Välj en sida

Ta debatten för demokratin

I dagens Enköpings Posten (26/4-18) publicerades en insändare där jag efterlyser offentliga debatter inför valet och varför det är viktigt för demokratin i vårt lokalsamhälle.

http://www.eposten.se/asikt/ta-debatten-for-demokratin-unt4964583.aspx

INSÄNDARE. Ta debatten för demokratin

Den senaste tiden har det bland annat i sociala media förts en debatt om debatten, vilken ton som används och hur olika avsändare svartmålar sina meningsmotståndare istället för att fokusera på och debattera sakfrågorna. Att kunna bevittna en politisk debatt och kanske ställa frågor till politiker är viktigt för demokratin. Lokal politik är nog så viktig jämfört med rikspolitiken för kommunens medborgare.

En politisk debatt om sakfrågor, ideologi och visioner från samtliga partiers listettor är något som både Mats Alvemark och Mårten Wedebrand tidigare efterlyst i sina insändare. De och alla andra medborgare i kommunen vill få reda på var de olika partierna står i viktiga frågor. Vem vill göra vad om man vinner valet och vilka frågor kan fler partier enas kring – Vad vill politiken göra för Enköping?

varför inte ta steget fullt ut och arrangera offentliga valdebatter med olika teman fram till valet

Kommunfullmäktige kommer under sitt möte i maj att ha en allmänpolitisk debatt med två frågor, landsbygd och integration. Dörren för debatter med samtliga partiers listettor står nu således på glänt, varför inte ta steget fullt ut och arrangera offentliga valdebatter med olika teman fram till valet som Mats Alvemark föreslår?

Jag tänker att det är ett väldigt lovande koncept med debatter på olika teman och platser runt om i kommunen, där alla partier får möjlighet att bekänna färg och samtidigt kommer närmare väljarna. Ett inslag i debatterna kan vara att svara på ja- eller nej-frågor, kanske är just frågan om valdebatter en sån fråga?

Våga säg ja och ta debatten för demokratin.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Vad är demokrati?

Debattartikel publicerad i EP (4/4-16)

DEBATT. Styrande minoriteten i Enköping visar allvarliga brister

Vad är demokrati?

Demokrati betyder folkstyre. Detta är emellertid ett ganska otydligt begrepp, eftersom hela folket knappast kan vara med och styra i alla detaljer. Däremot måste alla som vill få så god inblick i styrandet att man förstår vad som sker och även får möjlighet att göra sin röst hörd. För detta krävs ett öppnare debattklimat i fullmäktige.

Här anser vi att dagens styrande minoritet i Enköping visar allvarliga brister. För att allmänheten ska bli tillräckligt informerad måste alla någorlunda stora frågor upp för debatt i Kommunfullmäktige. Här är alla politiska partier representerade, varför allmänheten får insyn genom att ta del av debatterna och kan bedöma hur de olika partierna driver skilda frågor. Men, om som nu, det mesta istället förs ner för beslut i de mer anonyma politiska nämnderna, blir både allmänhetens och oppositionens insyn betydligt sämre och demokratin lidande.

Den röda tråden i försöken att undvika debatter i fullmäktige förstärks av ett tidigare försök att förhindra ersättarna att få yttra sig i debatterna. Historien fortsätter när Socialdemokraterna, Nystart Enköping och Vänsterpartiet i möte med gruppledarna inte vill öppna upp för oppositionens möjligheter att begära interpellationer (debatter) med NE:s representanter i fullmäktige utan att endast tillåta debatter med respektive nämndordförande.

Vi har svårt att förstå de styrandes rädsla att mötas i debatter i fullmäktige och än mindre att Socialdemokraterna tillåter att ett parti i den styrande minoriteten i praktiken undviker offentlighetens ljus.

Från Alliansens sida lämnar därför förslaget att öppna upp för allmänpolitiska debatter i fullmäktige. Vi är övertygade att det ökar intresset för fullmäktiges arbete hos våra kommuninnevånare

Peter Book Ordförande Moderaterna i Enköping
Magnus Hellmark Vice Ordförande Centerpartiet i Enköping
Stig Forshult Ordförande Liberalerna i Enköping
Henrik Lindberg Ordförande Kristdemokraterna i Enköping

Långsiktig plan

Långsiktig plan för kommunal byggnation i Enköpings kommun

Jag lyfte frågan redan för ett år sedan, varför riva uterinken innan planen för nybyggnation av ishall var klar och upphandlad? Att slänga ur sig ”vad var det jag sa” räcker inte riktigt till här, det är varken hållbart eller ansvarstagande att hantera stora byggprojekt på det här viset i Enköpings Komun. Investeringar i byggnader som vi ska leva med och betala under lång tid måste komma till i öppna processer, politisk samsyn och via breda överenskommelser. Att göra populistisk politik av det är kortsiktigt och destruktivt.

Visst är det som många väljare säger: ”Kom överens någon gång och se till att bygga något!”

Ska vi komma dit väljarna vill så kan man inte låta egenmäktiga partier fortsätta driva sin populistiska politik och köra över tidigare tagna beslut och tjänstemän till höger och vänster. Ska vi komma dit väljarna önskar måste prioriteringar, öppna processer och breda överenskommelser komma på plats.

Hur ser planen ut? Var, när och hur ska kommunen växa?

Hur ser S+NE sammantaget på alla byggbehov som finns inom kommunen, vad är planen? Hur tänker man hantera framtiden och skapa breda överenskommelser, vad är planen? Hur tänker man finansiera och vilka kriterier för prioritering finns, vad är planen? Finns hela kommunen med, inklusive kransorter och landsbygd?

Vad är planen?!

Nystart tål inte kritik

Insändare publicerad i EP (19/2-16)

ENKÖPING. Samma spelregler för alla

SOCIALNÄMNDEN. Det är med viss förvåning man tar del av Nystart Enköpings (NE) svar på vår kritik att socialnämnden fattar beslut mot tjänstemännens förslag och vägledande domar. Det är i och för sig inget man berör i sin inlaga, utan man far ut med svepande trams. Inte med ett enda ord berör­ de man de frågeställningar vi hade i vår insändare, som dessutom var undertecknad med både Moderater och Centerpartister.

Vi är mycket glada för att bowlingen har en fortsatt bra verksamhet i staden och tror att de nya entreprenö­rerna kan göra mycket bra för alla innevånarna oavsett om man spelar sporadiskt eller mer professionellt. Det vi vill är att alla företag i Enköping ska hanteras efter samma spelregler. Det är kanske lite fyrkantigt och tråkigt, men i andra änden vet ju alla inblandade vad som krävs av en.

Vi som skrev under insändaren är samma personer som satt med på mötet. Vi vet vad som sas, vi vet hur argumenten föll och det var uppenbart att det skickats signaler från annat håll. Vi ser problem med hur personalen inom social­förvaltningen ska hantera tillståndsfrågor i framtiden. Kanske ”styrelsen” i NE vill informera dem om vilken del av lagen de ska bortse ifrån, så kan hanteringen förmodligen förenklas och påskyndas.

Det är intressant att det är enbart är NE som skriver under insändaren och att S väljer att avstå, men det har skett tidigare. I övrigt är det så mycket felaktigheter i insändaren att ett klar­görande förmodligen skulle ta ett helt mittuppslag.

Peter Book (M) andre vice ordförande socialnämnden
Anna Sager (C) ledamot socialnämnden
Yvonne Bromée (M) ledamot socialnämnden
Jan Hannebo (M) ersättare socialnämnden
Magnus Hellmark (C) ersättare socialnämnden

Ny ishall – Alternativ placering?

Ny ishall – Alternativ placering?

Angående placering av och tankeprocessen kring nybyggnationen av ytterligare en ishall i Enköping har jag skrivit en insändare i EP 9/2-15 som bemöter en del frågor som väcks av en tidigare artikel ”Nya ishallen kan bli dyrare än beräknat” publicerad i EP 5/2-15.

Insändare i EP 9/2-15 angående alternativ placering av den nya ishallen i Enköping

Jag har inte fått något svar på min frågeställning i insändaren. Men jag noterar att majoriteten i Enköpings kommun (S+NE) efter min insändare gjort ett utspel där man går i samma tankar som mig med en alternativ placering av den nya simhallen i EP 19/2-15.

Min fråga till Claes Lagelius, projektledare på upplevelseförvaltningen är om man belyst och undersökt frågan om en alternativ placering av den nya ishallen så att nuvarande uterink kan finnas kvar?

Jag tycker det är bra om man river så lite som möjlig och framförallt inte river i onödan.

/Magnus