Välj en sida
Den fortsatta landsbygdsglömskan

Den fortsatta landsbygdsglömskan

Regeringen presenterar under starkaste högkonjunktur en budget med politik utan ansvarsfulla strukturreformer, en budget som visar sig vara rent fientlig mot landsbygden och skadlig för Sverige. Socialdemokrater och Miljöpartister går hand i hand genom städer utan att ägna landsbygden minsta tanke. På alltför många orter har framtidstron försvunnit och människor känner istället hopplöshet och oro. Men det är möjligt att vända utvecklingen och det finns lösningar på de problem som människor upplever i sin vardag. För det krävs det ett nytt ledarskap för Sverige.

Centerpartister tar sig an Sveriges problem och de samhällsutmaningar vi ser och kommer med konkreta förslag på lösningar genom en politik för fler jobb, ökad trygghet och en bättre miljö

I motsats till regeringen, som fortsatt driver en politik som urbaniserar och avfolkar landsbygden, behöver vi istället satsa stort på landsbygden. Satsningar som ger en bättre balans mellan stad och landsbygd och minskar klyvningen av Sverige. Välfärdens kärna; vård, skola och omsorg ska var tillgänglig i hela landet. För Centerpartiet är problembilden inte ny, utan känns igen från tiden för Bondeförbundets bildande i början av 1900-talet, även om nu i en modernare kontext. Centerpartister tar sig an Sveriges problem och de samhällsutmaningar vi ser och kommer med konkreta förslag på lösningar genom en politik för fler jobb, ökad trygghet och en bättre miljö.

Svenskt jordbruk en viktig roll att spela i svensk totalförsvarsplanering, då en inhemsk livsmedelsproduktion ökar Sveriges beredskap och omställningsförmåga

Landsbygden och de gröna näringarna är viktiga för hela Sveriges växtkraft. De producerar klimatsmart energi, högklassiga livsmedel och råvaror, öppna landskap samt jobb och tillväxt i såväl den egna som kringliggande branscher. Därtill har svenskt jordbruk en viktig roll att spela i svensk totalförsvarsplanering, då en inhemsk livsmedelsproduktion ökar Sveriges beredskap och omställningsförmåga. Människor ska kunna bo och leva i hela landet. För att det ska fungera krävs det att det finns jobb. Då måste vi ha en politik som gynnar jobbskapande. Ett av de viktigaste sätten att skapa förutsättningar för jobb och tillväxt är genom att bättre ta tillvara den digitala utvecklingen. Centerpartiet vill att alla hushåll och arbetsplatser där efterfrågan finns ska vara uppkopplade senast 2025. För att den pågående digitaliseringen av hela Sverige ska kunna fortsätta föreslår Centerpartiet att ytterligare 250 miljoner kronor per år avsätts, utöver redan avsatta medel via landsbygdsprogrammet, för en förbättrad bredbandsinfrastruktur i hela landet. För Centerpartiet är IT ”de femte transportslaget”, som vid sidan av vägar, järnvägar, sjöfart och flyg möjliggör att bo och verka i hela landet.

Grundläggande samhällsfunktioner som ger service och trygghet ska alltid fungera, alla har rätt att känna sig trygga, oavsett var man bor

Klyvningen mellan stad och landsbygd när det gäller tillgänglighet till vård och polis har aldrig varit större. Grundläggande samhällsfunktioner som ger service och trygghet ska alltid fungera, alla har rätt att känna sig trygga, oavsett var man bor. Vi vill därför öka tryggheten i hela landet och skapa en nära och tillgänglig polis. Rättsstaten ska finnas i hela landet, i förorter och på landsbygden. För att människor ska känna trygghet och att samhället finns där för dem satsar vi också på vård, skola och omsorg. Centerpartiet föreslår en tillgänglighetsmiljard för att korta köerna till vården. I budgeten föreslås dessutom en särskild satsning på 300 miljoner för att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Något som är välkommet inom BUPs verksamhet i Uppsala län tillsammans med region Uppsalas beslut om att åter öppna BUP mottagningen i Enköping.

Vi måste ställa om samhället, men då måste vi ha något att ställa om till, inte bara straffbeskatta avstånd och personer som väljer att bosätta sig på landsbygden. Tyvärr är det senare just vad regeringen gör. Vi vill istället hjälpa människor och företag att ställa om till gröna alternativ. Därför har vi föreslaget en grön bilbonus med upp till 100 000 kronor i rabatt för den som köper en miljövänlig bil. Samtidigt får den som köper en bil med höga utsläpp en avgift på upp till 50 000 kronor. Det ska vara lätt att göra rätt.

Centerpartiets reformer ger fler jobb, minskar klyvningen, ökar tryggheten och snabbar på miljöomställningen. Med ett nytt ledarskap bygger vi ett tryggare, öppnare och starkare Sverige.

Magnus Hellmark (C) – Riksdagskandidat, Uppsala län

 

Debattartikel publicerad i UNT 16:00 | 2017-10-08 – Den fortsatta landsbygdsglömskan

Förberedelser partistämma

 

Lördagen den 16 september innehöll en heldag med politik. Alla vi som är valda som ombud för antingen den egna kretsen eller för Uppsaladistriktet träffades för att förbereda inför partistämman i Malmö. Det är ett digert material att gå igenom och debattera kring. Dokumentet med motioner och partistyrelsens yttrande är på 1242 sidor! Till det kommer en mängd andra dokument som fyra program och ändringar i stadgar.

Det ska bli mycket roligt att tillsammans med cirka 1000 centerpartister från hela Sverige debattera och komma fram till de stora och breda reformprogram stämman ska besluta om

Centerpartiets partistämma hålls den 27 september till den 1 oktober i Malmö och har temat ”Nytt ledarskap för Sverige” och jag kommer att representera Uppsala län. Det ska bli mycket roligt att tillsammans med cirka 1000 centerpartister från hela Sverige debattera och komma fram till de stora och breda reformprogram stämman ska besluta om. Det är så klart en utmaning med enbart 6 minuter talartid per delegat under hela stämman, men statistiken visar att det i de flesta fall är fullt tillräckligt för att hinna med att prata om de frågor man själv driver.

Sverige behöver strukturreformer och det som blir viktigast under mandatperioden 2017/18 är att vi behöver ta ett helhetsgrepp på både arbets- och bostadsmarknaden samt genomföra större skattereformer.

di.se – De var med och förvandlade Sverige från hopplöst krisland till en av Europas lysande stjärnor. Men nu växer frustrationen. Flera av landets ledande ekonomer ser ett skriande behov av nya strukturreformer, men regeringen visar inga tecken på att ta sig an problemen

Partistämman kommer att ha särskilt fokus på fyra bredare tematiska områden. Syftet är att utmejsla konkreta, ansvarsfulla och optimistiska lösningar för framtiden. Detta blir en viktig grund för den politik som Centerpartiet går till val på 2018. De fyra områdena är:

  • Låt inte Sverige klyvas
  • Miljöansvar och grön tillväxt
  • Trygghet i hela landet
  • En ansvarsfull internationell agenda

För att möta dessa utmaningar krävs ett samlat grepp om politiken. Det krävs ett ledarskap som inte ryggar tillbaka från tuffa utmaningar, som är trygg i sina värderingar och som presenterar reformer som gör skillnad, säger Annie Lööf

Magnus Hellmark (C) – Riksdagskandidat, Uppsala län

Vi gör skillnad i Svenska kyrkan

Vi gör skillnad i Svenska kyrkan

Centerpartiet har drivit på utvecklingen av den Svenska kyrkan mot en demokratisk öppen kyrka. Redan på 1950-talet var Centerpartiet starkt pådrivande för att kvinnor skulle få bli präster. Något som blev verklighet 1958.

Sedan 2010 har samkönade par rätt att vigas i kyrkan och Centerpartiet var starkt drivande till kyrkomötets beslut året före. När det 2015 var kris i Sveriges flyktingmottagande, var Centerpartiet starkt drivande för kyrkomötets beslut om 75 miljoner kronor extra till stöd för församlingarnas medverkan. Svenska kyrkans arbete blev värdefullt för tusentals nyanlända.

Kyrkomötets uttalande om att upprätthålla romers människovärde och tillgodose deras rättigheter kom till på Centerpartiets förslag. Karin Söder, tidigare utrikes- och socialminister, tog initiativet. Centerpartiet tog initiativ till att sänka rösträttsåldern i kyrkovalet till 16 år. Under mandatperioden 2013–2017 har Centerpartiet arbetat för fler solceller på kyrktaken. På många församlingshem och andra byggnader har solceller nu byggts.

Framåt kommer Centerpartiet att arbeta för att stärka styret i den lokala församlingen. På det sättet kommer besluten som rör församlingarna att fattas närmare människor som bor där. Centerpartiet kommer att fortsätta driva på för en öppen folkkyrka med den lokala församlingen som utgångspunkt.

Har du fått ditt röstkort? Använd det! På söndag den 17 september är det val, men du kan förtidsrösta under hela tiden fram till valdagen. Gå och rösta i kyrkovalet, din röst är viktig.

Magnus Hellmark (C) – Riksdagskandidat, Uppsala län

Trygghet i Enköping och hela landet

Trygghet i Enköping och hela landet

Senaste tidens rapporter om våldtäkter i Enköping är alarmerande, oroande och fel på så många plan! Oavsett vem man är ska man under – hela dygnet, alla årets dagar – kunna röra sig fritt i samhället under trygga förhållanden. Våldtäkt är ett allvarligt brott som både kränker offrets integritet men också riskerar att påverka personen långt efter det att själva våldtäkten ägde rum.

Kommuner och andra offentliga aktörer måste reagera tidigt för att öka människors känsla av trygghet

Kommuner och andra offentliga aktörer måste reagera tidigt för att öka människors känsla av trygghet. Enköpings kommun agerar nu i första läget, vilket är bra, men det behövs en breddning. Det är viktigt med samverkan mellan företagare, civilsamhälle, kommun och polis om brottsprevention lokalt i Enköping.

Centerpartiet vill prioritera brottsförebyggande arbete. Dels brottsprevention med fokus på att få individer att inte begå brott, dels brottsprevention som har med samhällets utformning att göra, till exempel hur vi bygger bostadsområden som inte inbjuder till garagestölder eller hur vi använder parkbelysning för att undvika att människor blir rånade eller våldtagna.


Centerkvinnorna arbetar för att alla kvinnor ska kunna röra sig fritt och leva sina liv i frihet från våld, förtryck och diskriminering. Överallt och alltid. Våldtäkter når media, men alla våldtäkter och våld i nära relationer når inte media. De pågår i det tysta, inom hemmets väggar.

Vi vet att många brottsoffer, inte minst utsatta kvinnor, upplever det som om polisen och rättsväsendet inte är deras. De motarbetas och blir misstrodda. Det är ett allvarligt hot mot demokratin. Än allvarligare blir det när samhället efter att ha uppmanat till att anmäla brott vänder dem ryggen. Det är som en våldtäkt, ett övergrepp, än en gång, fast denna gång begås det av rättskipande statsmakt.

Ur anförande i kammaren av Annika Qarlsson 2004

Våld i nära relationer och sexualiserat våld kan se olika ut, men oftast är det kvinnor som drabbas. Våld i nära relationer och sexualiserat våld är ett stort samhällsproblem och ett allvarligt hot mot kvinnors trygghet och hälsa. I slutändan är det också en fråga om jämställdhet.


Ligger grunden till våld i vårt samhället och våld i nära relationer i uppfostran eller i hur tillåtande samhället är? På Twitter skojas det friskt om Anders Borg och hans beteende på en fest i skärgården. Jag ser inget skoj i det. Jag ser bara ett samhälle som inte säger ifrån, som tyst står bredvid och låter oacceptabla beteenden fortgå.

Men vi måste också ha ett samhälle där människor vågar säga ifrån när någon gör något som är fel!

Brottsligheten och våldet i samhället behöver minska. Människor måste kunna lita på att polisen gör sitt jobb och har de förutsättningar som krävs för att utföra ett bra jobb. Men vi måste också ha ett samhälle där människor vågar säga ifrån när någon gör något som är fel!

Magnus Hellmark (C) – Riksdagskandidat, Uppsala län

 

Debattartikel också publicerad i Enköpings-Posten den 9/8-2017

Regeringens filmskattechock

I dagens Enköpings Posten (21/11-16) publicerades en debattartikel (fort. replik) där Per Lodenius, riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson och jag bemöter en serie insändare från Niclas Malmberg (MP).

Regeringens filmskattechock – eposten.se/asikter/2016/11/21/regeringens-filmskattechock

Regeringens filmskattechock
DEBATT: Biografer på landsbygden drabbas

Niclas Malmberg (MP) skriver i sin artikel (EP 3 november) att kulturpolitiken måste ses som en helhet. Detta håller vi i Centerpartiet helt med om. Det är också korrekt att vi inte står bakom den nuvarande regeringens alla prioriteringar i kulturbudgeten. Vi gör andra prioriteringar, där bland annat filmen inte straffas av en höjd moms. Vi ser att filmen kan bidra till att tillgängliggöra kultur i hela landet.

I Centerpartiets vision har alla – oavsett bostadsort, bakgrund, funktionsnedsättning eller livssituation – möjligheter att delta i kulturliv som rymmer både professionellt buren kultur och amatörers skapande. Med den uppfattningen blir det självklart för oss att kämpa för goda förutsättningar att kunna se film på biografer i hela landet.

I Sverige har vi en kulturmoms på 6 procent. Det är alltså den som regeringen nu tänker höja till 25 procent för biografer. De gör det dyrare att gå på bio, en av de mest tillgängliga kulturformerna. Det slår extra hårt på biograferna på mindre orter. Är det klok kulturpolitik? Vi tycker inte det. Film är en kulturform som intresserar och engagerar många. Det är också en kulturform som de flesta tar del av. Centerpartiets filmpolitik ger större möjligheter för biografer på mindre orter att utvecklas och överleva. Den ”kompensation” Malmberg hänvisar till som skydd för de mindre biograferna väger långt ifrån upp förlusten de gör.

På vår fråga om vad Miljöpartiet vill med kulturpolitiken svarar Malmberg att det besvaras i budgetmotionen. Men vad vill de framöver? Och på vad baserar de sin kulturpolitik? Politik handlar ju om ideologi och framtid! Det vi kan gissa oss till är det som finns i det icke antagna kulturprogrammet som Malmberg var med och tog fram. En kulturpolitik som bland annat består i att politiker ska räkna kön och hudfärg på individer på exempelvis museer för att nå vad man kallar för ”mångfaldsmål” och där sanktioner kommer om detta misslyckas. Det är inte konstigt att frågan om hur kulturministern ser på dessa frågor har rört upp en större offentlig diskussion. Den ideologiska grunden är ju oklar.

Vad vi i Centerpartiet vill är helt transparent. Vi har ett kulturprogram som är antaget av vår partistämma på vår hemsida. Det är fritt för alla att ta del av och ha synpunkter på, vilket är en debatt vi gärna tar.

Per Lodenius (C)
riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson

Magnus Hellmark (C)
vice ordförande Centerpartiet i Enköping

Replik på: eposten.se/asikter/2016/11/03/kulturpolitik-ar-en-helhet