Välj en sida

Trygghet i Enköping och hela landet

Skriven av Magnus Hellmark

Kommunpolitiker för Centerpartiet med siktet inställt på Riksdagen. Enköping, Uppsala län och Sverige ska ha en levande landsbygd och ett blomstrande företagande - Kaffe och Politik! ☕️🍀

Publicerad 2017-08-05

Senaste tidens rapporter om våldtäkter i Enköping är alarmerande, oroande och fel på så många plan! Oavsett vem man är ska man under – hela dygnet, alla årets dagar – kunna röra sig fritt i samhället under trygga förhållanden. Våldtäkt är ett allvarligt brott som både kränker offrets integritet men också riskerar att påverka personen långt efter det att själva våldtäkten ägde rum.

Kommuner och andra offentliga aktörer måste reagera tidigt för att öka människors känsla av trygghet

Kommuner och andra offentliga aktörer måste reagera tidigt för att öka människors känsla av trygghet. Enköpings kommun agerar nu i första läget, vilket är bra, men det behövs en breddning. Det är viktigt med samverkan mellan företagare, civilsamhälle, kommun och polis om brottsprevention lokalt i Enköping.

Centerpartiet vill prioritera brottsförebyggande arbete. Dels brottsprevention med fokus på att få individer att inte begå brott, dels brottsprevention som har med samhällets utformning att göra, till exempel hur vi bygger bostadsområden som inte inbjuder till garagestölder eller hur vi använder parkbelysning för att undvika att människor blir rånade eller våldtagna.


Centerkvinnorna arbetar för att alla kvinnor ska kunna röra sig fritt och leva sina liv i frihet från våld, förtryck och diskriminering. Överallt och alltid. Våldtäkter når media, men alla våldtäkter och våld i nära relationer når inte media. De pågår i det tysta, inom hemmets väggar.

Vi vet att många brottsoffer, inte minst utsatta kvinnor, upplever det som om polisen och rättsväsendet inte är deras. De motarbetas och blir misstrodda. Det är ett allvarligt hot mot demokratin. Än allvarligare blir det när samhället efter att ha uppmanat till att anmäla brott vänder dem ryggen. Det är som en våldtäkt, ett övergrepp, än en gång, fast denna gång begås det av rättskipande statsmakt.

Ur anförande i kammaren av Annika Qarlsson 2004

Våld i nära relationer och sexualiserat våld kan se olika ut, men oftast är det kvinnor som drabbas. Våld i nära relationer och sexualiserat våld är ett stort samhällsproblem och ett allvarligt hot mot kvinnors trygghet och hälsa. I slutändan är det också en fråga om jämställdhet.


Ligger grunden till våld i vårt samhället och våld i nära relationer i uppfostran eller i hur tillåtande samhället är? På Twitter skojas det friskt om Anders Borg och hans beteende på en fest i skärgården. Jag ser inget skoj i det. Jag ser bara ett samhälle som inte säger ifrån, som tyst står bredvid och låter oacceptabla beteenden fortgå.

Men vi måste också ha ett samhälle där människor vågar säga ifrån när någon gör något som är fel!

Brottsligheten och våldet i samhället behöver minska. Människor måste kunna lita på att polisen gör sitt jobb och har de förutsättningar som krävs för att utföra ett bra jobb. Men vi måste också ha ett samhälle där människor vågar säga ifrån när någon gör något som är fel!

Magnus Hellmark (C) – Riksdagskandidat, Uppsala län

 

Debattartikel också publicerad i Enköpings-Posten den 9/8-2017

Share This

Share this post with your friends!