Välj en sida

14 och sportskyttet i fara

Skriven av Magnus Hellmark

Kommunpolitiker för Centerpartiet med siktet inställt på Riksdagen. Enköping, Uppsala län och Sverige ska ha en levande landsbygd och ett blomstrande företagande - Kaffe och Politik! ☕️🍀

Publicerad 2018-04-09

Under förra veckan har jag tittat djupare på politiken och därvid lagstiftningen för det lagliga vapenägandet med inriktning på det civila skyttet och mer specifikt sportskyttet. Debatten om regeringens implementering av det så kallade vapendirektivet i Sverige har pågått under en längre tid. Dels handlar det om att regeringen och dess utredare vill begränsa det lagliga vapenägandet mer än EU-direktivet kräver men det handlar också om hur myndigheter jobbar praktiska med nuvarande vapenlag för tillstånd och vapenbrott.

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet konstaterar att utredarens förslag, om det antas, innebär slutet för vår idrott. Det är en unik åtgärd som föreslås – så vitt vi känner till har inga sporter blivit förbjudna på liknande sätt. Förbundet avstyrker därför förslaget till implementering av EU-direktivet i Sverige i dess helhet.

Här finns en länk till det kompletta remissvaret.

Jag har den hållningen att när det civila skyttet skapar nytta för Försvarsmakten och dess beredskap så ska utformning av lagstiftning och myndigheters arbete inte försvåra eller helt omöjliggöra den förmågeutvecklingen. Självklart ska vi ha säkerhet kring vapen och skytte, det är inte ifrågasatt. Det visar också skytterörelsen på, med god ordning och robusta regelverk för sin sport. Att påföra fler lagkrav som omöjliggör sporten är fel.

Låt separata myndigheter och lagstiftningar ta hand om laglydiga vapenägare med behov av vapentillstånd och brottslingar med illegala vapen som begår vapenbrott

Fokus för lagstiftare och myndigheter måste ligga på att stoppa de illegala vapnen och vapenbrotten kopplade till dessa. Mer resurser till polis, rättsväsende, tullverk och underrättelseverksamhet. Låt separata myndigheter och lagstiftningar ta hand om laglydiga vapenägare med behov av vapentillstånd och brottslingar med illegala vapen som begår vapenbrott. En polismyndighet som hänvisar till egna regler och lagstiftning som inte finns ska inte förekomma. Förtroendet för myndigheten skadas då tillståndsärenden inte behandlas lika och förutsägbart i hela landet. Tänkt nytt, utökade förbud är ofta tecken på att man kört fast.

Känner på mig att jag kommer att få anledning till att återkomma i frågan ju mer jag brottas med den men känner mig dock trygg i hur Centerpartiet jobbar med och driver frågan, med vår rättspolitisk talesperson Johan Hedin i spetsen.

Under helgen reflekterade jag lite i hur grupper och ledarskap utvecklas. ”Tronskiften” sker oftast för att någon släkting abdikerar eller dör, tronföljden ska upprätthållas ur den nära släkten. Man kan ju tänka sig att förr i tiden hade makten och jakten på densamma spelat in i spelet bakom kulisserna. Nutida tronskiften innehåller sällan så mycket makt men däremot en status i samhället och i gruppen. Kommande valrörelse kräver en laginsats, att vi tillsammans jobbar mot samma mål och lyfter varandra. Att det är laget före jaget, lyfta hela gruppen. Hur bra har det fungerar senaste tiden?

Kommande valrörelse kräver en laginsats, att vi tillsammans jobbar mot samma mål och lyfter varandra. Att det är laget före jaget, lyfta hela gruppen

Nästa vecka är det möte med kretsstyrelsen för Centerpartiet i Enköping och några övriga mindre sammankomster. Fokus ligger på att ta fram nya förslag för att utveckla politiken fram till och efter valet och en valseger för ett nytt ledarskap – FRAMÅT!

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Share This

Share this post with your friends!