Välj en sida
Kretsårsmöte i Uppsala

Kretsårsmöte i Uppsala

Lördag förmiddag och siktet inställt på första kretsårsmötet i Uppsala län som gick av stapeln i Dalby bygdegård och arrangerades av Centerpartiet i Uppsala. Kul att träffa andra centerpartister i länet och se hur andra kretsar arbetar och vilka politiska frågor som är heta. Uppsala har drygt 500 medlemmar sammanräknat Centerpartiet, CUF, Centerkvinnor och Centerstudenter med störst antal nya medlemmar bland ungdomar som också var väl representerade bland mötesdeltagarna.

Uppsalakretsen har jobbat med utåtriktade värvarkampanjer och introduktionskvällar för nya medlemmar vilket har gett resultat i ökad aktivitet bland medlemmar. En aktivitet som är värd att lyfta upp är C-Forum som arrangeras på samma sätt som våra gruppmöten i Enköping där KF-gruppen kallar alla medlemmar till öppet möte veckan innan kommunfullmäktige för att prata aktuell politik och diskutera interpellationer, motioner, insändare och debattartiklar. Man bjuder även in intressanta talare för att inspirera och beröra aktuella ämnen som just nu debatteras.

Något som var väldigt imponerade var mängden inlämnade motioner till kretsårsmötet i Uppsala som landade på 40+ i antal. Många viktiga politiska frågor lyftes genom motionerna och en del av frågorna känner man igen från tidigare år. Bra jobbat!

Solveig Zander inledde årsmötet med att berätta om rikstrender och riktningen inför valet 2018. På måndag är det dags för kretsårsmöte för Centerpartiet i Enköping där vi hakar på jobbet vi startade vid höststämman 2016 – På väg mot valet 2018!

 

En torsdag mitt i veckan

En torsdag mitt i veckan

Torsdag morgon, en vardag mitt i veckan och snart är det helg och dags för första kretsstämman i Uppsala län. Press och sociala medier rapporterar om en strålande uppgång för Centerpartiet i två olika mätningar!

 

Reflekterar över att det skulle vara underhållande att se samma typ av mätning på kommunal nivå. Få ett snitt lite nu och då som faktiskt betygssätter lokalpolitiken. Betygssätter de förslag som kommer både från styrande minoritet och oss i oppositionen.

Särskilt kul skulle det vara att se hur väljarna reagera på hagelstormen av ofinansierad förslag som just nu dimper ner från SNE. Både nu och också senare när man inför beslut i kommunfullmäktige måste redovisa ekonomin. Planerna jag läser om och får berättar för mig handlar enbart om byggen i Enköpings centrumkärnan.

Vad händer i övriga kommunen, på landsbygden, där faktiskt fler än 50% av kommunens innevånare bor? Vilka kommunala satsningar finns planerade där? Vad händer med de breda politiska samarbetena inför omfattande beslut, där alla partiet får medverkan från start?

Centerpartiet vill utveckla hela Enköpings kommun genom att exempelvis bygga fler kommunala hyresrätter i Fjärdhundra i kombination med trygghetsboenden. Centerpartiet vill se ett ansvarstagande för ekonomin i Enköpings kommun.

Ska vi nå dit krävs ett nytt ledarskap efter valet 2018 – Ett ledarskap med Centerpartiet i majoritet.

Centerpartiet röstar nej

I dagens Enköpings Posten (16/9-16) publicerades en insändare där Centerpartiet i Enköping förklara varför vi röstar nej till ett köp av stadshotellstomten.

Centern röstar nej – eposten.se/asikter/2016/09/16/centern-rostar-nej

INSÄNDARE. Centern röstar nej
ENKÖPING: Ingen bra idé att köpa Statt-tomten

Nu är det snart dags för kommunfullmäktige att fatta ett beslut kring stadshotellstomten. Ska vi köpa eller inte köpa en tomt för 11,6 miljoner? För oss i Centerpartiet är svaret mycket enkelt, vi ska INTE köpa den.

Slutnotan kommer nämligen inte att stanna vid 11,6 miljoner, till köpesumman tillkommer kostnader för utgrävningar och byggande av själva huset. Peab har tidigare påtalat att det handlar om sådana stora summor att det är svårt att få ekonomin att gå ihop med det antal lägenheter och våningar man fått tillåtelse att bygga med nuvarande detaljplan.

Många mindre genomtänkta förslag har hörts från den styrande minoriteten. Man hävdar att vi skulle få rådighet över tomten, det är rena dumheterna. Vi har full rådighet över tomten redan nu i och med utformningen av detaljplanen via det kommunala planmonopolet och kommer inte att få någon märkbar mer rådighet över tomten om vi köper den. Vi har också hört att det bör vara en park där eller ett museum. Ingen av de idéerna kommer på minsta sätt bidra till att kommunen får igen de pengar som läggs ut för tomtköpet. Blir det till slut kommunen som hyr av sig själv för att ingen annan på den öppna marknaden får ihop hyreskalkylen?

NE sa inför valet 2014 att ”Surdegen Statt kan bli vår stolthet” och att ”Kommunens planmonopol och ett positivt samarbete med Peab kan vända denna illa luktande surdeg till en hejdundrande folkfest”. SNE är i skrivande stund svaret skyldiga vad de vill göra med tomten som man vill köpa för skattebetalarnas pengar.

Vad skulle vi istället kunna göra och få för de 11,6 miljonerna om vi låter bli att köpa tomten? Tillföra resurser till elevhälsan, fler öppna fritidsgårdar, fritidskort för ungdomar, fler platser för spontanidrott, tillgänglig kultur, bilfria cykelvägar från skola till fritidsaktivitet, bredband på landsbygden, närproducerad mat på dagis och äldreboenden, trygghetsboenden för äldre. Listan kan göras lång.

Så man måste fråga sig: anser vi att det är en bra idé att kommunen, i dagens läge med en oväntat minskning av skatteunderlaget, sviktande underhåll på befintliga byggnader samt ett stort behov av nybyggnation skall lägga en oöversiktlig summa pengar för att äga en tomt som vi inte behöver och som vi inte tjänar något på och som vi inte skulle få någon mer ”rådighet” över?

Svaret är enkelt; vi i Centerpartiet anser INTE att det är en bra idé. Vi i Centerpartiet anser att det som behövs är ett ekonomiskt ansvarstagande, det som behövs är en masterplan för kommande investeringar. Enköping behöver ett nytt ledarskap. Enköping behöver Centerpartiet.

Därför kommer Centerpartiet 19 september att rösta nej till köp av stadshotellstomten.

Kenneth Löthegård (C), gruppledare
Johan Svensson (C), kretsordförande
Ulrika Ornbrant (C), vice gruppledare
Magnus Hellmark (C), vice kretsordförande

Vad är demokrati?

Debattartikel publicerad i EP (4/4-16)

DEBATT. Styrande minoriteten i Enköping visar allvarliga brister

Vad är demokrati?

Demokrati betyder folkstyre. Detta är emellertid ett ganska otydligt begrepp, eftersom hela folket knappast kan vara med och styra i alla detaljer. Däremot måste alla som vill få så god inblick i styrandet att man förstår vad som sker och även får möjlighet att göra sin röst hörd. För detta krävs ett öppnare debattklimat i fullmäktige.

Här anser vi att dagens styrande minoritet i Enköping visar allvarliga brister. För att allmänheten ska bli tillräckligt informerad måste alla någorlunda stora frågor upp för debatt i Kommunfullmäktige. Här är alla politiska partier representerade, varför allmänheten får insyn genom att ta del av debatterna och kan bedöma hur de olika partierna driver skilda frågor. Men, om som nu, det mesta istället förs ner för beslut i de mer anonyma politiska nämnderna, blir både allmänhetens och oppositionens insyn betydligt sämre och demokratin lidande.

Den röda tråden i försöken att undvika debatter i fullmäktige förstärks av ett tidigare försök att förhindra ersättarna att få yttra sig i debatterna. Historien fortsätter när Socialdemokraterna, Nystart Enköping och Vänsterpartiet i möte med gruppledarna inte vill öppna upp för oppositionens möjligheter att begära interpellationer (debatter) med NE:s representanter i fullmäktige utan att endast tillåta debatter med respektive nämndordförande.

Vi har svårt att förstå de styrandes rädsla att mötas i debatter i fullmäktige och än mindre att Socialdemokraterna tillåter att ett parti i den styrande minoriteten i praktiken undviker offentlighetens ljus.

Från Alliansens sida lämnar därför förslaget att öppna upp för allmänpolitiska debatter i fullmäktige. Vi är övertygade att det ökar intresset för fullmäktiges arbete hos våra kommuninnevånare

Peter Book Ordförande Moderaterna i Enköping
Magnus Hellmark Vice Ordförande Centerpartiet i Enköping
Stig Forshult Ordförande Liberalerna i Enköping
Henrik Lindberg Ordförande Kristdemokraterna i Enköping