Välj en sida

12 och infrastruktur med IT

Skriven av Magnus Hellmark

Kommunpolitiker för Centerpartiet med siktet inställt på Riksdagen. Enköping, Uppsala län och Sverige ska ha en levande landsbygd och ett blomstrande företagande - Kaffe och Politik! ☕️🍀

Publicerad 2018-03-26

Under veckan 12 deltog jag på tisdagen vid ett seminarium i Riksdagen för att lyssnat till branschens perspektiv på vad som krävs för att nå transportmålet till 2030 samt vilka åtgärder de vidtar. Extra kul att lyssna till Kajsa Frisell från IT & Telekomföretagen, då vi har ett femte transportslag som ofta försvinner i massan, nämligen IT. Det var Anders Åkesson som är infrastrukturpolitisk talesperson för Centerpartiet som bjudit in till seminariumet – Vilka åtgärder behövs för att öka omställningstakten? Centerpartiet tar sikte på en hållbar transportsektor i hela landet. Det vart en dag fylld med levande diskussioner och spännande talare. Inser att jag som politiker och IT-nörd har ett hårt jobb framför mig. Grön IT och IT-infrastruktur är en möjliggörare för en effektiv klimatomställning, IT behöver få ta plats på ett nytt sätt.

Extra kul att lyssna till Kajsa Frisell från IT & Telekomföretagen, då vi har ett femte transportslag som ofta försvinner i massan, nämligen IT

Lena Erixon, Generaldirektör för Trafikverket var tydlig med att anslaget man fått för vägunderhåll, inte kommer att räcka hela planperioden för vägar med sällantrafik på landsbygden. Nationella planen för transportsystemet sträcker sig över perioden 2018-2029. Stora delar av vägnätet som är byggt på 50-60 talet börjar nå sin tekniska livslängd och det krävs mer omfattande underhåll än att fräschaupp vägytan. Det finmaskiga nätet av vägar som inte är märkta näringslivsvägar är ofta den enda transportvägen för många människor på landsbygden. När anslagen inte räcker finns risken att vägnätet blir permanent skadat och kostnaden för att återställa ökar långt över vad ett förebyggande arbete skulle kosta samhället.

Anders Åkesson från Centerpartiet deltog under tisdagen i en interpellationsdebatt med infrastrukturminister Tomas Eneroth och ställde frågan ”om statsrådet avser att vidta några åtgärder i anledning av rapporteringen om ökad privatisering av de statliga vägarna” vilket är effekten av anslagsbristen. Infrastrukturministern lät meddela att det inte längre var aktuellt att privatisera vägar och att anslaget till Trafikverket skall utökas under mandatperioden. Dels genom ett tillskott om 300 miljoner samt ytterligare medel genom Landsbygdspropositionen. Hur lång det räcker återstår att se.

Onsdagskvällen ägnades åt medlemsmöte med Centerpartiet i Enköping för att diskutera det kommande centrumpusslet i Enköping. Som att bygga något i LEGO, man måste se till att bitarna faller på plats. För egen del funderar jag över vad som hände med resten av kommunen och landsbygden? Nåväl, just nu ligger ett antal förslag från tjänstemännen på bordet och det var dessa vi hade att diskutera. Jag är nöjd med det beslut som togs under mötet och som man nu kan jobba vidare med.

Vid torget ska det byggas bostäder och lokaler för affärer och restauranger, möjligen en turistbyrå för kommunens ansikte utåt.

En försäljning av fastigheterna i kyrkbacken som helt utesluten! Historia värd att bevara och göra tillgänglig för Enköpings medborgare. När det gäller statt tomten så ser jag inte att vi ska belamra den fastigheten med kommunal verksamhet, läs kommunhus. Vid torget ska det byggas bostäder och lokaler för affärer och restauranger, möjligen en turistbyrå för kommunens ansikte utåt. Bygg den höjd som behövs och bygg gärna i trä.

Kommunhuset ligger utmärkt där det ligger och ur ett ekonomiskt ansvarstagande perspektiv ska åtgärder genomföras till lägsta kostnad. Billigast i nuläget är att renovera och utveckla den fastigheten där nuvarande kommunhus redan finns. Bra att frågan om parkeringshus i centrum åter är på tapeten, behovet är stort och det är ett bygge som absolut lämpar sig för externa finansiering.

Veckan som kommer innehåller möte i Socialnämnden och ett gruppmöte med Centerpartiet. Kanske slinker det ner ett och annan påskägg. Glöm inte att kaffe och politik går hand i hand – Ingen politik utan kaffe!

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Share This

Share this post with your friends!