Välj en sida
9 och ett avslut

9 och ett avslut

Det märks väldigt väl att valfebern stiger. Desperata utspel i jakten på makten – S-toppar bjuder in C – öppnar för samarbete – Sverige behöver en politisk ledning som inte vobblar. Sverige behöver en Alliansregering med tydlig reformagenda som har fokus på att få hjulen att snurra igen.

Sverige behöver ett nytt ledarskap och en ny Alliansregering. Det är detta vi kommer att söka stöd för i höstens val, tillsammans med de andra allianspartierna. (S) är välkomna att stödja en alliansregering för att ta ansvar för landet – Annie Lööf

Alliansen förbereder sig för att snabbt komma igång med viktiga politiska ­reformer efter valet. Gemensam reformagenda och gemensamma äntringsförberedelser. Är det inte märkligt att Socialdemokraterna är så missnöjda med den regering man suttit i sedan 2014 att man nu öppet söker sig bort från detta samarbete? Allianspartierna har ett unikt samarbete sedan 2004. Det är det enda klara regeringsalternativ som väljarna kommer att möta i höst.

Lagrådet har lämnat besked, ett utlåtande om lagförslaget för begränsning av vinster i välfärden, det föll inte Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt i smaken vilket meddelades i en något bitter tweet. Djupt oseriöst av en partiledare att ge sig på lagrådet när det inte går den väg man själv vill. S+V+Mp har helt enkelt inte tänkt igenom förslaget tillräckligt (hade lite otur när man tänkte) = nu hamnar förslaget i plus röda soptunna.

Försvarsmakten lämnade i dagarna över sitt budgetunderlag till regeringen. Passade på att lyssnade till ÖB under hans presskonferens angående BU19. Det är tydligt att politiken måste ta i frågan om vilka förmågor och operativ kapacitet som ska finns kvar vid nästa försvarsbeslut som löper från 2021. Att fortsätta i dagens hjulspår kommer att ge oss minskad förmåga och ökande kostnader. Valet att tidigare avrusta och minska nationell försvarsförmåga kostar nu att bygga upp igen. Jag menar att planen måste bygga på vi så snart det är möjligt når ett försvarsanslag på 2% av BNP och att vi samtidigt ställer krav på en kvalitativ process för anskaffning och utveckling av materielsystem samt återuppbyggnad av personell förmåga. Vi behöver få kvalitativt pang för pengarna.

Nya mätningar visar att konsumenterna föredrar det kött som kommer från svenska gårdar. Det är oerhört positivt att det svenska köttet tar marknadsandelar från det importerade, säger Elisabet Qvarford, vd på Svenskt Kött. Även om många väljer att minska sin köttkonsumtion så ökar medvetenheten hos konsumenterna att köpa högkvalitativa köttprodukter från svenska gårdar istället för billigt kött producerat utanför Sverige av sämre kvalitet. Mycket positivt utveckling!

Under måndag kväll ledde jag som vice ordförande i Centerpartiet i Enköpings delar av vårt kretsårsmöte i Vuxenskolan lokaler i Enköping, presidiet ska ju också jobba. Jag informerade om kretsstyrelsen arbete, utveckling och valarbetet som pågår för fullt. Ett område som jag brinner för är det interna arbetsklimatet, hur vi tar hand om både gamla och nya medlemmar. Hur vi tar vara på de personer som vill jobba hårt och mycket och de som kanske vill göra en liten insats. Vi har en resa att gör vad gäller hur vi blir en varm och välkomnande krets där vi lyfter tillsammans och är transparenta och förutsägbara i vårt sätt att arbeta. Kretsstyrelsen fick några nya ledamöter och det valdes en ordförande. Tyvärr ville inte delar av valberedningen ge mig förtroendet att leda kretsen vilket jag tycker är en förlust i både styrka och tempo, jag fick dock förnyat förtroende som vice ordförande.

Ett område som jag brinner för är det interna arbetsklimatet, hur vi tar hand om både gamla och nya medlemmar. Hur vi tar vara på de personer som vill jobba hårt och mycket och de som kanske vill göra en liten insats.

Jag måste (tyvärr) åter igen konstatera att det är olika högt till toppen beroende på vem man är, vilken bakgrund man har och hur mycket man vill. Vill man dessutom förändra och bryta upp gamla hierarkier blir det riktigt jobbigt. För min del har det kommit fram till ett avslut nu, det jag hade tagit på mig har jag slutfört på ett professionellt sätt. Jag har alltid jobbat enligt devisen att så länge det är kul så kör vi, det ska vara kul att jobba med det man brinner för. Det är inte speciellt kul nu och jag är besviken på mig själv efter att ha mött ett antal personers rätta jag. Nu kommer jag att ta en timeout och fundera på framtiden. Vad jag kommer fram till återstår att se.

Nästa vecka är det dags för fullmäktige på måndagen. Första kretsstyrelsemötet med nya kretsstyrelsen på onsdag och på torsdag träffas distriktsstyrelsen. På lördag tänkte jag besöka Centerakademin som träffar Patrik Oksanen för att prata om sociala media.

Glöm inte att komma ihåg att #kryssahellmark x2 när du röstar i valet!

Magnus Hellmark, Centerpartiet

8 och sportigt

8 och sportigt

Vecka 8 innebär sportlov i Enköping om dagarna, samtidigt pågår OS om nätterna. Glädjande med alla bra placeringar och medaljer som skördats i Pyeongchang, Sydkorea. På hemmaplan är e-sport och hockey populärare än pulkabackar och skidspår. Var tid har sin sport. Inom politiken intet nytt? Jodå, faktiskt en hel del trots sportlov.

Första socialnämnden för 2018 i måndags. Det förebyggande arbetet med fokus på unga börjar få fotfäste, det tycker jag är mycket bra. Vad gäller samverkan mellan olika närbesläktade förvaltningar där det finns beröringsytor och samverkansvinster, så finns där mer jobb kvar att göra. Det ekonomiska läget får socialförvaltning fortsatt kämpa med, en underfinansierad budget är överlämnad av minoritetsstyret. Med risk för valfläsk… när vi vunnit valet kommer vi fokusera mer på kärnverksamheten och få en budget i balans. Om vi hoppar över några prestigebyggen och prioriterar de byggen som utvecklar Enköping och kärnverksamheten så är vi på god väg.

Det går helt emot min ideologiska övertygelse, att bygga nytt när alternativet finns, att renovera

Ett av byggena som det går prestige i är kommunhus och frågan om nyttjande av ”statt” tomten på torget, där vi nu helt plötsligt står mellan att bygga nytt och bygga nytt. Bygga i storformat och samla alla förvaltningar och verksamheter – Det går helt emot min ideologiska övertygelse, att bygga nytt när alternativet finns, att renovera. Tidigare konsultrapport visar att det är många miljoner billigare att renovera kommunhuset och utöka med ytterligare våningar. Att dessutom föreslå en centralisera av verksamheter, får nackhåret att resa på sig. Den nuvarande decentraliseringen av förvaltningarnas verksamheter runt om i Enköping är en vinst för alla kommuninnevånare. Om man fick önska sig något så är det att landsbygden får större del av decentraliseringen, det får vi ändra på efter valet. Dessutom behöver en del förvaltningar sin egen placering på grund av den verksamhet man bedriver, exempelvis socialförvaltningen.

Träffade nästa generationens Centerpartister på en Ny i CUF-kurs i Enköping under lördagen. Det var en nationell kurs med deltagare från CUF i Uppsala län och CUF i Västmanlands län. Från Enköping fanns flertalet deltagare. Amanda Söderberg berättade föredömligt om CUF organisationen och den politik som CUF står för. Med på utbildningen var också John Hultengård och Olle Romlin från CUF Uppsala län. När jag lämnade utbildningen gick diskussionerna varma.

Nästa vecka inleds med Centerpartiet i Enköpings kretsårsmöte i Vuxenskolans lokaler, samtidigt som det pågår ett Alliansgemensamt seminarium med fokus på vård. På tisdag och onsdag är det ett internt partimöten och gruppmöte.

Glöm inte att komma ihåg att #kryssahellmark x2 när du röstar i valet!

Magnus Hellmark, Centerpartiet