Välj en sida

39 och en digitaliserad landsbygd

Skriven av Magnus Hellmark

Kommunpolitiker för Centerpartiet med siktet inställt på Riksdagen. Enköping, Uppsala län och Sverige ska ha en levande landsbygd och ett blomstrande företagande - Kaffe och Politik! ☕️🍀

Publicerad 2018-09-28

Bo, leva och verka på landsbygden

Enköpings kommun ska ha en levande landsbygd. Man ska kunna bo i hela kommunen och ändå ha nära tillgång till grundläggande service eller i alla fall rimlig närhet till service. Det är svårt att föreställa sig hur vårt samhälle skulle se ut utan internet. Vi vill bygga ut bredbandsnätet till alla delar av kommunen. Alla människor i vår kommun ska kunna vara uppkopplade.

Tekniken gör det möjligt med god service, som exempelvis kontakt med myndigheter och sjukvård. För att det ska bli så bra som möjligt krävs att lokala och regionala krafter är med och tar initiativ till utvecklingen. Människor ska kunna betala sina räkningar via nätet och ta del av olika elektroniska samhällstjänster. Allt detta har stor betydelse för landsbygdens utveckling.

Uppkopplade 2025

Vi vill att alla hushåll och arbetsplatser där efterfrågan finns, ska vara uppkopplade senast 2025. Därför måste vi fortsätta att prioritera utbyggnaden av bredband på landsbygden. För att genomföra detta behövs kreativa lösningar som exempelvis samförläggning av bredbandsinfrastruktur med annan infrastruktur och en mer snabbfotad användning av frekvenser för mobilt bredband. I Alliansregeringen satsade vi mycket pengar på bredband. Det är en satsning som har gett resultat, men fortfarande finns mer kvar att göra för att Sverige verkligen ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Av Sveriges 290 kommuner säger 255 stycken att de har för få bostäder. På landsbygden är det ofta särskilt svårt att bygga nytt. Det gör att klyftorna mellan stad och land riskerar att växa ytterligare. I en del landsbygdskommuner är kostnaderna för att bygga högre än vad huset är värt när det är färdigbyggt. Det gör att det blir svårt att få fram nya bostäder i dessa kommuner, trots att de har bostadsbrist.

Med det sagt, är det rimligt att Enköpings Hyresbostäder drar sig ur satsningar i kransorterna för att fokusera sitt byggande till centrala Enköping? Dessutom genom utförsäljning av bestånd i kransorterna utan att bygga nytt?

Jag tycker att det är orimligt att landsbygden och kransorterna blir lidande, det är dags att se över regelverken och förenkla värderingsregler för bostadsbyggande på landsbygden samt införa enklare byggregler utanför detaljplanelagt område så att möjligheterna ökar att fler bygger nya bostäder på landsbygden. Det gäller både privatpersoner och kommunala bostadsbolag som Enköpings Hyresbostäder.

Fortsatt framåt

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken? Nyfiken på de frågor jag driver, på mig eller vill du bjuda in mig till ett möte? Kampanjen för #kryssahellmark slutade inte bara för att valet är över, nu gäller val 2022! Jag kommer besöka olika platser i vår kommun och ute i länet under mandatperioden, håll utkik efter fler event på facebook och hör av dig till mig om du/ni vill boka in ett möte.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Share This

Share this post with your friends!