Välj en sida

Enköping behöver landsbygdsutvecklare

Skriven av Magnus Hellmark

Kommunpolitiker för Centerpartiet med siktet inställt på Riksdagen. Enköping, Uppsala län och Sverige ska ha en levande landsbygd och ett blomstrande företagande - Kaffe och Politik! ☕️🍀

Publicerad 2018-07-08

Mer än 50 procent av kommunens invånare bor utanför tätorten, trots detta får landsbygden väldigt lite utrymme i kommunens verksamhet och i politiska frågor. Det handlar mer om centrumutveckling, närhet till storstad eller möjligtvis om den väldigt stadsnära landsbygden längs Mälarens strand.

Det är naturligtvis också viktiga frågor, men på bekostnad av utebliven landsbygdsutveckling för hela kommunen. En fråga som inte får en tillräcklig uppmärksamhet och det vill Centerpartiet ändra på.

En landsbygdsutvecklare behövs för att säkerställa att Enköping blir en långsiktigt hållbar landsbygdskommun

Vi vill omgående inrätta en kommunal tjänst som landsbygdsutvecklare med uppgift att jobba strategiskt med landsbygdsutveckling, landsbygdssäkring av beslut och utveckla ett närodlat samarbete med företagare, föreningar och ideella på landsbygden.

En landsbygdsutvecklare behövs för att säkerställa att Enköping blir en långsiktigt hållbar landsbygdskommun. Det är inte försvarbart att bara förtäta staden och den stadsnära landsbygden, hela kommunen behöver vara attraktiv att bo, leva och verka i. Därför behöver alla beslut landsbygdssäkras, vilket innebär att beslut inte ska vara negativa för de som bor och verkar på landsbygden.

Ett nytt ledarskap för Enköping och en landsbygdsutvecklare är en bra början för att göra landsbygden levande.

Viktig service som lanthandel, mack, skola, äldrevård, räddningstjänst, sportanläggningar, kollektivtrafik och naturliga mötesplatser behövs för att landsbygden ska leva.

I Fjärdhundra kan vi se ett ypperligt exempel på hur företag på landsbygden gått samman och skapat ett starkt samarbete i föreningen Fjärdhundraland. Föreningen började som ett turismprojekt finansierat av Leader som är en metod för landsbygdsutveckling och har idag ett åttiotal medlemmar i en större geografisk spridning än dagens Fjärdhundra. Fler delar av kommunen behöver bli lika levande.

Kommunen kan inte göra allt, men ett nytt ledarskap för Enköping och en landsbygdsutvecklare är en bra början för att göra landsbygden levande. Låt inte Enköpings kommun klyvas!

Rebecka Lindström, Centerpartiet
Magnus Hellmark, Centerpartiet

Share This

Share this post with your friends!