigare insändare från Niclas Malmberg (MP).

Fritt kulturliv byggt underifrån –  eposten.se/asikter/2016/11/02/fritt-kulturliv-byggt-underifran

Fritt kulturliv byggt underifrån
DEBATT: Centern svarar Malmberg (MP)

I en artikel ifrågasätter Niclas Malmberg (MP) Centerpartiets kulturpolitik för landsbygden. Detta är anmärkningsvärt eftersom de själva företräder en politik där de lägger stora resurser på fri entré för vuxna på vissa statliga museum, främst belägna i Stockholms stad.

Det senaste stora slaget mot kultur i hela landet är deras höjning av momsen på biobesök. Film tillhör de mest tillgängliga kulturformerna i Sverige. Så vill vi att det ska förbli. Centerpartiet säger därför nej till regeringens höjning av momsen på biobesök. Den gör det dyrare för besökare att gå på bio och ökar risken att biografer på mindre orter slås ut. Regeringen har under våren lagt en filmproposition. När den behandlades av Riksdagen beslutades om 7 stycken tillkännagivanden, däribland att regeringen skyndsamt ska utreda en alternativ finansiering av filmpolitiken med utgångspunkt i att behålla den nuvarande mervärdesskattesatsen. Detta väntar Riksdagen ännu svar på.

Centerpartiet arbetar för ett brett och fritt kulturliv i hela landet. Vad Miljöpartiet arbetar för är mer oklart eftersom de på sin senaste kongress inte tog ställning till förslaget till kulturpolitiskt program som en arbetsgrupp, där bland annat Malmberg ingick, tagit fram. Det innehöll saker som att politiker ska räkna kön och hudfärg på individer på exempelvis museer för att nå vad man kallar för ”mångfaldsmål”. Misslyckas man väntar sanktioner. Ett annat förslag var skatt på bredband. I Centerpartiet ser vi hellre bra bredband i hela landet som en möjlighet att ta del av kultur, än höjd skatt. I en intervju i SVT Opinion säger Malmberg att de redan omvandlat mycket av det som står i programmet till faktisk politik och att det sedan är andra saker som de behöver arbeta vidare med på längre sikt. Det är illavarslande.

För att lyfta kulturlivet i hela landet vill Centerpartiet stärka och utveckla kultursamverkansmodellen. Ett sätt är att inrätta ett system för ett nationellt kulturhuvudstadsår. Idén är att en svensk stad vart annat år får statusen nationell kulturhuvudstad. Då kan också mindre städer få uppmärksamhet och chans att visa upp och särskilt utveckla sitt kulturliv.

På många ställen, inte minst på landsbygden, utgör samlingslokaler ett nav kring vilket civilsamhället organiseras. Centerpartiet vill därför kraftigt öka stödet till samlingslokaler jämfört med regeringens förslag. Centerpartiet ser att civilsamhället ofta lyckas väldigt bra med sådant som statliga myndigheter med många miljarder i anslag misslyckas med. Därför vill vi förstärka den effekten och ge civilsamhället bättre möjligheter att utveckla sitt arbete. Så skapas en mångfald inom kulturen i hela landet och även kultur som kanske inte passar in i det som just för tillfället uppskattas på institutioner får chans att utvecklas.

Per Lodenius (C)
riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson

Magnus Hellmark (C)
vice ordförande Centerpartiet i Enköping

Replik på: eposten.se/asikter/2016/10/25/en-slakt-av-regional-kultur