Välj en sida

Konkurrens på lika villkor

Skriven av Magnus Hellmark

Kommunpolitiker för Centerpartiet med siktet inställt på Riksdagen. Enköping, Uppsala län och Sverige ska ha en levande landsbygd och ett blomstrande företagande - Kaffe och Politik! ☕️🍀

Publicerad 2016-02-05

Debattartikel publicerad i EP (5/2-16)

DEBATT. Därför reserverade vi oss i socialnämnden

En oenig nämnd beslöt att bevilja de som driver bowlinghallen i Idrottshuset i Enköping serveringstillstånd för alkohol. Moderaterna och Centern reserverade sig.

Reservationen bygger på tidigare beslut. Den tolkning som gällt för nämnden fram till nu har haft stöd både i lagstiftningen och utslag i domstol. Det finns ingen kritik mot någon hur man har skött sig när det gäller servering av alkoholhaltiga drycker, men däremot när det gäller hur man sköter skatteinbetalningar.

En viktig kommentar som finns i bägge domarna är att man inte får använda skattekontot som en likviditetsförstärkare/finansiär och därigenom skaffa sig gynnande konkurrensfördelar. Vår egen bedömning när vi jämför tidigare beslut om antalet försenade betalningar och nivåer på summorna är de definitivt jämförbara och i en del fall på högre nivåer. Tjänstemännens utredning stödjer i allt den tolkningen och deras förslag till att inte bevilja serveringstillstånd.

Vi är helt övertygade att det finns politiska skäl från den styrande vänstermajoriteten att köra över tjänstemännen och oppositionen. Man har lovat att rädda bowlinghallen och arbetat för att få fram ett företag som ska sköta driften. Det blev ett bakslag när företaget ansökte om serveringstillstånd och man upptäckte att man inte skött skatterna korrekt. Nu väljer man att ignorera två lagstiftningar, alkohollagstiftningen när det gäller skattebetalningar och kommunallagen när det gäller likabehandlingsprincipen.

Vi som politiker företräder det offentliga och styr över de skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd såsom skola och omsorg. Det är anmärkningsvärt att S med sin långa politiska bakgrund accepterar, under påtryckning från NE, att företag missbrukar skattesystemet, när man skall finansiera sin verksamhet via banker eller andra finansieringsinstitut.

Att NE under partipiskans tryck från Anders Wikman väljer att köra över tjänstemännen är inte förvånande då man till varje pris vill rädda sitt ansikte. Det framkom väldigt tydligt under nämndmötet då NE:s representanter delvis inte läst på ärendet och inte hade en aning om vare sig domar eller innehållet i delar av utredningen. NE som inför valet slog sig för bröstet och häcklade andra partier att de minsann hade mest företagare och förstod företagarnas villkor, accepterar att företag konkurrerar med varandra genom att använda skattesystemet som finansiär är minst sagt bekymmersamt för Enköping som en trovärdig företagarkommun.

För Moderaterna och Centern är det självklart att alla företag skall behandlas lika när kommunen gör bedömningar. Tyvärr riskerar SNE:s beslut att snedvrida marknaden och att vi skickar fel signaler till kommunens tjänstemän och de krogägare som tidigare fått anmärkningar eller varit i tvist med kommunen och nu finansierat sin verksamhet och sköter sina skatteinbetalningar.

Peter Book (M) Andre vice ordförande socialnämnden
Anna Sager (C) Ledamot socialnämnden
Yvonne Bromée (M) Ledamot socialnämnden
Jan Hannebo (M) Ersättare socialnämnden
Magnus Hellmark (C) Ersättare socialnämnden

Share This

Share this post with your friends!