Välj en sida

25 och landsbygdsutveckling

Skriven av Magnus Hellmark

Kommunpolitiker för Centerpartiet med siktet inställt på Riksdagen. Enköping, Uppsala län och Sverige ska ha en levande landsbygd och ett blomstrande företagande - Kaffe och Politik! ☕️🍀

Publicerad 2018-06-25

Enköping är en landsbygdskommun med mer än 50% av sina invånare utanför tätorten. Detta till trots får landsbygden oproportionerligt lite utrymme inom kommunens verksamhet och i politiska frågor. Landsbygden är själva grunden i Centerpartiet och därför vill jag ha ett särskilt fokus på landsbygdsutveckling.

Människor ska kunna bo och leva i hela kommunen.

Vi behöver en levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett hållbart jord- och skogsbruk. Vi behöver arbeta med minskat regelkrångel och ett starkare näringslivsklimat, så företag på landsbygden kan skapa flera närproducerade jobb. Vi behöver arbeta för ett ökat samarbete med idrottsföreningar, ideella organisationer, stödja de samlingslokaler i stadsmiljö och på landsbygden som erbjuder en öppen mötesplats för mångfald, kultur, möten och demokrati. Människor ska kunna bo och leva i hela kommunen. Fungerande infrastruktur med vägar, bredband och bostadsbyggande i hela kommunen. Välfärd omfattande offentlig service som vård, skola och omsorg – Vilken fråga är viktigast för dig?

Centerpartiet vill satsa på att underhålla och investera i nya vägar och förstärka underhållet av enskilda vägar – Håller du med?

Det enskilda vägnätet består av 43 000 mil väg. Det finns till största delen på landsbygden, där det främst är privatpersoner eller vägföreningar som ansvarar för driften. En väl fungerande infrastruktur är en grundläggande förutsättning för en levande landsbygd. De enskilda vägarna är en viktig del i detta. Det är de enskilda vägarna som gör det möjligt att en miljon människor dagligen kan påbörja och avsluta sin resa till jobb och hem. Centerpartiet vill satsa på att underhålla och investera i nya vägar och förstärka underhållet av enskilda vägar – Håller du med?

Midsommarlunken gick av stapeln under måndagskvällen och Centerpartiet och Centerkvinnorna ställde upp med var sitt lag av glada motionärer. Varje halvtimme startar en deltagare, för min del innebar det tre starter totalt då Centerpartiets lag inför start fått manfall. Var tog laget vägen!? Kul hade vi i alla fall och lite priser fick vi med oss hem, förutom vinsten av vardaglig motion.

Sista sammanträdet med Socialnämden hade vi i tisdags, under punkten ekonomi pratade vi om besparingskraven som den styrande minoriteten via kommunstyrelsen ålagt samtliga förvaltningar. Totalt ~100 miljoner kronor som ska sparas in på 2018 år budget. Tyvärr ser det inte bättre ut än att nästa styre kommer att få ärva en eftersläpande negativ ekonomi till nästa mandatperiod, det krävs ett nytt ledarskap för Enköping framåt!

Under söndagen var det åter igen dags att GÅ MOT ALS. Kampanjen för #kryssahellmark med mig och Eva-Lena Hellmark deltog så klart! Enköpingsbygdens Centerkvinnor utmanade även i år Centerpartiet i Enköping att skänka pengar till ALS-forskning. CUF Enköping deltog också i arrangemanget. Tack Kenneth och Irene Löthegård för trevligt sällskap på rundan!

Under veckan som kommer genomförs Centerpartiets hemliga resa, ett arrangemang som brukar tilltala många medlemmar. Ser fram emot en rolig och trevlig medlemskväll, väl mött!

Magnus Hellmark, Centerpartiet

 

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken? För övrigt anser vi att du #framåt ska #kryssahellmark i #val2018 för ett nytt nära ledarskap!

Share This

Share this post with your friends!