Välj en sida

Nystart tål inte kritik

Skriven av Magnus Hellmark

Kommunpolitiker för Centerpartiet med siktet inställt på Riksdagen. Enköping, Uppsala län och Sverige ska ha en levande landsbygd och ett blomstrande företagande - Kaffe och Politik! ☕️🍀

Publicerad 2016-02-19

Insändare publicerad i EP (19/2-16)

ENKÖPING. Samma spelregler för alla

SOCIALNÄMNDEN. Det är med viss förvåning man tar del av Nystart Enköpings (NE) svar på vår kritik att socialnämnden fattar beslut mot tjänstemännens förslag och vägledande domar. Det är i och för sig inget man berör i sin inlaga, utan man far ut med svepande trams. Inte med ett enda ord berör­ de man de frågeställningar vi hade i vår insändare, som dessutom var undertecknad med både Moderater och Centerpartister.

Vi är mycket glada för att bowlingen har en fortsatt bra verksamhet i staden och tror att de nya entreprenö­rerna kan göra mycket bra för alla innevånarna oavsett om man spelar sporadiskt eller mer professionellt. Det vi vill är att alla företag i Enköping ska hanteras efter samma spelregler. Det är kanske lite fyrkantigt och tråkigt, men i andra änden vet ju alla inblandade vad som krävs av en.

Vi som skrev under insändaren är samma personer som satt med på mötet. Vi vet vad som sas, vi vet hur argumenten föll och det var uppenbart att det skickats signaler från annat håll. Vi ser problem med hur personalen inom social­förvaltningen ska hantera tillståndsfrågor i framtiden. Kanske ”styrelsen” i NE vill informera dem om vilken del av lagen de ska bortse ifrån, så kan hanteringen förmodligen förenklas och påskyndas.

Det är intressant att det är enbart är NE som skriver under insändaren och att S väljer att avstå, men det har skett tidigare. I övrigt är det så mycket felaktigheter i insändaren att ett klar­görande förmodligen skulle ta ett helt mittuppslag.

Peter Book (M) andre vice ordförande socialnämnden
Anna Sager (C) ledamot socialnämnden
Yvonne Bromée (M) ledamot socialnämnden
Jan Hannebo (M) ersättare socialnämnden
Magnus Hellmark (C) ersättare socialnämnden

Share This

Share this post with your friends!