Välj en sida

Nystart tål inte kritik

Insändare publicerad i EP (19/2-16)

ENKÖPING. Samma spelregler för alla

SOCIALNÄMNDEN. Det är med viss förvåning man tar del av Nystart Enköpings (NE) svar på vår kritik att socialnämnden fattar beslut mot tjänstemännens förslag och vägledande domar. Det är i och för sig inget man berör i sin inlaga, utan man far ut med svepande trams. Inte med ett enda ord berör­ de man de frågeställningar vi hade i vår insändare, som dessutom var undertecknad med både Moderater och Centerpartister.

Vi är mycket glada för att bowlingen har en fortsatt bra verksamhet i staden och tror att de nya entreprenö­rerna kan göra mycket bra för alla innevånarna oavsett om man spelar sporadiskt eller mer professionellt. Det vi vill är att alla företag i Enköping ska hanteras efter samma spelregler. Det är kanske lite fyrkantigt och tråkigt, men i andra änden vet ju alla inblandade vad som krävs av en.

Vi som skrev under insändaren är samma personer som satt med på mötet. Vi vet vad som sas, vi vet hur argumenten föll och det var uppenbart att det skickats signaler från annat håll. Vi ser problem med hur personalen inom social­förvaltningen ska hantera tillståndsfrågor i framtiden. Kanske ”styrelsen” i NE vill informera dem om vilken del av lagen de ska bortse ifrån, så kan hanteringen förmodligen förenklas och påskyndas.

Det är intressant att det är enbart är NE som skriver under insändaren och att S väljer att avstå, men det har skett tidigare. I övrigt är det så mycket felaktigheter i insändaren att ett klar­görande förmodligen skulle ta ett helt mittuppslag.

Peter Book (M) andre vice ordförande socialnämnden
Anna Sager (C) ledamot socialnämnden
Yvonne Bromée (M) ledamot socialnämnden
Jan Hannebo (M) ersättare socialnämnden
Magnus Hellmark (C) ersättare socialnämnden

Konkurrens på lika villkor

Debattartikel publicerad i EP (5/2-16)

DEBATT. Därför reserverade vi oss i socialnämnden

En oenig nämnd beslöt att bevilja de som driver bowlinghallen i Idrottshuset i Enköping serveringstillstånd för alkohol. Moderaterna och Centern reserverade sig.

Reservationen bygger på tidigare beslut. Den tolkning som gällt för nämnden fram till nu har haft stöd både i lagstiftningen och utslag i domstol. Det finns ingen kritik mot någon hur man har skött sig när det gäller servering av alkoholhaltiga drycker, men däremot när det gäller hur man sköter skatteinbetalningar.

En viktig kommentar som finns i bägge domarna är att man inte får använda skattekontot som en likviditetsförstärkare/finansiär och därigenom skaffa sig gynnande konkurrensfördelar. Vår egen bedömning när vi jämför tidigare beslut om antalet försenade betalningar och nivåer på summorna är de definitivt jämförbara och i en del fall på högre nivåer. Tjänstemännens utredning stödjer i allt den tolkningen och deras förslag till att inte bevilja serveringstillstånd.

Vi är helt övertygade att det finns politiska skäl från den styrande vänstermajoriteten att köra över tjänstemännen och oppositionen. Man har lovat att rädda bowlinghallen och arbetat för att få fram ett företag som ska sköta driften. Det blev ett bakslag när företaget ansökte om serveringstillstånd och man upptäckte att man inte skött skatterna korrekt. Nu väljer man att ignorera två lagstiftningar, alkohollagstiftningen när det gäller skattebetalningar och kommunallagen när det gäller likabehandlingsprincipen.

Vi som politiker företräder det offentliga och styr över de skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd såsom skola och omsorg. Det är anmärkningsvärt att S med sin långa politiska bakgrund accepterar, under påtryckning från NE, att företag missbrukar skattesystemet, när man skall finansiera sin verksamhet via banker eller andra finansieringsinstitut.

Att NE under partipiskans tryck från Anders Wikman väljer att köra över tjänstemännen är inte förvånande då man till varje pris vill rädda sitt ansikte. Det framkom väldigt tydligt under nämndmötet då NE:s representanter delvis inte läst på ärendet och inte hade en aning om vare sig domar eller innehållet i delar av utredningen. NE som inför valet slog sig för bröstet och häcklade andra partier att de minsann hade mest företagare och förstod företagarnas villkor, accepterar att företag konkurrerar med varandra genom att använda skattesystemet som finansiär är minst sagt bekymmersamt för Enköping som en trovärdig företagarkommun.

För Moderaterna och Centern är det självklart att alla företag skall behandlas lika när kommunen gör bedömningar. Tyvärr riskerar SNE:s beslut att snedvrida marknaden och att vi skickar fel signaler till kommunens tjänstemän och de krogägare som tidigare fått anmärkningar eller varit i tvist med kommunen och nu finansierat sin verksamhet och sköter sina skatteinbetalningar.

Peter Book (M) Andre vice ordförande socialnämnden
Anna Sager (C) Ledamot socialnämnden
Yvonne Bromée (M) Ledamot socialnämnden
Jan Hannebo (M) Ersättare socialnämnden
Magnus Hellmark (C) Ersättare socialnämnden