Välj en sida
Trygghet i Enköping och hela landet

Trygghet i Enköping och hela landet

Senaste tidens rapporter om våldtäkter i Enköping är alarmerande, oroande och fel på så många plan! Oavsett vem man är ska man under – hela dygnet, alla årets dagar – kunna röra sig fritt i samhället under trygga förhållanden. Våldtäkt är ett allvarligt brott som både kränker offrets integritet men också riskerar att påverka personen långt efter det att själva våldtäkten ägde rum.

Kommuner och andra offentliga aktörer måste reagera tidigt för att öka människors känsla av trygghet

Kommuner och andra offentliga aktörer måste reagera tidigt för att öka människors känsla av trygghet. Enköpings kommun agerar nu i första läget, vilket är bra, men det behövs en breddning. Det är viktigt med samverkan mellan företagare, civilsamhälle, kommun och polis om brottsprevention lokalt i Enköping.

Centerpartiet vill prioritera brottsförebyggande arbete. Dels brottsprevention med fokus på att få individer att inte begå brott, dels brottsprevention som har med samhällets utformning att göra, till exempel hur vi bygger bostadsområden som inte inbjuder till garagestölder eller hur vi använder parkbelysning för att undvika att människor blir rånade eller våldtagna.


Centerkvinnorna arbetar för att alla kvinnor ska kunna röra sig fritt och leva sina liv i frihet från våld, förtryck och diskriminering. Överallt och alltid. Våldtäkter når media, men alla våldtäkter och våld i nära relationer når inte media. De pågår i det tysta, inom hemmets väggar.

Vi vet att många brottsoffer, inte minst utsatta kvinnor, upplever det som om polisen och rättsväsendet inte är deras. De motarbetas och blir misstrodda. Det är ett allvarligt hot mot demokratin. Än allvarligare blir det när samhället efter att ha uppmanat till att anmäla brott vänder dem ryggen. Det är som en våldtäkt, ett övergrepp, än en gång, fast denna gång begås det av rättskipande statsmakt.

Ur anförande i kammaren av Annika Qarlsson 2004

Våld i nära relationer och sexualiserat våld kan se olika ut, men oftast är det kvinnor som drabbas. Våld i nära relationer och sexualiserat våld är ett stort samhällsproblem och ett allvarligt hot mot kvinnors trygghet och hälsa. I slutändan är det också en fråga om jämställdhet.


Ligger grunden till våld i vårt samhället och våld i nära relationer i uppfostran eller i hur tillåtande samhället är? På Twitter skojas det friskt om Anders Borg och hans beteende på en fest i skärgården. Jag ser inget skoj i det. Jag ser bara ett samhälle som inte säger ifrån, som tyst står bredvid och låter oacceptabla beteenden fortgå.

Men vi måste också ha ett samhälle där människor vågar säga ifrån när någon gör något som är fel!

Brottsligheten och våldet i samhället behöver minska. Människor måste kunna lita på att polisen gör sitt jobb och har de förutsättningar som krävs för att utföra ett bra jobb. Men vi måste också ha ett samhälle där människor vågar säga ifrån när någon gör något som är fel!

Magnus Hellmark (C) – Riksdagskandidat, Uppsala län

 

Debattartikel också publicerad i Enköpings-Posten den 9/8-2017

En torsdag mitt i veckan

En torsdag mitt i veckan

Torsdag morgon, en vardag mitt i veckan och snart är det helg och dags för första kretsstämman i Uppsala län. Press och sociala medier rapporterar om en strålande uppgång för Centerpartiet i två olika mätningar!

 

Reflekterar över att det skulle vara underhållande att se samma typ av mätning på kommunal nivå. Få ett snitt lite nu och då som faktiskt betygssätter lokalpolitiken. Betygssätter de förslag som kommer både från styrande minoritet och oss i oppositionen.

Särskilt kul skulle det vara att se hur väljarna reagera på hagelstormen av ofinansierad förslag som just nu dimper ner från SNE. Både nu och också senare när man inför beslut i kommunfullmäktige måste redovisa ekonomin. Planerna jag läser om och får berättar för mig handlar enbart om byggen i Enköpings centrumkärnan.

Vad händer i övriga kommunen, på landsbygden, där faktiskt fler än 50% av kommunens innevånare bor? Vilka kommunala satsningar finns planerade där? Vad händer med de breda politiska samarbetena inför omfattande beslut, där alla partiet får medverkan från start?

Centerpartiet vill utveckla hela Enköpings kommun genom att exempelvis bygga fler kommunala hyresrätter i Fjärdhundra i kombination med trygghetsboenden. Centerpartiet vill se ett ansvarstagande för ekonomin i Enköpings kommun.

Ska vi nå dit krävs ett nytt ledarskap efter valet 2018 – Ett ledarskap med Centerpartiet i majoritet.

Lärarlönelyftet eller Lärarlöneklyftor

Regeringens förslag ”Läraralönelyftet” lämnar en bitter eftersmak när det landar i verkligheten. De lärare som har bra lön får mer och de lärare som man behöver satsa på blir utan. Lärarbristen ökar genom att man skapar ett A-lag och B-lag där B-laget, ofta erfarna lärare med lång tid i yrket med låg till nästan obefintlig löneutveckling, söker sig vidare inom yrket eller helt ställer om.

Lönelyftet får lärare att vilja sluta – Dålig stämning och lärare som vill sluta. Det är några av följderna av lärarlönelyftet. Från fackets håll förutsätter man att rektorerna kompenserar de som inte fått något lyft.” artikel i unt.se | 08:00 | 16-10-23

Jag ser inte riktigt hur man genom att splittra kollegiet ska ge barn och ungdomar de bästa förutsättningarna för att få hjälp till att höja studieresultaten?

Stefan Löfven sa till de övriga partierna under en debatt jag lyssnade på i riksdagen ”att det här med löner, det förstår ni er inte på, håll er borta från det”. Men jag börjar undra vem det är som inte förstår det här med löner och arbetsmarknad. Det kanske inte är så lämpligt med ett gammalt fackligt ombud som inte gått vidare från sina fackliga uppdrag på posten som stadsminister.

”Mest av allt sviker Socialdemokraterna. De sviker miljön, jobben, tryggheten, Sverige.

Det är ganska tydligt.

Sverige behöver ett nytt ledarskap.

Sverige behöver trygghet.

Sverige behöver Centerpartiet.”

Vad är demokrati?

Debattartikel publicerad i EP (4/4-16)

DEBATT. Styrande minoriteten i Enköping visar allvarliga brister

Vad är demokrati?

Demokrati betyder folkstyre. Detta är emellertid ett ganska otydligt begrepp, eftersom hela folket knappast kan vara med och styra i alla detaljer. Däremot måste alla som vill få så god inblick i styrandet att man förstår vad som sker och även får möjlighet att göra sin röst hörd. För detta krävs ett öppnare debattklimat i fullmäktige.

Här anser vi att dagens styrande minoritet i Enköping visar allvarliga brister. För att allmänheten ska bli tillräckligt informerad måste alla någorlunda stora frågor upp för debatt i Kommunfullmäktige. Här är alla politiska partier representerade, varför allmänheten får insyn genom att ta del av debatterna och kan bedöma hur de olika partierna driver skilda frågor. Men, om som nu, det mesta istället förs ner för beslut i de mer anonyma politiska nämnderna, blir både allmänhetens och oppositionens insyn betydligt sämre och demokratin lidande.

Den röda tråden i försöken att undvika debatter i fullmäktige förstärks av ett tidigare försök att förhindra ersättarna att få yttra sig i debatterna. Historien fortsätter när Socialdemokraterna, Nystart Enköping och Vänsterpartiet i möte med gruppledarna inte vill öppna upp för oppositionens möjligheter att begära interpellationer (debatter) med NE:s representanter i fullmäktige utan att endast tillåta debatter med respektive nämndordförande.

Vi har svårt att förstå de styrandes rädsla att mötas i debatter i fullmäktige och än mindre att Socialdemokraterna tillåter att ett parti i den styrande minoriteten i praktiken undviker offentlighetens ljus.

Från Alliansens sida lämnar därför förslaget att öppna upp för allmänpolitiska debatter i fullmäktige. Vi är övertygade att det ökar intresset för fullmäktiges arbete hos våra kommuninnevånare

Peter Book Ordförande Moderaterna i Enköping
Magnus Hellmark Vice Ordförande Centerpartiet i Enköping
Stig Forshult Ordförande Liberalerna i Enköping
Henrik Lindberg Ordförande Kristdemokraterna i Enköping

Långsiktig plan

Långsiktig plan för kommunal byggnation i Enköpings kommun

Jag lyfte frågan redan för ett år sedan, varför riva uterinken innan planen för nybyggnation av ishall var klar och upphandlad? Att slänga ur sig ”vad var det jag sa” räcker inte riktigt till här, det är varken hållbart eller ansvarstagande att hantera stora byggprojekt på det här viset i Enköpings Komun. Investeringar i byggnader som vi ska leva med och betala under lång tid måste komma till i öppna processer, politisk samsyn och via breda överenskommelser. Att göra populistisk politik av det är kortsiktigt och destruktivt.

Visst är det som många väljare säger: ”Kom överens någon gång och se till att bygga något!”

Ska vi komma dit väljarna vill så kan man inte låta egenmäktiga partier fortsätta driva sin populistiska politik och köra över tidigare tagna beslut och tjänstemän till höger och vänster. Ska vi komma dit väljarna önskar måste prioriteringar, öppna processer och breda överenskommelser komma på plats.

Hur ser planen ut? Var, när och hur ska kommunen växa?

Hur ser S+NE sammantaget på alla byggbehov som finns inom kommunen, vad är planen? Hur tänker man hantera framtiden och skapa breda överenskommelser, vad är planen? Hur tänker man finansiera och vilka kriterier för prioritering finns, vad är planen? Finns hela kommunen med, inklusive kransorter och landsbygd?

Vad är planen?!