Välj en sida
37 och fortsatt framåt

37 och fortsatt framåt

Evig väntan på resultat

Första veckan efter valet – politiskt tomrum, väntan men framför allt förväntan. Ett högt valdeltagande och ett manuell valsystem gör att det fastställda resultaten drar ut på tiden. Den samlade presskåren fortsätter i ”val-mode” med att agitera för både det ena och det andra regeringsalternativet, även på lokal nivå. Att bilda en majoritet ur ett jämt valresultat är aldrig enkelt och kräver både förhandling och till slut uppoffringar från respektive partier. Jakten på makten kan sluta i både lycka och svekdebatt, det kommer en morgondag…

Centerpartiet i Enköping har sedan tidigare valt att inte samverka med varken SD och NE vilket kan visa sig vara ett bra beslut, för det tvingar partier att tänka utanför boxen.

Centerpartiet i Enköping har sedan tidigare valt att inte samverka med varken SD och NE vilket kan visa sig vara ett bra beslut, för det tvingar partier att tänka utanför boxen när man ska förhandla fram en stabil majoritet till att styra Enköping under de kommande fyra åren. Kanske, men bara kanske, kan vi få se några nya grepp. Politik är ju som bekant en förtroendebransch, mot väljarna, inte en intern fråga för det egna partiet. Framtiden får utvisa resultatet och om eventuella svekdebatter landar tungt i knät hos de olika partiernas ledarskap.

Tomma stolar

Ännu står stolar tomma och vilka som tar plats återstår att se, även om det finns aningar om hur det kommer att se ut. Det mandatperiodsskifte som nu är på gång, inleds med att det ”gamla” kommunfullmäktige i Enköping ses sista gången för ett sammanträde den 17 september.

Oavsett partitillhörighet bör målet vara gemensamt – att göra det bästa för hela Enköpings kommun.

Redan den 15 oktober tillträder nya ledamöter och ersättare i KF (kommunfullmäktige) i och med att ålderspresidenten öppnar mötet och val av KF-presidium, revisorer, KS (kommunstyrelse), krisledningsnämnd och valberedning genomförs. Mandatperiodsskiftet avslutas den 1 januari 2019 med att alla nyvalda ledamöter och ersättare tillträder sina stolar i de olika nämnderna. Fram till dess jobbar nuvarande ledamöter i nämnderna vidare.

Under hösten kommer det politiska hantverket och ledarskapet att prövas, även relationer partier emellan kan komma att ansträngas. Naturlig del av politiken säger en del. Oavsett partitillhörighet bör målet vara gemensamt – att göra det bästa för hela Enköpings kommun. Vägen dit och medlen för att lösa uppgiften ser annorlunda ut, men målet bör som sagt vara detsamma.

Stå emot och stå pall

Kaffet är urdrucket och nu återstår enbart disken innan det är dags med nya tag inom politiken. Kaffe och politik är själva grunden i min politiska gärning, förutom målet – att lämna efter mig en bättre värld till våra barn och kommande generationer. Det känns extra tufft att göra jobbet ibland, men jag tänker att om inte jag orkar göra det genom att stå upp, stå emot och stå pall. Vem annan ska i så fall orka göra det?

Nyfiken på de frågor jag driver, på mig eller vill du bjuda in mig till ett möte? Kampanjen för #kryssahellmark slutade inte bara för att valet är över, nu gäller val 2022!

Jag kommer fortsätta att jobba för Enköpings, Uppsalas och Sveriges bästa. Jobba med frågor som är kopplade till landsbygd, företag och jobb. Det är läge att utveckla ett digitalt valsystem och låta ungdomar rösta det år man fyller 18. Det små sakerna gör all skillnad för demokratin. I ett större perspektiv är frågorna för landsbygd, företag och jobb viktiga. Här gäller det att nöta på och få till förändring. Det gäller att hålla sikte på målet och skapa förtroende för de viktiga frågorna.

Fortsatt framåt

Nyfiken på de frågor jag driver, på mig eller vill du bjuda in mig till ett möte? Kampanjen för #kryssahellmark slutade inte bara för att valet är över, nu gäller val 2022! Jag kommer besöka olika platser i vår kommun och ute i länet under mandatperioden, håll utkik efter fler event på facebook och hör av dig till mig om du/ni vill boka in ett möte.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken?

36 och vi närmar oss ett resultat

36 och vi närmar oss ett resultat

Dagen efter kvällen före

Så var vi då framme, vid dagen/dagarna efter valet 2018. Kaffet är rykande hett i koppen, politiken och regeringsbildningen… kanske inte lika hett. En känsla av tomhet och en klump i magen, hur kunde Sverige rösta så här? Har vi inte lärt oss bättre? En intensiv valkampanj är över, veckor av roliga möte och vardagligt slit är till ända. Väljarna har givit oss ett resultat och ett förtroende att förvalta. Så vad gör vi nu av det?

Jag hoppas att alla människor utan rent hjärta och samvete kommer att få stå med skägget i brevlådan inom snar framtid. Alla de som tror att de är större och bättre än oss som kämpar i motvind. Alla de som medvetet stöter ut, låter bli att berätta, skyller ifrån sig, snackar skit bakom våra ryggar och nedvärderar oss. Jag tror på karma så det kommer förr eller senare att slå tillbaka på er.
💚🍀💚 #kryssahellmark 💚🍀💚

Citatet ovan är en text som min fru Lena skrivit på Facebook under morgonen, det finns sanningar i texten som gör ont, som sårar och som gör en ledsen. Saker som till varje pris måste förändras. Men främst visar texten att det finns massa klokskap hos min fru.

Valresultatet

Förtroende som givits oss av väljarna ska vi förvalta på bästa sätt, göra det som behövs för att få hjulen att snurra igen. I Sverige, Uppsala och Enköping. Det preliminära valresultatet från valnatten ger i handen att det inte finns några tydliga majoriteter att bilda regering på för Sverige och om du vill regeringar för Region Uppsala och Enköpings kommun.

Tydliga avgränsningar finns sen redan innan valet, Centerpartiet i Enköping kommer inte samarbeta med vare sig (SD) Sverigedemokraterna eller (NE) Nystart Enköping, det har man redogjort för väljarna inför valrörelsen.

Vad gäller Enköpings kommun når respektive ”block” inte upp över 50% och egen majoritet, istället är det förvånande jämt. Tydliga avgränsningar finns sen redan innan valet, Centerpartiet i Enköping kommer inte samarbeta med vare sig (SD) Sverigedemokraterna eller (NE) Nystart Enköping, det har man redogjort för väljarna inför valrörelsen. Det öppnar ju upp för nya majoriteter som kan visa sig vara bättre för Enköpings bästa och den fortsatta utvecklingen av kommunen där landsbygden spelar stor roll.

Blicken framåt

Kanske, men bara kanske är Centerpartiets slogan under valet lite sliten nu. Jag väljer att se den som början på fortsättningen. Med kaffe och politik kan vi ta över världen, vi ska alltid fortsätta sträva framåt! Nåja, i alla fall kan vi ha kul och engagera fler personer att bli medlemmar och hjälpa till att utveckla Centerpartiets politik.

Att sitta hemma eller på nätet och gnälla över politiken och politiker är faktiskt inte okej, se till att engagera dig istället! Om inte inom politiken så gärna inom någon annan folkrörelse eller förening.

För om det är något vi saknar så är det fler engagerade personer i politiken, oavsett partifärg behöver vi bli flera som står upp och jobbar för det var och en tror på. Att sitta hemma eller på nätet och gnälla över politiken och politiker är faktiskt inte okej, se till att engagera dig istället! Om inte inom politiken så gärna inom någon annan folkrörelse eller förening. Om ni inte redan vet det så är det faktiskt något av det roligaste man kan göra, att engagera sig ideellt i en förening eller folkrörelse.

Kampanjen för #kryssahellmark slutar inte bara för att valet 2018 är passerat. Närmast har vi ett EU-val 2019 och redan den 10/9-2018 började förberedelserna för valet 2022. Jag kommer besöka olika platser i vår kommun och ute i länet under mandatperioden, håll utkik efter fler event på facebook.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken?

Den fortsatta landsbygdsglömskan

Den fortsatta landsbygdsglömskan

Regeringen presenterar under starkaste högkonjunktur en budget med politik utan ansvarsfulla strukturreformer, en budget som visar sig vara rent fientlig mot landsbygden och skadlig för Sverige. Socialdemokrater och Miljöpartister går hand i hand genom städer utan att ägna landsbygden minsta tanke. På alltför många orter har framtidstron försvunnit och människor känner istället hopplöshet och oro. Men det är möjligt att vända utvecklingen och det finns lösningar på de problem som människor upplever i sin vardag. För det krävs det ett nytt ledarskap för Sverige.

Centerpartister tar sig an Sveriges problem och de samhällsutmaningar vi ser och kommer med konkreta förslag på lösningar genom en politik för fler jobb, ökad trygghet och en bättre miljö

I motsats till regeringen, som fortsatt driver en politik som urbaniserar och avfolkar landsbygden, behöver vi istället satsa stort på landsbygden. Satsningar som ger en bättre balans mellan stad och landsbygd och minskar klyvningen av Sverige. Välfärdens kärna; vård, skola och omsorg ska var tillgänglig i hela landet. För Centerpartiet är problembilden inte ny, utan känns igen från tiden för Bondeförbundets bildande i början av 1900-talet, även om nu i en modernare kontext. Centerpartister tar sig an Sveriges problem och de samhällsutmaningar vi ser och kommer med konkreta förslag på lösningar genom en politik för fler jobb, ökad trygghet och en bättre miljö.

Svenskt jordbruk en viktig roll att spela i svensk totalförsvarsplanering, då en inhemsk livsmedelsproduktion ökar Sveriges beredskap och omställningsförmåga

Landsbygden och de gröna näringarna är viktiga för hela Sveriges växtkraft. De producerar klimatsmart energi, högklassiga livsmedel och råvaror, öppna landskap samt jobb och tillväxt i såväl den egna som kringliggande branscher. Därtill har svenskt jordbruk en viktig roll att spela i svensk totalförsvarsplanering, då en inhemsk livsmedelsproduktion ökar Sveriges beredskap och omställningsförmåga. Människor ska kunna bo och leva i hela landet. För att det ska fungera krävs det att det finns jobb. Då måste vi ha en politik som gynnar jobbskapande. Ett av de viktigaste sätten att skapa förutsättningar för jobb och tillväxt är genom att bättre ta tillvara den digitala utvecklingen. Centerpartiet vill att alla hushåll och arbetsplatser där efterfrågan finns ska vara uppkopplade senast 2025. För att den pågående digitaliseringen av hela Sverige ska kunna fortsätta föreslår Centerpartiet att ytterligare 250 miljoner kronor per år avsätts, utöver redan avsatta medel via landsbygdsprogrammet, för en förbättrad bredbandsinfrastruktur i hela landet. För Centerpartiet är IT ”de femte transportslaget”, som vid sidan av vägar, järnvägar, sjöfart och flyg möjliggör att bo och verka i hela landet.

Grundläggande samhällsfunktioner som ger service och trygghet ska alltid fungera, alla har rätt att känna sig trygga, oavsett var man bor

Klyvningen mellan stad och landsbygd när det gäller tillgänglighet till vård och polis har aldrig varit större. Grundläggande samhällsfunktioner som ger service och trygghet ska alltid fungera, alla har rätt att känna sig trygga, oavsett var man bor. Vi vill därför öka tryggheten i hela landet och skapa en nära och tillgänglig polis. Rättsstaten ska finnas i hela landet, i förorter och på landsbygden. För att människor ska känna trygghet och att samhället finns där för dem satsar vi också på vård, skola och omsorg. Centerpartiet föreslår en tillgänglighetsmiljard för att korta köerna till vården. I budgeten föreslås dessutom en särskild satsning på 300 miljoner för att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Något som är välkommet inom BUPs verksamhet i Uppsala län tillsammans med region Uppsalas beslut om att åter öppna BUP mottagningen i Enköping.

Vi måste ställa om samhället, men då måste vi ha något att ställa om till, inte bara straffbeskatta avstånd och personer som väljer att bosätta sig på landsbygden. Tyvärr är det senare just vad regeringen gör. Vi vill istället hjälpa människor och företag att ställa om till gröna alternativ. Därför har vi föreslaget en grön bilbonus med upp till 100 000 kronor i rabatt för den som köper en miljövänlig bil. Samtidigt får den som köper en bil med höga utsläpp en avgift på upp till 50 000 kronor. Det ska vara lätt att göra rätt.

Centerpartiets reformer ger fler jobb, minskar klyvningen, ökar tryggheten och snabbar på miljöomställningen. Med ett nytt ledarskap bygger vi ett tryggare, öppnare och starkare Sverige.

Magnus Hellmark (C) – Riksdagskandidat, Uppsala län

 

Debattartikel publicerad i UNT 16:00 | 2017-10-08 – Den fortsatta landsbygdsglömskan