Välj en sida
En torsdag mitt i veckan

En torsdag mitt i veckan

Torsdag morgon, en vardag mitt i veckan och snart är det helg och dags för första kretsstämman i Uppsala län. Press och sociala medier rapporterar om en strålande uppgång för Centerpartiet i två olika mätningar!

 

Reflekterar över att det skulle vara underhållande att se samma typ av mätning på kommunal nivå. Få ett snitt lite nu och då som faktiskt betygssätter lokalpolitiken. Betygssätter de förslag som kommer både från styrande minoritet och oss i oppositionen.

Särskilt kul skulle det vara att se hur väljarna reagera på hagelstormen av ofinansierad förslag som just nu dimper ner från SNE. Både nu och också senare när man inför beslut i kommunfullmäktige måste redovisa ekonomin. Planerna jag läser om och får berättar för mig handlar enbart om byggen i Enköpings centrumkärnan.

Vad händer i övriga kommunen, på landsbygden, där faktiskt fler än 50% av kommunens innevånare bor? Vilka kommunala satsningar finns planerade där? Vad händer med de breda politiska samarbetena inför omfattande beslut, där alla partiet får medverkan från start?

Centerpartiet vill utveckla hela Enköpings kommun genom att exempelvis bygga fler kommunala hyresrätter i Fjärdhundra i kombination med trygghetsboenden. Centerpartiet vill se ett ansvarstagande för ekonomin i Enköpings kommun.

Ska vi nå dit krävs ett nytt ledarskap efter valet 2018 – Ett ledarskap med Centerpartiet i majoritet.

Vägen till valet 2018 börjar idag

Vägen till valet 2018 börjar idag

 

Idag har jag och Centerpartiet i Enköping genomfört ett avstamp inför valet 2018. Vi har börjat staka ut vägen framåt, valseger 2018!

Strategidagen inleddes av vår kretsordförande Johan Svensson som talade utifrån rubriken – Vägen mot valet börjar idag. Han lyfte viktiga frågor om att välja och välja bort. Tydlighet i budskap och kopplingen till frågor som drivs i rikspolitiken.

Solveig Zander fortsatte på det ämnet när hon talade om det arbete som bedrivs inom riksdagsgruppen. Det är viktigt med tydlighet och att lyfta fram våra starkaste egenskaper. Det är dags att bygga ett nytt ledarskap för Enköping – Ett nytt ledarskap för Sverige!

Jag inledde med en återblick från valanalysen 2014. Vilka politiska frågor vi drev då och vilka frågor som senare kom att avgöra valet i Enköpings kommun.

Inspiration och strategisk planering kantat med politiska diskussioner i sann Centerpartistisk anda. Kul! Det är så här vi ska jobba och härifrån fortsätta att bygga teamet som jobbar ihop mot valet 2018 och sen vidare inom politiken. Det är bra att redan igår påbörja analys och planering, titta i backspegeln för att utvärdera och lära.

Vem kunde egentligen tänka sig det valresultat som blev vid valet 2014?

Vi hade hjälp med processtöd av Lisa Falk från Centerpartiets Riksorganisation. Hon jobbar på regionenheten som organisationsutvecklare med inriktning på verksamhet. Det är värdefullt att ha det stödet och samtidigt få med sig den samlade erfarenhet från andra kretsar runt om i landet som tidigare genomför arbetet. Lisa jobbade under dagen med allt från en nulägesanalys via frågor som varför, vad, hur, vem och när till att slutligen ta fram grunden till handlingsplaner. Vi kommer nu jobba vidare med handlingsplanerna som ska slipas till och bli styrande och stödjande dokument. Johan och jag passade dessutom på att genomföra en kompetensinventering, vilka resurser och färdigheter har vi inom vårt team?

Fullmatad med inspiration, nya erfarenheter och lärdomar fortsätter nu arbetet och på höststämman i november kommer vi att presentera arbete så här långt. Vi ses då!

Budget 2017 – Närodlad politik för hela Enköping

Budget 2017 – Närodlad politik för hela Enköping

Närodlad politik för hela Enköping
Idag presenterar vi vår egen budget fylld med närodlad politik för hela kommunen, både landsbygd och stad – Centerpartiet i Enköping Budgetförslag 2017

I en kommun där fördelningen av innevånare är 50/50 mellan landsbygd och stad behövs en långsiktig och hållbar budget där Centerpartiet tar ansvar för ekonomin. Det behövs en masterplan som visar hur kommunen ska växa och på längre sikt ger bra förutsättningar för att kunna bo och verka i hela kommunen, inte bara i centrala Enköping. Vi vill förenkla vardagen för företagare och ge de bästa förutsättningarna för jobb och sysselsättning. Fler i jobb och sysselsättning ger mer medel för att investera i skola, vård och omsorg. Vi behöver också använda oss av mer närodlade mat, producerad enligt svenska regler samt närpoducerade tjänster för att spara miljön. Det finns en grön linje genom hela vårt förslag, det finns anledning att rösta på Centerpartiet i valet 2018. Enköpings kommun och Sverige behöver ett nytt ledarskap!

Centerpartiet är redo att ta ansvar för ekonomin i Enköpings kommun. Därför kommer vi inte att höja skatten. Vi kommer däremot att förorda en masterplan för våra byggnationer, att lokalresursplanen tas fram och att kostnader för stadshotellstomt och simhall inte rusar iväg. Vi vill anamma skolkommissionens resultat för effektivaste kompetenshöjning av lärarna.

Centerpartiet ser alla delar av kommunen. Därför kommer vi att förorda omsorgsboenden i alla delar av kommunen. Vi kommer att lägga förslag som underlättar att driva företag i hela kommunen, inte bara inne i Enköpings tätort.

Centerpartiet förstår vikten av bra och hållbar mat. Därför vill vi införa att miljöstyrningsrådets baskrav skall gälla vid all matupphandling i kommunen. Vi vill att våra barn och gamla ska få riktig mat, näringsrik och bra, lagad från grunden.

Centerpartiet står för närodlad politik. Det handlar om närhet till beslut och att kunna påverka sin vardag. Det handlar också om en grön, social och jordnära liberalism. Vi tror på ett varmt inkluderande och jämställt samhälle. Därför kommer vi att införa jämställdhetskartan.

Centerpartiet röstar nej

I dagens Enköpings Posten (16/9-16) publicerades en insändare där Centerpartiet i Enköping förklara varför vi röstar nej till ett köp av stadshotellstomten.

Centern röstar nej – eposten.se/asikter/2016/09/16/centern-rostar-nej

INSÄNDARE. Centern röstar nej
ENKÖPING: Ingen bra idé att köpa Statt-tomten

Nu är det snart dags för kommunfullmäktige att fatta ett beslut kring stadshotellstomten. Ska vi köpa eller inte köpa en tomt för 11,6 miljoner? För oss i Centerpartiet är svaret mycket enkelt, vi ska INTE köpa den.

Slutnotan kommer nämligen inte att stanna vid 11,6 miljoner, till köpesumman tillkommer kostnader för utgrävningar och byggande av själva huset. Peab har tidigare påtalat att det handlar om sådana stora summor att det är svårt att få ekonomin att gå ihop med det antal lägenheter och våningar man fått tillåtelse att bygga med nuvarande detaljplan.

Många mindre genomtänkta förslag har hörts från den styrande minoriteten. Man hävdar att vi skulle få rådighet över tomten, det är rena dumheterna. Vi har full rådighet över tomten redan nu i och med utformningen av detaljplanen via det kommunala planmonopolet och kommer inte att få någon märkbar mer rådighet över tomten om vi köper den. Vi har också hört att det bör vara en park där eller ett museum. Ingen av de idéerna kommer på minsta sätt bidra till att kommunen får igen de pengar som läggs ut för tomtköpet. Blir det till slut kommunen som hyr av sig själv för att ingen annan på den öppna marknaden får ihop hyreskalkylen?

NE sa inför valet 2014 att ”Surdegen Statt kan bli vår stolthet” och att ”Kommunens planmonopol och ett positivt samarbete med Peab kan vända denna illa luktande surdeg till en hejdundrande folkfest”. SNE är i skrivande stund svaret skyldiga vad de vill göra med tomten som man vill köpa för skattebetalarnas pengar.

Vad skulle vi istället kunna göra och få för de 11,6 miljonerna om vi låter bli att köpa tomten? Tillföra resurser till elevhälsan, fler öppna fritidsgårdar, fritidskort för ungdomar, fler platser för spontanidrott, tillgänglig kultur, bilfria cykelvägar från skola till fritidsaktivitet, bredband på landsbygden, närproducerad mat på dagis och äldreboenden, trygghetsboenden för äldre. Listan kan göras lång.

Så man måste fråga sig: anser vi att det är en bra idé att kommunen, i dagens läge med en oväntat minskning av skatteunderlaget, sviktande underhåll på befintliga byggnader samt ett stort behov av nybyggnation skall lägga en oöversiktlig summa pengar för att äga en tomt som vi inte behöver och som vi inte tjänar något på och som vi inte skulle få någon mer ”rådighet” över?

Svaret är enkelt; vi i Centerpartiet anser INTE att det är en bra idé. Vi i Centerpartiet anser att det som behövs är ett ekonomiskt ansvarstagande, det som behövs är en masterplan för kommande investeringar. Enköping behöver ett nytt ledarskap. Enköping behöver Centerpartiet.

Därför kommer Centerpartiet 19 september att rösta nej till köp av stadshotellstomten.

Kenneth Löthegård (C), gruppledare
Johan Svensson (C), kretsordförande
Ulrika Ornbrant (C), vice gruppledare
Magnus Hellmark (C), vice kretsordförande