Välj en sida

Vem är jag i politiken?

Skriven av Magnus Hellmark

Kommunpolitiker för Centerpartiet med siktet inställt på Riksdagen. Enköping, Uppsala län och Sverige ska ha en levande landsbygd och ett blomstrande företagande - Kaffe och Politik! ☕️🍀

Publicerad 2018-06-06

Vem är Magnus Hellmark, 45 år, i politiken?

Jag vill driva Centerpartiets frågor och leda vårt politiska lag där vi tillsammans jobbar med den lokala kontexten, som istället för problem visar på praktiska lösningar

Min familj består av en överaktiv Centerpartist och landsbygdskramare. Två Centerkvinnor, fyra CUF’are och två hundar. Vi är bosatta på landsbygden och i staden här ute i Gånsta. Hästar, skog och lantbruk utanför husknuten, med närheten till Enköping vid behov.

Mina rötter finns på landsbygden, inom företag och lantbruk. Uppvuxen i Fjärdhundra och Enköping, fostrad in i lantbruksyrket i och runt Sparrsätra. I senare tonåren gjordes vägval, mina kompisar valde att satsa på lantbruk och entreprenad medan jag satsade på den digitala tekniken. Gemensamt är att vi alla fortsatt som företagare i någon form, med fokus på gröna näringar. Än så länge finns landsbygden och lantbruken kvar när jag ångrar mig.

Landsbygdsperspektivet är grundfundamentet i all min politik, med särskilt engagemang i frågor som rör landsbygd, jobb/företag och grön tillväxt

Jag är en entreprenör som är engagerad och pragmatisk. Jag har under hela mitt liv arbetat i ledande positioner mellan offentlig och privat sektor med fokus på digital utveckling. Skapat lösningar för både landsbygd och stad, mött utmaningar genom att skapa goda förutsättningar för innovation, ny teknik och digitalisering. Bland annat för att förstärka trygghet och livskvalitet. Alltid med människa och medarbetare i fokus, ett öppet och utvecklande ledarskap.

Landsbygdsperspektivet är grundfundamentet i all min politik, med särskilt engagemang i frågor som rör landsbygd, jobb/företag och grön tillväxt – Politik som är hållbar och gör skillnad under lång tid framåt. Vi behöver en levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett hållbart jordbruk, svenska bönder ska konkurrera på rättvisa villkor. Det är småföretagarna som är våra jobbskapare, för att de ska kunna skapa nya jobb behövs enklare regler som fokuserar mer på tillväxt och mindre på krångel.

Jag vill driva Centerpartiets frågor och leda vårt politiska lag där vi tillsammans jobbar med den lokala kontexten, som istället för problem visar på praktiska lösningar. Enköping behöver ett nytt ledarskap!

Centerpartiet, Centerkvinnorna och Hellmark för Enköping framåt!
Din röst GÖR skillnad – Kryssa Hellmark!

Share This

Share this post with your friends!