Välj en sida
Trygghet i Enköping och hela landet

Trygghet i Enköping och hela landet

Senaste tidens rapporter om våldtäkter i Enköping är alarmerande, oroande och fel på så många plan! Oavsett vem man är ska man under – hela dygnet, alla årets dagar – kunna röra sig fritt i samhället under trygga förhållanden. Våldtäkt är ett allvarligt brott som både kränker offrets integritet men också riskerar att påverka personen långt efter det att själva våldtäkten ägde rum.

Kommuner och andra offentliga aktörer måste reagera tidigt för att öka människors känsla av trygghet

Kommuner och andra offentliga aktörer måste reagera tidigt för att öka människors känsla av trygghet. Enköpings kommun agerar nu i första läget, vilket är bra, men det behövs en breddning. Det är viktigt med samverkan mellan företagare, civilsamhälle, kommun och polis om brottsprevention lokalt i Enköping.

Centerpartiet vill prioritera brottsförebyggande arbete. Dels brottsprevention med fokus på att få individer att inte begå brott, dels brottsprevention som har med samhällets utformning att göra, till exempel hur vi bygger bostadsområden som inte inbjuder till garagestölder eller hur vi använder parkbelysning för att undvika att människor blir rånade eller våldtagna.


Centerkvinnorna arbetar för att alla kvinnor ska kunna röra sig fritt och leva sina liv i frihet från våld, förtryck och diskriminering. Överallt och alltid. Våldtäkter når media, men alla våldtäkter och våld i nära relationer når inte media. De pågår i det tysta, inom hemmets väggar.

Vi vet att många brottsoffer, inte minst utsatta kvinnor, upplever det som om polisen och rättsväsendet inte är deras. De motarbetas och blir misstrodda. Det är ett allvarligt hot mot demokratin. Än allvarligare blir det när samhället efter att ha uppmanat till att anmäla brott vänder dem ryggen. Det är som en våldtäkt, ett övergrepp, än en gång, fast denna gång begås det av rättskipande statsmakt.

Ur anförande i kammaren av Annika Qarlsson 2004

Våld i nära relationer och sexualiserat våld kan se olika ut, men oftast är det kvinnor som drabbas. Våld i nära relationer och sexualiserat våld är ett stort samhällsproblem och ett allvarligt hot mot kvinnors trygghet och hälsa. I slutändan är det också en fråga om jämställdhet.


Ligger grunden till våld i vårt samhället och våld i nära relationer i uppfostran eller i hur tillåtande samhället är? På Twitter skojas det friskt om Anders Borg och hans beteende på en fest i skärgården. Jag ser inget skoj i det. Jag ser bara ett samhälle som inte säger ifrån, som tyst står bredvid och låter oacceptabla beteenden fortgå.

Men vi måste också ha ett samhälle där människor vågar säga ifrån när någon gör något som är fel!

Brottsligheten och våldet i samhället behöver minska. Människor måste kunna lita på att polisen gör sitt jobb och har de förutsättningar som krävs för att utföra ett bra jobb. Men vi måste också ha ett samhälle där människor vågar säga ifrån när någon gör något som är fel!

Magnus Hellmark (C) – Riksdagskandidat, Uppsala län

 

Debattartikel också publicerad i Enköpings-Posten den 9/8-2017

Lotter på torget

Lotter på torget

Ägnade en del av lördagen till att sälja lotter med min fru. Hon är aktiv i Centerkvinnorna och där turas man om att sälja lotter på stora torget i Enköping. Vinsterna i lotteriet är allt från lördagsgodis och kaffe till presentkort på lokala affärer. Överskottet från lotterna går till Enköpingsbygdens Centerkvinnors verksamhet.

I lördags saknades en sidekick och då passade jag på att hänga med för att prata lite politik och möta Enköpingsbor. Frågan för dagen – Permanent gågata på Kungsgatan. Håller du med?

Några läste på skylten och började prata sinsemellan medan man skyndade vidare, några läste på skylten och nickade bifallande och många kom och pratade om frågan med mig. Överlag var man positiv till att permanenta gågatan på Kungsgatan ner mot ån. I diskussionerna kastade jag in funderingen på att göra detsamma i andra änden av Kungsgatan ner mot Cykelhörnan/farliga hörnan. Responsen var: Ah, inte så dumt tänkt där!

Äras den som äras bör. Ursprunget till idén om permanent gågata kommer från en diskussion med min ordförandekollega, Johan Svensson. Jag förlitar mig också på att han personligen driver frågan i kommunfullmäktige framöver!

Vad jag personligen skulle vilja se i centrum är ett högt trähus på gamla Statt-tomten

Att tillföra permanenta gågator i stadens centrum är ju bara en del i det större pusslet som behöver läggas för att stimulera centrumutvecklingen i Enköping. Tågstopp för blå tåget på stora torget och nere vid Kulturhuset Joar Blå är också ett utmärkt förslag, dessutom direkt från Enköpingsborna! Vad jag personligen skulle vilja se i centrum är ett högt trähus på gamla Statt-tomten. Innehållande affärer, restauranger men framför allt – bostäder!

Janne Fredriksson tittade förbi med sina barnbarn för att köpa lotter och prata om det senaste händelserna i Fjärdhundra. Janne har en förkärlek till parkeringar. Det är helt rätt och riktigt. Ju fler gågator som permanentas, ju fler bostäder som byggs i centrum – Ju mer attraktivt centrum blir av de åtgärderna – Ju fler parkeringar behöver ersättas/tillföras på annan plats. Det alltid aktuella ämnet, parkering! Under det sista skälvande året av den här mandatperioden måste krafttag tas med parkeringsfrågan. Hur ska strategin för parkeringar se ut i Enköping? Hur får vi med oss miljöfrågan i det arbetet?

Om lite mer än ett år är det val till kommun, region och riksdag. Vallöften kommer att hagla, men ännu finns tid för politiken att jobba och utföra något ”på riktig” – ”se till att något händer”.

Magnus Hellmark (C) – Riksdagskandidat, Uppsala län