Välj en sida

Centrumpussel och samlade museer

Skriven av Magnus Hellmark

Kommunpolitiker för Centerpartiet med siktet inställt på Riksdagen. Enköping, Uppsala län och Sverige ska ha en levande landsbygd och ett blomstrande företagande - Kaffe och Politik! ☕️🍀

Publicerad 2018-03-31

Så nu äntligen har vi kommit så långt att alla partier har möjlighet att jobba mot ett och samma mål, tillsammans. Det har tagit sin goda tid från det att Centerpartiet i Enköping först började argumentera för ett samlat grepp kring alla investeringar i kommunala byggprojekt och bildandet av en bred parlamentarisk arbetsgrupp med deltagare från alla partier i fullmäktige. Centerpartiet visar med sitt remissvar avseende centrumpusslet att det finns ett ansvarsfullt alternativ för vad som behöver göras och vart och hur pusselbitarna bör falla på plats.

Den 8 mars lämnar tjänstemännen över ett första förslag till de politiska partierna. Under våren ska förslaget revideras och fördjupas utifrån politiska synpunkter och analyser. Målet för arbetet är en politisk överenskommelse som ska kunna ligga till grund för det fortsatta arbetet oavsett valresultatet i höst.

Om citatet ovan kan man tycka mycket, men om det här initiativet bara levererar så pass att vi politiker kommer framåt och får något praktiskt gjort/byggt så är mycket vunnet!

Under det interna arbetes gång inom Centerpartiet har jag fått gehör för en hel del av mina funderingar och förslag som jag gärna driver politiskt. Dessutom har många medlemmar samma tankar och det borgade för att den större gruppen efter en stunds diskussioner och debatt kom till konsensus för de ståndpunkter som senare blev Centerpartiets remissvar. Allra tydligast är ståndpunkterna för att dels ekonomiskt ansvarsfullt se till att renovera och utveckla nuvarande kommunhus på den plats det är beläget idag men också att säga tydligt NEJ till försäljningen av kulturfastigheterna i kyrkbacken.

Ett samlat grepp om stadens museer? Den frågan har med tid mognat hos mig och blivit alldeles dagsaktuell när jag för en tid sedan, vid fikabordet på jobbet, pratade med engagerade personer inom TELESEUM som finns inne på Lednings Regementet. Museet letar efter andra lokaler och nya möjligheter att nå ut till besökare, så gör även J.P. Johansson Museum. Nu är jag ju inte värst mycket för centralisering, men jag tänker att ur ett kultur och upplevelseperspektiv skulle en plats där kommunen samlar många små museer komma Enköping som besöks- och turistmål till gagna. För att inte tala om möjligheterna som öppnar sig i att visa den samlade historian som finns runt om i bygderna på ett helt nytt sätt.

Varför inte planera för att skapa ett centrum för museer nere i det nya hamnområdet?

Var hamnar landsbygden i hela centrumpusslet? Tyvärr måste jag säga, har inte landsbygdens och kransorternas behov kommit upp i den här inledande fasen. Behovet av exempelvis skolor och gymnasium finns knappt heller omnämnt. När nu arbetet fortsätter så kommer Centerpartiet att jobba för att även frågor som rör behoven på landsbygden och i kransorter ska omfattas.

Har du förslag, vilka behov och frågor kopplade till centrumpusslet ser du som viktiga? Hör av dig till Centerpartiet!

Hur ser nu fortsättningen ut när centrumpusslet ska läggas? Förslaget som presenterades den 8 mars och som har varit ute på remiss hos samtliga partiet, där de flesta har återkommit med remissvar, ska behandlas och sammanställas av tjänstemännen som sen presenterar ett reviderat förslag till politikerna. Där är vi nu och du kan läsa mer här enkoping.se/centrumpusslet

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Share This

Share this post with your friends!