Välj en sida

27 och tyngden på almedalenskidan

Skriven av Magnus Hellmark

Kommunpolitiker för Centerpartiet med siktet inställt på Riksdagen. Enköping, Uppsala län och Sverige ska ha en levande landsbygd och ett blomstrande företagande - Kaffe och Politik! ☕️🍀

Publicerad 2018-07-09

Den politiska hetluften har under veckan legat tung över Almedalen i Visby och både Centerpartiet och Alliansen har presenterat politik som för Sverige framåt! Centerpartiet har föreslagit ett integrationår för nyanlända. Nyanlända som är särskilt motiverade behöver få en chans att snabbt komma in i det svenska samhället. Vi vill också reformera arbetsmarknaden. 100 000 utsatta, huvuddelen av dem nyanlända, ska kunna komma in på arbetsmarknaden nästa mandatperiod. Förutom landsbygden är den viktiga frågan för mig – Värderingskampen. Den måste vi vinna, mot antisemiter, rasister, islamister och nazister. Handling krävs för att skapa trygghet i hela landet.

Vi måste visa att Sverige aldrig kommer att tillhöra hatarna, sade Annie Lööf i sitt tal i Almedalen

Centerpartiets budskap är att vi vill hålla samman och utveckla Sverige. En nyckel är småföretagen som skapar 4 av 5 nya jobb, som är grunden både för att utveckla hela landet och för en bättre integration. Vi tar position för att utveckla landsbygden och klara en trygg vård i hela landet, var du än bor. Vi har en miljöpolitik som riktar in sig på att stoppa utsläppen, inte hindra utvecklingen.

Vi vill ge Sverige ett företagsklimat i världsklass. Då krävs det mer långsiktighet, ansvarstagande och handlingskraft från politiken. Centerpartiet har de konkreta förslag som krävs för att stärka företagen, få fler jobb i hela landet och öka tillväxten, säger Annie Lööf.

Framgångsrika företag och hårt arbetande människor har under de senaste åren gett Sverige en god ekonomisk utveckling. Möjligheten för regeringen att kunna genomföra stora förändringar för att bygga Sverige långsiktigt starkt har varit goda. Trots detta har den gångna mandatperioden varit bortslösad. Regeringen har inte genomfört de strukturreformer som landet behöver. I rapporten Företagen för Sverige framåt – 40 förslag för företagsamhet, jobb och tillväxt under nästa mandatperiod lyfter Centerpartiet bland annat förslag om minskad regelbördan för företagen, underlätta byggande utanför detaljplanelagt område, förenkla möjligheten för generationsväxlingar i familjeföretag, förenkla 3:12-reglerna och förbättrad bredbandsinfrastruktur i hela landet.

Här hittar du rapporten i sin helhet – Företagen för Sverige framåt

Den utdragna torkan som just nu pågår i Sverige drabbar våra bönder hårt, både växt- och djurproduktion påverkas. Foderbristen är på många håll påtaglig, vilket i förlängningen även drabbar hästnäringen. Centerpartiet vill att regeringen agerar och tillsätter en krisgrupp.

Centerpartiet vill att regeringen tillsätter en krisgrupp där handel, politiker, myndigheter och lantbruksnäringen ingår. Krisgruppen ska följa utvecklingen och se till att åtgärder som hjälper Sveriges livsmedelsproduktion så snabbt som möjligt kommer på plats.Det är också viktigt att åtgärderna tar hänsyn till de olika förutsättningar som finns runt om i hela landet. Tyvärr innebär klimatförändringarna att en sådan krisgrupp även måste titta på vad som kan göras på längre sikt – hur jordbruket ska bli mindre sårbart i ett varmare klimat i framtiden.

Som konsumenter kan vi bidra i direkt handling för att stötta våra Svenska bönder, genom att endast handla svenskt kött, så att bönderna kan sälja det kött som kommer från nödslakt på grund av torkan. Om vi inte ställer om vårt val till svenskt kött före importerat, är risken stor att torkan leder till att bönder måste lägga ned sin köttproduktion. Då kommer vi inte längre kunna välja närodlat kött. För mig är det en självklarhet att så ofta som möjligt välja svenskproducerad mat. Nu är det ännu viktigare, det är dags för samling och handling.

Under veckan kommer jag jobba med min kampanjplan och uppdatera den inför slutspurten, stuva om några var, när och hur. På grund av oförutsedda händelser blir det trots sommaruppehållet en extra nämnd. Under eftermiddagen på onsdag hittar ni mig utanför affären i Grillby och på lördag förmiddag hittar ni mig på stora torget i Enköping igen, efter en stunds uppehåll är jag åter i närheten av torgbrunnen.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken? För övrigt anser vi att du #framåt ska #kryssahellmark i #val2018 för ett nytt nära ledarskap!
Besök gärna vår kampanjsite: kryssahellmark.nu

Share This

Share this post with your friends!