Välj en sida
Distriktsstämma i Alunda

Distriktsstämma i Alunda

Idag har jag varit på distriktsstämma för Centerpartiet i Uppsala län. Värdar för arrangemanget var Centerpartiet i Östhammar och vi var i Furuhöjdskyrkan i Alunda. Perfekt lokal för stämman med separata utrymmen för förhandlingar, mat och fika. Väl fungerade parkering och övrigt ytor. Maten var utomordentlig och fikat strålande! 

Presidiet med representanter från Östhammar och Uppsala, god rutin på samtliga poster:

Ordförande: Jacob Spangenberg
Vice ordförande: Cecilia Bernsten
Sekreterare: Bertil Alm
Föredragande: Freija Carlstén

Under dagen genomfördes det sedvanlig stämmoförhandlingar, val och behandling av 25 motioner, där bland annat en motion angående LSS och LOV engagerade många talare. Personligen vart jag vald till ledamot av distriktsstyrelsen (ersättare) tillsammans med min ordförandekollega Johan Svensson (ordinarie). Jag vart också vald till ombud att representera Centerpartiet i Uppsala län på partistämman i Malmö senare i höst.

Uttalandet från Centerpartiets distriktsstämma i Alunda
2017-04-08 har det viktiga innehållet – Centerpartiet kräver vård i hela Uppsala län. Extra viktigt är det att göra ett starkt och tydligt uttalande efter att de röd-gröna partierna i Region Uppsala visat sitt rätta ansikte och sanningen om en mängd nedläggningar blivit officiella.

Jag tycker det är jättebra att Centerpartiet står upp för att stoppa den centraliseringsiver som finns i Region Uppsala.

Både jag och min fru Lena var med som ombud på stämman, vi representerar så klart Centerpartiet i Enköping. Totalt var vi 11 ordinarie ombud från Enköping men hade även med oss några intresserade medlemmar som ”deltog utom tävlan”. I år hade vi inga egna motioner, men det ska vi ändra på till nästa år och chansen finns ju fortfarande att skicka motioner till partistämman i Malmö.

Under dagen utdelades ett antal utmärkelse och en och annan avtackning. Det är ju bland annat uppskattningen som gör en folkrörelse som Centerpartiet. Även om det i sanningens namn egentligen är så att parollen ”Ingen politik utan kaffe” är kärnan i verksamheten.

En riktig fin uppskattning för lång och trogen tjänst är utdelning av utmärkelsen guldnålen. Den gick i år till Centerkvinnor och en tidigare CUF:are. Högtidligt och välförtjänt.

Även en jubilar i Bertil Alm, som nyss fyllt unga 70-år, firades med tal av Solveig Zander och blommor och present från distriktet som överlämnades av Anne och Freija.

Händelsen i Stockholm 2017-04-07 genomsyrade allt från inledningen av Bertil via eftertanken och ett tänt ljus av Anne till dagens gäst Martin Ådahl. Varmt, omtänksamt och fint. Tillsammans visar vi att Sverige är starkt och att vi inte låter oss kuvas! En dag som denna är det så härligt att se öppenhet och demokrati arbeta sida vid sida och särskilt härligt när det är med centervänner från alla delar av Uppsala län!

Vördnadsfullt, er riksdagskandidat: Magnus Hellmark

Distriktsstämma i Uppsala

Distriktsstämma i Uppsala

Idag har jag varit på distriktsstämma med Centerpartiet i Uppsala Län, som ombud för Centerpartiet i Enköping (Enköpings Centerkrets).

Distriktsstämmans tema var – Uppsala, en framtida region

Morgonpigg start med glada centervänner! Gemensam biltur från Enköping till Uppsala, siktet inställt på Vaksalaskolans matsal. Väl där inväntade ombudsanmälan med välkomsthälsning av distriktsordförande, Anne Lennartsson. Presidiet öppnade stämman (bild till vänster) med glad distriktsordförande (i höger bildkant). Efter diverse ljudtekniska problem samt justering och tillägg i föredragningslistan var stämman igång. Ordinarie förhandlingar med redovisning från distriktsstyrelsen avseende ekonomi, verksamhet och planering för framtida verksamhet. Med beslut om ansvarsfrihet för styrelsen var det dags välja ordförande och styrelse för det kommande året.

Till distriktsordförande omvaldes som väntat Anne Lennartsson med Cecilia Bernsten som vice ordförande. Centerpartiet i Enköping representeras i år av Kenneth Löthegård som ordinarie ledamot och Ulrika Ornbrant som ersättare. Våra representanter i valberedningen blir från och med den här stämman och tre år framåt, Anna Sager som ordinarie ledamot och Mats Lundquist som ersättare.

Strax före lunch ajournerades stämman och högtidligheter tog vid, det var dags att dela ut guldnålen. För Centerpartiet i Enköpings del så utdelades guldnålen till vår förre kretsordförande Monica Hallgren. Monica (bilden till höger) mottog guldnålen av Anne Lennartsson med tillhörande (lång) meritlista. Det krävdes en riksdagsledamot i Solveig Zander med rutin, för att placera nålen på Monica. Problem med hur man fick isär nålen, nu vet både Anne och vi i salen hur det går till 🙂 Grattis Monica!

Lunchen var, om jag minns rätt, Sri Lankesisk. Kul att pröva något nytt, lite för tam i kryddningen för min del. Dock mättande och fyllde sin funktion att fylla på med energi.

Ombud från Centerpartiet i Enköping jobbade flitigt med motioner under hela långa dagen. När lunchen var avklarad återupptogs distriktsstämman. Nu handlade det om antagande av landsbygdsprogram och behandling av motioner. Det var ett stort antal motioner som behandlades. Normalt är att man besvarar motionen och föreslår att motionen skickas vidare till riksstämman, i år är det dock ingen riksstämma. beslutet vart att skicka vidare motioner till riksdagsgruppen istället. Som alltid var det en del motioner som var snabbt avklarade och en del som krävde sträck i debatten när talarlistan aldrig vart tom.

Under dagen fick vi även lyssna på rapporter från rikspolitiken via Solveig Zander (bild till vänster), ordinarie ledamot av riksdagen för Uppsala län och landstingspolitiken via Johan Örjes, oppositionsråd för Centerpartiet i Uppsala läns landsting. Stämman gästas också av Kristina Jonäng gruppledare för Centerpartiet i Västra Götalands regionen som berättade om erfarenheterna av att bilda och driva en region och Tomas Stavbom som jobbar på Regionförbundet i Uppsala.

När sista motionen väl var klubban och debatten lagt sig var det en ganska så trött men nöjd delegation med ombud från Centerpartiet i Enköping som begav sig hem för att fortsätta bedriva närodlad politik, där människor får bestämma mera själva.

Tack Uppsala för denna gång, vi syns igen när det är dags för 100-års jubileum!