Välj en sida

37 och fortsatt framåt

Skriven av Magnus Hellmark

Kommunpolitiker för Centerpartiet med siktet inställt på Riksdagen. Enköping, Uppsala län och Sverige ska ha en levande landsbygd och ett blomstrande företagande - Kaffe och Politik! ☕️🍀

Publicerad 2018-09-17

Evig väntan på resultat

Första veckan efter valet – politiskt tomrum, väntan men framför allt förväntan. Ett högt valdeltagande och ett manuell valsystem gör att det fastställda resultaten drar ut på tiden. Den samlade presskåren fortsätter i ”val-mode” med att agitera för både det ena och det andra regeringsalternativet, även på lokal nivå. Att bilda en majoritet ur ett jämt valresultat är aldrig enkelt och kräver både förhandling och till slut uppoffringar från respektive partier. Jakten på makten kan sluta i både lycka och svekdebatt, det kommer en morgondag…

Centerpartiet i Enköping har sedan tidigare valt att inte samverka med varken SD och NE vilket kan visa sig vara ett bra beslut, för det tvingar partier att tänka utanför boxen.

Centerpartiet i Enköping har sedan tidigare valt att inte samverka med varken SD och NE vilket kan visa sig vara ett bra beslut, för det tvingar partier att tänka utanför boxen när man ska förhandla fram en stabil majoritet till att styra Enköping under de kommande fyra åren. Kanske, men bara kanske, kan vi få se några nya grepp. Politik är ju som bekant en förtroendebransch, mot väljarna, inte en intern fråga för det egna partiet. Framtiden får utvisa resultatet och om eventuella svekdebatter landar tungt i knät hos de olika partiernas ledarskap.

Tomma stolar

Ännu står stolar tomma och vilka som tar plats återstår att se, även om det finns aningar om hur det kommer att se ut. Det mandatperiodsskifte som nu är på gång, inleds med att det ”gamla” kommunfullmäktige i Enköping ses sista gången för ett sammanträde den 17 september.

Oavsett partitillhörighet bör målet vara gemensamt – att göra det bästa för hela Enköpings kommun.

Redan den 15 oktober tillträder nya ledamöter och ersättare i KF (kommunfullmäktige) i och med att ålderspresidenten öppnar mötet och val av KF-presidium, revisorer, KS (kommunstyrelse), krisledningsnämnd och valberedning genomförs. Mandatperiodsskiftet avslutas den 1 januari 2019 med att alla nyvalda ledamöter och ersättare tillträder sina stolar i de olika nämnderna. Fram till dess jobbar nuvarande ledamöter i nämnderna vidare.

Under hösten kommer det politiska hantverket och ledarskapet att prövas, även relationer partier emellan kan komma att ansträngas. Naturlig del av politiken säger en del. Oavsett partitillhörighet bör målet vara gemensamt – att göra det bästa för hela Enköpings kommun. Vägen dit och medlen för att lösa uppgiften ser annorlunda ut, men målet bör som sagt vara detsamma.

Stå emot och stå pall

Kaffet är urdrucket och nu återstår enbart disken innan det är dags med nya tag inom politiken. Kaffe och politik är själva grunden i min politiska gärning, förutom målet – att lämna efter mig en bättre värld till våra barn och kommande generationer. Det känns extra tufft att göra jobbet ibland, men jag tänker att om inte jag orkar göra det genom att stå upp, stå emot och stå pall. Vem annan ska i så fall orka göra det?

Nyfiken på de frågor jag driver, på mig eller vill du bjuda in mig till ett möte? Kampanjen för #kryssahellmark slutade inte bara för att valet är över, nu gäller val 2022!

Jag kommer fortsätta att jobba för Enköpings, Uppsalas och Sveriges bästa. Jobba med frågor som är kopplade till landsbygd, företag och jobb. Det är läge att utveckla ett digitalt valsystem och låta ungdomar rösta det år man fyller 18. Det små sakerna gör all skillnad för demokratin. I ett större perspektiv är frågorna för landsbygd, företag och jobb viktiga. Här gäller det att nöta på och få till förändring. Det gäller att hålla sikte på målet och skapa förtroende för de viktiga frågorna.

Fortsatt framåt

Nyfiken på de frågor jag driver, på mig eller vill du bjuda in mig till ett möte? Kampanjen för #kryssahellmark slutade inte bara för att valet är över, nu gäller val 2022! Jag kommer besöka olika platser i vår kommun och ute i länet under mandatperioden, håll utkik efter fler event på facebook och hör av dig till mig om du/ni vill boka in ett möte.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken?

Share This

Share this post with your friends!