Välj en sida

13 och vad-hur-när till vilken kostnad

Skriven av Magnus Hellmark

Kommunpolitiker för Centerpartiet med siktet inställt på Riksdagen. Enköping, Uppsala län och Sverige ska ha en levande landsbygd och ett blomstrande företagande - Kaffe och Politik! ☕️🍀

Publicerad 2018-04-02

Snackisen under förra veckan har helt klart varit det förslag som tjänstemännen lämnat över till kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott avseende centrums utveckling i Enköping, Centrumpusslet. Även remissvaren från de partier i Enköping som lämnat svar har varit en snackis. Centerpartiets remissvar, vilket jag skrivit om i ett tidigare blogginlägg – Centrumpussel och samlade museer – är nog utan tvekan ett av det bättre, om inte det bästa. På många områden är fler partier överens och en sak är alla partier överens om, det blir ingen försäljning av kulturfastigheterna i kyrkbacken!

Jag ser en gemensam plats för museer som en stor fördel för Enköpings kommuns besöksnäring, som attraktionskraft för att få fler besökare.

Centrumpusslet togs också upp som en stor punkt på vårt gruppmöte under onsdagen, remissvaret skulle trimmas och förankras. Där lyfte jag också mitt förslag om att i en framtid försöka samla fler av stadens museer på en gemensam plats, förslagsvis nere i hamnområdet nära övrig kultur. Jag ser en gemensam plats för museer som en stor fördel för Enköpings kommuns besöksnäring, som attraktionskraft för att få fler besökare. Det här är en fråga som jag mer än gärna driver politiskt framöver, det blir till att sikta på upplevelsenämnden och en ordförandepost efter valet!

Vad som återstår att leverera och som saknas i centrumpusslet är diskussionerna om vilken ekonomi kommunen har att röra sig med och hur mycket man har råd att spendera på respektive pusselbit. Tänker man inte på helheten är risken att man står där med ett halvfärdig pussel för att man spenderat för mycket på ett fåtal pusselbitar. Metaforer. Ett exempel är ändock kommunhuset, där vill jag och Centerpartiet att vi gör det som är mest ansvarsfullt ekonomiskt. Det är att renovera kommunhuset på den plats där det är byggt idag, kanske till och med utvecklar det med ytterligare någon våning eller en annan planlösning. Klart är att en utredning av ekonomin runt centrumpusslet är helt nödvändig för att kunna ta rätt beslut för framtiden. Får vi ordning på förutsättningarna för ekonomin så är vi redo att göra verkstad av politiken och börja bygga saker i sin rätta ordning på ett ansvarsfullt vis.

Nästa steg i processen är att tjänstemännen reviderar och bemöter politikernas synpunkter, nytt underlag levereras till politiken och kommer åter igen ut på remiss till alla partier. Rostiga verktyg och mycket kvarstående arbete till trots så tror jag på det som dragits igång i och med arbetet med Centrumpusslet inom politiken. Det här kan bli riktigt bra och ännu bättre kommer det att bli med ett nytt ledarskap för Enköpings kommun efter valet.

Glöm som vanligt inte bort att komma ihåg att kryssa två gånger Hellmark på tre listor den 9 september 2018. Vi kandiderar till riksdag, region och kommun.

Vi är ju nu inne i slutet av påskhelgen och Vår konst har pågått för fullt. Invigning på Enköpings museum under långfredagen. Ett riktig bra kulturevenemang där konst i alla dess former visas upp på olika platser i kommunen. Välbesökt evenemang, och trevligt för att man ofta kommer nära den som producerat konsten.

Planerna för politiken under nästa vecka är blanka, det brukar aldrig sluta så. Men den som hänger med får läsa om det också. Glöm som vanligt inte bort att komma ihåg att kryssa två gånger Hellmark på tre listor den 9 september 2018. Vi kandiderar till riksdag, region och kommun.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Share This

Share this post with your friends!