Välj en sida

Förberedelser partistämma

 

Lördagen den 16 september innehöll en heldag med politik. Alla vi som är valda som ombud för antingen den egna kretsen eller för Uppsaladistriktet träffades för att förbereda inför partistämman i Malmö. Det är ett digert material att gå igenom och debattera kring. Dokumentet med motioner och partistyrelsens yttrande är på 1242 sidor! Till det kommer en mängd andra dokument som fyra program och ändringar i stadgar.

Det ska bli mycket roligt att tillsammans med cirka 1000 centerpartister från hela Sverige debattera och komma fram till de stora och breda reformprogram stämman ska besluta om

Centerpartiets partistämma hålls den 27 september till den 1 oktober i Malmö och har temat ”Nytt ledarskap för Sverige” och jag kommer att representera Uppsala län. Det ska bli mycket roligt att tillsammans med cirka 1000 centerpartister från hela Sverige debattera och komma fram till de stora och breda reformprogram stämman ska besluta om. Det är så klart en utmaning med enbart 6 minuter talartid per delegat under hela stämman, men statistiken visar att det i de flesta fall är fullt tillräckligt för att hinna med att prata om de frågor man själv driver.

Sverige behöver strukturreformer och det som blir viktigast under mandatperioden 2017/18 är att vi behöver ta ett helhetsgrepp på både arbets- och bostadsmarknaden samt genomföra större skattereformer.

di.se – De var med och förvandlade Sverige från hopplöst krisland till en av Europas lysande stjärnor. Men nu växer frustrationen. Flera av landets ledande ekonomer ser ett skriande behov av nya strukturreformer, men regeringen visar inga tecken på att ta sig an problemen

Partistämman kommer att ha särskilt fokus på fyra bredare tematiska områden. Syftet är att utmejsla konkreta, ansvarsfulla och optimistiska lösningar för framtiden. Detta blir en viktig grund för den politik som Centerpartiet går till val på 2018. De fyra områdena är:

  • Låt inte Sverige klyvas
  • Miljöansvar och grön tillväxt
  • Trygghet i hela landet
  • En ansvarsfull internationell agenda

För att möta dessa utmaningar krävs ett samlat grepp om politiken. Det krävs ett ledarskap som inte ryggar tillbaka från tuffa utmaningar, som är trygg i sina värderingar och som presenterar reformer som gör skillnad, säger Annie Lööf

Magnus Hellmark (C) – Riksdagskandidat, Uppsala län

Vi gör skillnad i Svenska kyrkan

Vi gör skillnad i Svenska kyrkan

Centerpartiet har drivit på utvecklingen av den Svenska kyrkan mot en demokratisk öppen kyrka. Redan på 1950-talet var Centerpartiet starkt pådrivande för att kvinnor skulle få bli präster. Något som blev verklighet 1958.

Sedan 2010 har samkönade par rätt att vigas i kyrkan och Centerpartiet var starkt drivande till kyrkomötets beslut året före. När det 2015 var kris i Sveriges flyktingmottagande, var Centerpartiet starkt drivande för kyrkomötets beslut om 75 miljoner kronor extra till stöd för församlingarnas medverkan. Svenska kyrkans arbete blev värdefullt för tusentals nyanlända.

Kyrkomötets uttalande om att upprätthålla romers människovärde och tillgodose deras rättigheter kom till på Centerpartiets förslag. Karin Söder, tidigare utrikes- och socialminister, tog initiativet. Centerpartiet tog initiativ till att sänka rösträttsåldern i kyrkovalet till 16 år. Under mandatperioden 2013–2017 har Centerpartiet arbetat för fler solceller på kyrktaken. På många församlingshem och andra byggnader har solceller nu byggts.

Framåt kommer Centerpartiet att arbeta för att stärka styret i den lokala församlingen. På det sättet kommer besluten som rör församlingarna att fattas närmare människor som bor där. Centerpartiet kommer att fortsätta driva på för en öppen folkkyrka med den lokala församlingen som utgångspunkt.

Har du fått ditt röstkort? Använd det! På söndag den 17 september är det val, men du kan förtidsrösta under hela tiden fram till valdagen. Gå och rösta i kyrkovalet, din röst är viktig.

Magnus Hellmark (C) – Riksdagskandidat, Uppsala län

Vad är demokrati?

Debattartikel publicerad i EP (4/4-16)

DEBATT. Styrande minoriteten i Enköping visar allvarliga brister

Vad är demokrati?

Demokrati betyder folkstyre. Detta är emellertid ett ganska otydligt begrepp, eftersom hela folket knappast kan vara med och styra i alla detaljer. Däremot måste alla som vill få så god inblick i styrandet att man förstår vad som sker och även får möjlighet att göra sin röst hörd. För detta krävs ett öppnare debattklimat i fullmäktige.

Här anser vi att dagens styrande minoritet i Enköping visar allvarliga brister. För att allmänheten ska bli tillräckligt informerad måste alla någorlunda stora frågor upp för debatt i Kommunfullmäktige. Här är alla politiska partier representerade, varför allmänheten får insyn genom att ta del av debatterna och kan bedöma hur de olika partierna driver skilda frågor. Men, om som nu, det mesta istället förs ner för beslut i de mer anonyma politiska nämnderna, blir både allmänhetens och oppositionens insyn betydligt sämre och demokratin lidande.

Den röda tråden i försöken att undvika debatter i fullmäktige förstärks av ett tidigare försök att förhindra ersättarna att få yttra sig i debatterna. Historien fortsätter när Socialdemokraterna, Nystart Enköping och Vänsterpartiet i möte med gruppledarna inte vill öppna upp för oppositionens möjligheter att begära interpellationer (debatter) med NE:s representanter i fullmäktige utan att endast tillåta debatter med respektive nämndordförande.

Vi har svårt att förstå de styrandes rädsla att mötas i debatter i fullmäktige och än mindre att Socialdemokraterna tillåter att ett parti i den styrande minoriteten i praktiken undviker offentlighetens ljus.

Från Alliansens sida lämnar därför förslaget att öppna upp för allmänpolitiska debatter i fullmäktige. Vi är övertygade att det ökar intresset för fullmäktiges arbete hos våra kommuninnevånare

Peter Book Ordförande Moderaterna i Enköping
Magnus Hellmark Vice Ordförande Centerpartiet i Enköping
Stig Forshult Ordförande Liberalerna i Enköping
Henrik Lindberg Ordförande Kristdemokraterna i Enköping

Distriktsstämma i Uppsala

Distriktsstämma i Uppsala

Idag har jag varit på distriktsstämma med Centerpartiet i Uppsala Län, som ombud för Centerpartiet i Enköping (Enköpings Centerkrets).

Distriktsstämmans tema var – Uppsala, en framtida region

Morgonpigg start med glada centervänner! Gemensam biltur från Enköping till Uppsala, siktet inställt på Vaksalaskolans matsal. Väl där inväntade ombudsanmälan med välkomsthälsning av distriktsordförande, Anne Lennartsson. Presidiet öppnade stämman (bild till vänster) med glad distriktsordförande (i höger bildkant). Efter diverse ljudtekniska problem samt justering och tillägg i föredragningslistan var stämman igång. Ordinarie förhandlingar med redovisning från distriktsstyrelsen avseende ekonomi, verksamhet och planering för framtida verksamhet. Med beslut om ansvarsfrihet för styrelsen var det dags välja ordförande och styrelse för det kommande året.

Till distriktsordförande omvaldes som väntat Anne Lennartsson med Cecilia Bernsten som vice ordförande. Centerpartiet i Enköping representeras i år av Kenneth Löthegård som ordinarie ledamot och Ulrika Ornbrant som ersättare. Våra representanter i valberedningen blir från och med den här stämman och tre år framåt, Anna Sager som ordinarie ledamot och Mats Lundquist som ersättare.

Strax före lunch ajournerades stämman och högtidligheter tog vid, det var dags att dela ut guldnålen. För Centerpartiet i Enköpings del så utdelades guldnålen till vår förre kretsordförande Monica Hallgren. Monica (bilden till höger) mottog guldnålen av Anne Lennartsson med tillhörande (lång) meritlista. Det krävdes en riksdagsledamot i Solveig Zander med rutin, för att placera nålen på Monica. Problem med hur man fick isär nålen, nu vet både Anne och vi i salen hur det går till 🙂 Grattis Monica!

Lunchen var, om jag minns rätt, Sri Lankesisk. Kul att pröva något nytt, lite för tam i kryddningen för min del. Dock mättande och fyllde sin funktion att fylla på med energi.

Ombud från Centerpartiet i Enköping jobbade flitigt med motioner under hela långa dagen. När lunchen var avklarad återupptogs distriktsstämman. Nu handlade det om antagande av landsbygdsprogram och behandling av motioner. Det var ett stort antal motioner som behandlades. Normalt är att man besvarar motionen och föreslår att motionen skickas vidare till riksstämman, i år är det dock ingen riksstämma. beslutet vart att skicka vidare motioner till riksdagsgruppen istället. Som alltid var det en del motioner som var snabbt avklarade och en del som krävde sträck i debatten när talarlistan aldrig vart tom.

Under dagen fick vi även lyssna på rapporter från rikspolitiken via Solveig Zander (bild till vänster), ordinarie ledamot av riksdagen för Uppsala län och landstingspolitiken via Johan Örjes, oppositionsråd för Centerpartiet i Uppsala läns landsting. Stämman gästas också av Kristina Jonäng gruppledare för Centerpartiet i Västra Götalands regionen som berättade om erfarenheterna av att bilda och driva en region och Tomas Stavbom som jobbar på Regionförbundet i Uppsala.

När sista motionen väl var klubban och debatten lagt sig var det en ganska så trött men nöjd delegation med ombud från Centerpartiet i Enköping som begav sig hem för att fortsätta bedriva närodlad politik, där människor får bestämma mera själva.

Tack Uppsala för denna gång, vi syns igen när det är dags för 100-års jubileum!

Långsiktig plan

Långsiktig plan för kommunal byggnation i Enköpings kommun

Jag lyfte frågan redan för ett år sedan, varför riva uterinken innan planen för nybyggnation av ishall var klar och upphandlad? Att slänga ur sig ”vad var det jag sa” räcker inte riktigt till här, det är varken hållbart eller ansvarstagande att hantera stora byggprojekt på det här viset i Enköpings Komun. Investeringar i byggnader som vi ska leva med och betala under lång tid måste komma till i öppna processer, politisk samsyn och via breda överenskommelser. Att göra populistisk politik av det är kortsiktigt och destruktivt.

Visst är det som många väljare säger: ”Kom överens någon gång och se till att bygga något!”

Ska vi komma dit väljarna vill så kan man inte låta egenmäktiga partier fortsätta driva sin populistiska politik och köra över tidigare tagna beslut och tjänstemän till höger och vänster. Ska vi komma dit väljarna önskar måste prioriteringar, öppna processer och breda överenskommelser komma på plats.

Hur ser planen ut? Var, när och hur ska kommunen växa?

Hur ser S+NE sammantaget på alla byggbehov som finns inom kommunen, vad är planen? Hur tänker man hantera framtiden och skapa breda överenskommelser, vad är planen? Hur tänker man finansiera och vilka kriterier för prioritering finns, vad är planen? Finns hela kommunen med, inklusive kransorter och landsbygd?

Vad är planen?!