Välj en sida
Hellmark om sportskytte och jakt

Hellmark om sportskytte och jakt

Vapenfrågor

Med tiden har jag fått frågor om hur jag som kandidat till riksdagen för Centerpartiet i Uppsala län ställer mig till politiska frågor som rör sportskytte, jakt, vapenlagstiftning och implementeringen av EU’s vapendirektiv i Sverige. Mina ståndpunkter utgår från egna erfarenhet som jägare och sportskytt inkluderat IPSC sedan 30 år tillbaka, det är också grunden till vilka frågor jag driver på området.

Hej! Hur ställer du dig kring målskytte så som dynamiskt skytte med gevär och hagel? Tror jag vet att du är jägare också? Kan inte du berätta lite kort din inställning kring svenska vapenlagar och vad du brinner för. Varför ska vi lägga våra röster på just dig helt enkelt?

Frågan ställdes alldeles nyligen via Facebook och jag tycker att man som sportskytt eller jägare absolut ska ställa den frågan till sin kandidat innan man lägger sin röst och kryssar kandidaten. Innan jag går in på de frågor jag själv driver vill jag beskriva vad Centerpartiet i stort har och vill göra för Sportskyttar och jägare.

Centerpartiet tog tidigt strid mot det krångel som vapendirektivet skapar både i EU och i Sverige. Vi kan konstatera att sunt bondförnuft är något som onekligen behövs i politiken. Vi måste ta krafttag för att hindra insmuggling av vapen som hamnar i kriminella gängs händer. Därför vill vi bland annat ha hårdare straff för grova vapenbrott och ett bättre EU-samarbete. Däremot tycker vi att det är självklart att jägare och sportskyttar skall ha rätt att använda sina vapen. Det är viktigt med tydliga och förutsägbara regler och att myndigheternas tillståndsgivning fungerar smidigare och snabbare än idag.

Centerpartiet vill:

  • Ha tydliga och förutsägbara regler kring vapen och snabbare tillståndsgivning än idag
  • Se över EU-lagstiftningen om illegala vapen
  • Värna jägares och sportskyttars användning av vapen

Men vilka frågor brinner jag för och vilka frågor vill jag driva i riksdagen under kommande mandatperiod?

Det här vill jag jobba för:

  • Hålla införandet av vapendirektivet på EU’s miniminivå i harmoni med nuvarande vapenlagstiftning, för att inte skapa nya problem och regelkrångel.
  • Dela upp lagstiftningen avseende legalt vapenägande och vapenbrott.
  • Dela upp myndighetsutövning avseende legalt vapenägande och vapenbrott på separata myndigheter.
  • Avskaffa kravet på 5-års licenser, men behåll kravet på aktivitet i förening, tävling och träning.
  • Ställ tydligare krav på förvaring och ta bort gränsen för max ”poäng” i skåpet. För att underlätta förvaring för de som bor tillsammans och tävlar/jagar tillsammans.
  • Stimulera utvecklingen av den frivilliga skytterörelsen som en del i samhällets kris- och beredskapsförmåga.
  • Tillför resurser till tull och polis för att stoppa införsel av illegala vapen och kunna hantera vapenbrott i samhället.

Gevär av typen AR15 eller Hagel i stil med Saiga eller Typhoon som har box magasin. Hur ställer du dig kring det?

Vapen och magasin i olika storlekar, till exempel AR15, som idag är godkända för IPSC ser jag ingen anledning att förbjuda eller försvåra användningen av som tävlingsredskap. Jaktvapen som av polisen kallas ”militärliknande” och som i dag ”jagas” av tjänstemän inom polisen och som man därigenom försöker förbjuda ser jag idag inget hinder att istället tillåta enligt normala rutiner. Det är bättre för skytten och anpassade vapen ger en säkrare jakt. Jag vill ju som sagt helt skilja tillståndshanteringen från vapenbrotten. Det vill säga, annan myndighet än polisen hanterar vapentillstånd.

Tack för dina svar, det är till stor hjälp inför valet

Om du också anser att jag jobbar i en riktning som är bra för sportskyttar och jägare. Om du tycker att jag driver en politik som utvecklar möjligheterna att stävja illegala vapen och underlätta för legala vapenägare. Rösta då gärna på Centerpartiet och kryssa mig, Magnus Hellmark!

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken? För övrigt anser vi att du #framåt ska #kryssahellmark i #val2018 för ett nytt nära ledarskap!
Besök gärna vår kampanjsite: kryssahellmark.nu

19 och stora torget i Enköping

19 och stora torget i Enköping

Eva-Lena Hellmark och Birgit Johansson från Enköpingsbygdens Centerkvinnor

Under lördag förmiddag med strålande väder på stora torget i Enköping, ackompanjerade av Enköpings dragspelsklubb, sålde jag och Lena lotter för Enköpingsbygdens Centerkvinnor.

Enköpingsbor vi har träffat vill ha ordning och reda på ekonomin och kärnverksamheten – Vård, skola och omsorg

Vi pratade politik. Kampanjade för #kryssahellmark, Centerpartiet och Centerkvinnorna. Sålde lotter och träffade Enköpingsbor. Många frågor berörde som väntat migration och integration, men också vård och omsorg. Landsbygd och stad, hela kommunen.

De flesta personer som vi pratade med hade utgångspunkt i rikspolitiken, även om lokalpolitiken efter en stund lyste igenom inom vissa områden. Socialdemokraterna gjorde oss sällskap för en stund, men för övrigt var Centerpartiet och Centerkvinnorna ensamma om att möta väljarna denna soliga dag. Ni som missade att möta oss och prata får fler chanser framåt!

Äkta Centerpolitik och de frågor som jag och Lena driver!

Sammanfattar man samtalen som vi hade med Enköpingsborna så vill de ha ordning och reda på ekonomin och kärnverksamheten – Vård, skola och omsorg. Därefter sätter man resterande projekt och byggnationer. Tydligt att man vill ha en politik som ser hela kommunen, både landsbygd och stad. Företagare, jobb och sysselsättning är viktig för att få in mer till det gemensamma – Äkta Centerpolitik och de frågor som jag och Lena driver!

Förra veckan skrev jag om jakt- och viltvårdspolitiken, hur en landsbydsföretagare har tappat orken på grund av ständiga attacker av varg på sin fårbesättning utan att få stöd från staten att med hjälp av skyddsjakt hantera vargproblemet. Debatten fortsätter i media och LRF gör ett bra jobb för att driva på. Det finns anledning att återkomma i frågan, även om Centerpartiet är tydliga kring instrumentet skyddsjakt på varg.

Magnus kandiderar till kommunfullmäktige och till Riksdagen och Lena till Regionfullmäktige. Vi driver politik för landsbygd och stad i Enköpings kommun och Uppsala län

Lena och jag kommer fortsatt att var på torget under sommaren, så om du har några frågor till oss eller idéer på politik som du tycker att jag eller Lena ska ta tag i så är du välkommen att träffa oss på torget eller kontakta oss på annat vis. Magnus kandiderar till kommunfullmäktige och till Riksdagen och Lena till Regionfullmäktige. Vi driver politik för landsbygd och stad i Enköpings kommun och Uppsala län.

Under nästa vecka blir det på måndag möte med distriktsstyrelsen i Uppsala och på onsdag kommer Kristina Yngwe på besök för Centerpartiet i Enköpings gemensamma arrangemang med Alliansen – Samtal på temat, Alliansregering det bästa miljövalet! Välkommen till kommunhuset klockan 18 för inledande fika och mingel, träffa mig och prata politik. Programmet börjar 18:30.

För övrigt anser vi att du #framåt ska #kryssahellmark i #val2018 för ett nytt nära ledarskap.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

18 och vargen som attackerar

18 och vargen som attackerar

Jakt och viltvård är ett ofta debatterat ämne och det berör både landsbygd och stad. Det är bra att vi debatterar alla typer av frågor i vårt samhälle, det ska vi aldrig sluta med. Själv tillhör jag de jägare som kanske inte jagar så pass mycket som jag skulle vilja göra. Mitt engagemanget för jakt och viltvård är dock stort och frågor rörande gröna näringar kopplat till jakt, viltvård och lantbruksföretag ligger mig varmt om hjärtat.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för jakt. Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om skyddsjakt på stora rovdjur till samtliga länsstyrelser i län där rovdjursarten förekommer. Vår roll är numera främst att vägleda om skyddsjakt och att överpröva vissa beslut från länsstyrelserna som överklagats – naturvardsverket.se

En del av jakten och viltvården innebär att man tar sig an problem med skadedjur och bedriver skyddsjakt. Behovet av skyddsjakt uppstår exempelvis när landsbygdsföretagare som Molstabergs Säteri under lång tid blir drabbade av varg(ar) som attackerar en stor del av djuren som ingår i verksamhetens lammproduktionen på cirka 600 tackor. Tyvärr är inte myndigheternas hanteringen av skyddsjakt varken felfri eller enkel och i det här fallet har Länstyrelsen vägrat ge tillstånd till skyddsjakt.

Här fallerar något ordentligt – Det är bedrövligt att en företagare och djuren ska behöva utsättas för något sånt här. Till råga på allt får jag läsa att Molstaberg kommer att lägga ner verksamheten då man inte längre orkar strida – Byråkrati segrar över förnuftet… en landsbydsföretagare har tappat orken.

Det behövs en ansvarsfull jaktpolitik. En politik som tar hand om våra vilda djur och som är långsiktig och hållbar. Då kan jakten fortsätta vara den folkrörelse det är idag och som både handlar om att uppleva naturen och vårda den svenska viltstammen

I Alliansregeringen införde Centerpartiet licensjakt och fortsatt skyddsjakt på varg. Som djurägare ska du ha rätt att försvara dig och din egendom om du tror att rovdjur ska angripa dig. Du ska inte behöva ha försäkringar för att skydda dig mot rovdjur, utan vara trygg i att du får ekonomisk ersättning för tamdjur och husdjur som angrips av rovdjur. Om staten har bestämt att det ska få finnas rovdjuren i ett område med mycket tamdjur borde det också vara statens ansvar att stå för de kostnader du som djurägare får om du ska stänga ute rovdjuren. Till exempel tycker vi inte att du ska behöva betala för att köpa ett rovdjursstängsel som håller rovdjuren borta.

Centerpartiet vill att jakten ska vara långsiktig och hållbar. Vi vill också ta hänsyn till att det ser olika ut runt om i landet och låta besluten fattas närmare dem som faktiskt berörs av dem. I Sverige är jakten en folkrörelse med 300 000 aktiva jägare. Jakten handlar både om att uppleva naturen och om kamratskap. Dessutom är jakt ett sätt att ta hand om våra viltstammar.

Räkna med politiska påtryckningar, bland annat genom interpellationer i riksdagen till ansvarig minister i frågan om varg och viltförvaltning. Håller du med eller har du förslag på frågor kring jakt och viltvård som behöver upp på agendan – Hör av dig till mig!

Under lördagen arrangerade Centerpartiet i Enköping en val-kickoff i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Enköping. Där redovisades arbetet med det politiska handlingsprogrammet för medlemmar. Debatt kring frågor som berörde deltagarna, justering på vissa områden och nu en sista putsning innan handlingsprogrammet ligger fast. Bra med något fast att luta sig mot under kommande mandatperiod. Måste medge att det var lite CUF stämning på tillställningen, snitslad och snabb väg fram till fika och fikabröd och en dignande pizzabuffé till lunch #gocuf såklart!

Den här veckan har jag ingen politik bokad utan ska passa på att putsa på texter och manus för framtida bruk, det hinns nästan aldrig med. På lördag kan du passa på att träffa mig och Eva-Lena på torget när vi säljer lotter för Centerkvinnorna i Enköping. Påminner alltid om att #kryssahellmark i valet 2018. Möter du upp på torget kan det hända att det finns lite giveaways för utdelning!

Magnus Hellmark, Centerpartiet