Välj en sida
Hellmark om sportskytte och jakt

Hellmark om sportskytte och jakt

Vapenfrågor

Med tiden har jag fått frågor om hur jag som kandidat till riksdagen för Centerpartiet i Uppsala län ställer mig till politiska frågor som rör sportskytte, jakt, vapenlagstiftning och implementeringen av EU’s vapendirektiv i Sverige. Mina ståndpunkter utgår från egna erfarenhet som jägare och sportskytt inkluderat IPSC sedan 30 år tillbaka, det är också grunden till vilka frågor jag driver på området.

Hej! Hur ställer du dig kring målskytte så som dynamiskt skytte med gevär och hagel? Tror jag vet att du är jägare också? Kan inte du berätta lite kort din inställning kring svenska vapenlagar och vad du brinner för. Varför ska vi lägga våra röster på just dig helt enkelt?

Frågan ställdes alldeles nyligen via Facebook och jag tycker att man som sportskytt eller jägare absolut ska ställa den frågan till sin kandidat innan man lägger sin röst och kryssar kandidaten. Innan jag går in på de frågor jag själv driver vill jag beskriva vad Centerpartiet i stort har och vill göra för Sportskyttar och jägare.

Centerpartiet tog tidigt strid mot det krångel som vapendirektivet skapar både i EU och i Sverige. Vi kan konstatera att sunt bondförnuft är något som onekligen behövs i politiken. Vi måste ta krafttag för att hindra insmuggling av vapen som hamnar i kriminella gängs händer. Därför vill vi bland annat ha hårdare straff för grova vapenbrott och ett bättre EU-samarbete. Däremot tycker vi att det är självklart att jägare och sportskyttar skall ha rätt att använda sina vapen. Det är viktigt med tydliga och förutsägbara regler och att myndigheternas tillståndsgivning fungerar smidigare och snabbare än idag.

Centerpartiet vill:

  • Ha tydliga och förutsägbara regler kring vapen och snabbare tillståndsgivning än idag
  • Se över EU-lagstiftningen om illegala vapen
  • Värna jägares och sportskyttars användning av vapen

Men vilka frågor brinner jag för och vilka frågor vill jag driva i riksdagen under kommande mandatperiod?

Det här vill jag jobba för:

  • Hålla införandet av vapendirektivet på EU’s miniminivå i harmoni med nuvarande vapenlagstiftning, för att inte skapa nya problem och regelkrångel.
  • Dela upp lagstiftningen avseende legalt vapenägande och vapenbrott.
  • Dela upp myndighetsutövning avseende legalt vapenägande och vapenbrott på separata myndigheter.
  • Avskaffa kravet på 5-års licenser, men behåll kravet på aktivitet i förening, tävling och träning.
  • Ställ tydligare krav på förvaring och ta bort gränsen för max ”poäng” i skåpet. För att underlätta förvaring för de som bor tillsammans och tävlar/jagar tillsammans.
  • Stimulera utvecklingen av den frivilliga skytterörelsen som en del i samhällets kris- och beredskapsförmåga.
  • Tillför resurser till tull och polis för att stoppa införsel av illegala vapen och kunna hantera vapenbrott i samhället.

Gevär av typen AR15 eller Hagel i stil med Saiga eller Typhoon som har box magasin. Hur ställer du dig kring det?

Vapen och magasin i olika storlekar, till exempel AR15, som idag är godkända för IPSC ser jag ingen anledning att förbjuda eller försvåra användningen av som tävlingsredskap. Jaktvapen som av polisen kallas ”militärliknande” och som i dag ”jagas” av tjänstemän inom polisen och som man därigenom försöker förbjuda ser jag idag inget hinder att istället tillåta enligt normala rutiner. Det är bättre för skytten och anpassade vapen ger en säkrare jakt. Jag vill ju som sagt helt skilja tillståndshanteringen från vapenbrotten. Det vill säga, annan myndighet än polisen hanterar vapentillstånd.

Tack för dina svar, det är till stor hjälp inför valet

Om du också anser att jag jobbar i en riktning som är bra för sportskyttar och jägare. Om du tycker att jag driver en politik som utvecklar möjligheterna att stävja illegala vapen och underlätta för legala vapenägare. Rösta då gärna på Centerpartiet och kryssa mig, Magnus Hellmark!

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken? För övrigt anser vi att du #framåt ska #kryssahellmark i #val2018 för ett nytt nära ledarskap!
Besök gärna vår kampanjsite: kryssahellmark.nu

14 och sportskyttet i fara

14 och sportskyttet i fara

Under förra veckan har jag tittat djupare på politiken och därvid lagstiftningen för det lagliga vapenägandet med inriktning på det civila skyttet och mer specifikt sportskyttet. Debatten om regeringens implementering av det så kallade vapendirektivet i Sverige har pågått under en längre tid. Dels handlar det om att regeringen och dess utredare vill begränsa det lagliga vapenägandet mer än EU-direktivet kräver men det handlar också om hur myndigheter jobbar praktiska med nuvarande vapenlag för tillstånd och vapenbrott.

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet konstaterar att utredarens förslag, om det antas, innebär slutet för vår idrott. Det är en unik åtgärd som föreslås – så vitt vi känner till har inga sporter blivit förbjudna på liknande sätt. Förbundet avstyrker därför förslaget till implementering av EU-direktivet i Sverige i dess helhet.

Här finns en länk till det kompletta remissvaret.

Jag har den hållningen att när det civila skyttet skapar nytta för Försvarsmakten och dess beredskap så ska utformning av lagstiftning och myndigheters arbete inte försvåra eller helt omöjliggöra den förmågeutvecklingen. Självklart ska vi ha säkerhet kring vapen och skytte, det är inte ifrågasatt. Det visar också skytterörelsen på, med god ordning och robusta regelverk för sin sport. Att påföra fler lagkrav som omöjliggör sporten är fel.

Låt separata myndigheter och lagstiftningar ta hand om laglydiga vapenägare med behov av vapentillstånd och brottslingar med illegala vapen som begår vapenbrott

Fokus för lagstiftare och myndigheter måste ligga på att stoppa de illegala vapnen och vapenbrotten kopplade till dessa. Mer resurser till polis, rättsväsende, tullverk och underrättelseverksamhet. Låt separata myndigheter och lagstiftningar ta hand om laglydiga vapenägare med behov av vapentillstånd och brottslingar med illegala vapen som begår vapenbrott. En polismyndighet som hänvisar till egna regler och lagstiftning som inte finns ska inte förekomma. Förtroendet för myndigheten skadas då tillståndsärenden inte behandlas lika och förutsägbart i hela landet. Tänkt nytt, utökade förbud är ofta tecken på att man kört fast.

Känner på mig att jag kommer att få anledning till att återkomma i frågan ju mer jag brottas med den men känner mig dock trygg i hur Centerpartiet jobbar med och driver frågan, med vår rättspolitisk talesperson Johan Hedin i spetsen.

Under helgen reflekterade jag lite i hur grupper och ledarskap utvecklas. ”Tronskiften” sker oftast för att någon släkting abdikerar eller dör, tronföljden ska upprätthållas ur den nära släkten. Man kan ju tänka sig att förr i tiden hade makten och jakten på densamma spelat in i spelet bakom kulisserna. Nutida tronskiften innehåller sällan så mycket makt men däremot en status i samhället och i gruppen. Kommande valrörelse kräver en laginsats, att vi tillsammans jobbar mot samma mål och lyfter varandra. Att det är laget före jaget, lyfta hela gruppen. Hur bra har det fungerar senaste tiden?

Kommande valrörelse kräver en laginsats, att vi tillsammans jobbar mot samma mål och lyfter varandra. Att det är laget före jaget, lyfta hela gruppen

Nästa vecka är det möte med kretsstyrelsen för Centerpartiet i Enköping och några övriga mindre sammankomster. Fokus ligger på att ta fram nya förslag för att utveckla politiken fram till och efter valet och en valseger för ett nytt ledarskap – FRAMÅT!

Magnus Hellmark, Centerpartiet