Välj en sida
Närodlade beslut i Enköping

Närodlade beslut i Enköping

Enköpings kommun, landsbygd och stad. Lev, konsumera och rösta närodlat!

Enköpings kommun är en landsbygdskommun med en övervägande del av medborgarna boende utanför staden Enköping. Kopplat till kransorter som så som Fjärdhundra, Örsundsbro, Grillby och Hummelsta.

Ny ishall – Alternativ placering?

Ny ishall – Alternativ placering?

Angående placering av och tankeprocessen kring nybyggnationen av ytterligare en ishall i Enköping har jag skrivit en insändare i EP 9/2-15 som bemöter en del frågor som väcks av en tidigare artikel ”Nya ishallen kan bli dyrare än beräknat” publicerad i EP 5/2-15.

Insändare i EP 9/2-15 angående alternativ placering av den nya ishallen i Enköping

Jag har inte fått något svar på min frågeställning i insändaren. Men jag noterar att majoriteten i Enköpings kommun (S+NE) efter min insändare gjort ett utspel där man går i samma tankar som mig med en alternativ placering av den nya simhallen i EP 19/2-15.

Min fråga till Claes Lagelius, projektledare på upplevelseförvaltningen är om man belyst och undersökt frågan om en alternativ placering av den nya ishallen så att nuvarande uterink kan finnas kvar?

Jag tycker det är bra om man river så lite som möjlig och framförallt inte river i onödan.

/Magnus