Välj en sida
19 och stora torget i Enköping

19 och stora torget i Enköping

Eva-Lena Hellmark och Birgit Johansson från Enköpingsbygdens Centerkvinnor

Under lördag förmiddag med strålande väder på stora torget i Enköping, ackompanjerade av Enköpings dragspelsklubb, sålde jag och Lena lotter för Enköpingsbygdens Centerkvinnor.

Enköpingsbor vi har träffat vill ha ordning och reda på ekonomin och kärnverksamheten – Vård, skola och omsorg

Vi pratade politik. Kampanjade för #kryssahellmark, Centerpartiet och Centerkvinnorna. Sålde lotter och träffade Enköpingsbor. Många frågor berörde som väntat migration och integration, men också vård och omsorg. Landsbygd och stad, hela kommunen.

De flesta personer som vi pratade med hade utgångspunkt i rikspolitiken, även om lokalpolitiken efter en stund lyste igenom inom vissa områden. Socialdemokraterna gjorde oss sällskap för en stund, men för övrigt var Centerpartiet och Centerkvinnorna ensamma om att möta väljarna denna soliga dag. Ni som missade att möta oss och prata får fler chanser framåt!

Äkta Centerpolitik och de frågor som jag och Lena driver!

Sammanfattar man samtalen som vi hade med Enköpingsborna så vill de ha ordning och reda på ekonomin och kärnverksamheten – Vård, skola och omsorg. Därefter sätter man resterande projekt och byggnationer. Tydligt att man vill ha en politik som ser hela kommunen, både landsbygd och stad. Företagare, jobb och sysselsättning är viktig för att få in mer till det gemensamma – Äkta Centerpolitik och de frågor som jag och Lena driver!

Förra veckan skrev jag om jakt- och viltvårdspolitiken, hur en landsbydsföretagare har tappat orken på grund av ständiga attacker av varg på sin fårbesättning utan att få stöd från staten att med hjälp av skyddsjakt hantera vargproblemet. Debatten fortsätter i media och LRF gör ett bra jobb för att driva på. Det finns anledning att återkomma i frågan, även om Centerpartiet är tydliga kring instrumentet skyddsjakt på varg.

Magnus kandiderar till kommunfullmäktige och till Riksdagen och Lena till Regionfullmäktige. Vi driver politik för landsbygd och stad i Enköpings kommun och Uppsala län

Lena och jag kommer fortsatt att var på torget under sommaren, så om du har några frågor till oss eller idéer på politik som du tycker att jag eller Lena ska ta tag i så är du välkommen att träffa oss på torget eller kontakta oss på annat vis. Magnus kandiderar till kommunfullmäktige och till Riksdagen och Lena till Regionfullmäktige. Vi driver politik för landsbygd och stad i Enköpings kommun och Uppsala län.

Under nästa vecka blir det på måndag möte med distriktsstyrelsen i Uppsala och på onsdag kommer Kristina Yngwe på besök för Centerpartiet i Enköpings gemensamma arrangemang med Alliansen – Samtal på temat, Alliansregering det bästa miljövalet! Välkommen till kommunhuset klockan 18 för inledande fika och mingel, träffa mig och prata politik. Programmet börjar 18:30.

För övrigt anser vi att du #framåt ska #kryssahellmark i #val2018 för ett nytt nära ledarskap.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

18 och vargen som attackerar

18 och vargen som attackerar

Jakt och viltvård är ett ofta debatterat ämne och det berör både landsbygd och stad. Det är bra att vi debatterar alla typer av frågor i vårt samhälle, det ska vi aldrig sluta med. Själv tillhör jag de jägare som kanske inte jagar så pass mycket som jag skulle vilja göra. Mitt engagemanget för jakt och viltvård är dock stort och frågor rörande gröna näringar kopplat till jakt, viltvård och lantbruksföretag ligger mig varmt om hjärtat.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för jakt. Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om skyddsjakt på stora rovdjur till samtliga länsstyrelser i län där rovdjursarten förekommer. Vår roll är numera främst att vägleda om skyddsjakt och att överpröva vissa beslut från länsstyrelserna som överklagats – naturvardsverket.se

En del av jakten och viltvården innebär att man tar sig an problem med skadedjur och bedriver skyddsjakt. Behovet av skyddsjakt uppstår exempelvis när landsbygdsföretagare som Molstabergs Säteri under lång tid blir drabbade av varg(ar) som attackerar en stor del av djuren som ingår i verksamhetens lammproduktionen på cirka 600 tackor. Tyvärr är inte myndigheternas hanteringen av skyddsjakt varken felfri eller enkel och i det här fallet har Länstyrelsen vägrat ge tillstånd till skyddsjakt.

Här fallerar något ordentligt – Det är bedrövligt att en företagare och djuren ska behöva utsättas för något sånt här. Till råga på allt får jag läsa att Molstaberg kommer att lägga ner verksamheten då man inte längre orkar strida – Byråkrati segrar över förnuftet… en landsbydsföretagare har tappat orken.

Det behövs en ansvarsfull jaktpolitik. En politik som tar hand om våra vilda djur och som är långsiktig och hållbar. Då kan jakten fortsätta vara den folkrörelse det är idag och som både handlar om att uppleva naturen och vårda den svenska viltstammen

I Alliansregeringen införde Centerpartiet licensjakt och fortsatt skyddsjakt på varg. Som djurägare ska du ha rätt att försvara dig och din egendom om du tror att rovdjur ska angripa dig. Du ska inte behöva ha försäkringar för att skydda dig mot rovdjur, utan vara trygg i att du får ekonomisk ersättning för tamdjur och husdjur som angrips av rovdjur. Om staten har bestämt att det ska få finnas rovdjuren i ett område med mycket tamdjur borde det också vara statens ansvar att stå för de kostnader du som djurägare får om du ska stänga ute rovdjuren. Till exempel tycker vi inte att du ska behöva betala för att köpa ett rovdjursstängsel som håller rovdjuren borta.

Centerpartiet vill att jakten ska vara långsiktig och hållbar. Vi vill också ta hänsyn till att det ser olika ut runt om i landet och låta besluten fattas närmare dem som faktiskt berörs av dem. I Sverige är jakten en folkrörelse med 300 000 aktiva jägare. Jakten handlar både om att uppleva naturen och om kamratskap. Dessutom är jakt ett sätt att ta hand om våra viltstammar.

Räkna med politiska påtryckningar, bland annat genom interpellationer i riksdagen till ansvarig minister i frågan om varg och viltförvaltning. Håller du med eller har du förslag på frågor kring jakt och viltvård som behöver upp på agendan – Hör av dig till mig!

Under lördagen arrangerade Centerpartiet i Enköping en val-kickoff i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Enköping. Där redovisades arbetet med det politiska handlingsprogrammet för medlemmar. Debatt kring frågor som berörde deltagarna, justering på vissa områden och nu en sista putsning innan handlingsprogrammet ligger fast. Bra med något fast att luta sig mot under kommande mandatperiod. Måste medge att det var lite CUF stämning på tillställningen, snitslad och snabb väg fram till fika och fikabröd och en dignande pizzabuffé till lunch #gocuf såklart!

Den här veckan har jag ingen politik bokad utan ska passa på att putsa på texter och manus för framtida bruk, det hinns nästan aldrig med. På lördag kan du passa på att träffa mig och Eva-Lena på torget när vi säljer lotter för Centerkvinnorna i Enköping. Påminner alltid om att #kryssahellmark i valet 2018. Möter du upp på torget kan det hända att det finns lite giveaways för utdelning!

Magnus Hellmark, Centerpartiet