Välj en sida
38 och en ny valrörelse

38 och en ny valrörelse

Valrörelsen är död, leve valrörelsen!

Dammet har just lagt sig och resultaten börjar sätta sig runt om i Sverige. Ett förvånansvärt jämt resultat som gör det knepigt att få till stabila majoriteter. Inget är ju naturligtvis omöjligt, det tar bara lite längre tid och kostar mera. För egen del har jag genomfört en val- och kampanjutvärdering, alltid viktigt att följa upp utfört arbete, ta vara på ”lessons learned” för att lyckas bättre nästa gång.

Om vi tittar på Centerpartiet i Enköpings valresultat vart det glädjande en ökning med +1,88% från 9,83% [2014] till 11,71% [2018] (källa: val.se) vilket gav oss ett mandat åter. Smolket i bägaren är att trots allt så har vi ridit på den nationella trenden, den positiva valrörelsen, och inte helt gjort jobbet själva eller vunnit av egen kraft. Det kan låta destruktivt och pessimistiskt, men det är något vi måste ta med oss när vi utvärderar valet inför 2022. Vissa åtgärdar måste till i närtid och andra måste gå från att vara engångsföreteelser till kontinuerliga verksamhet.

Jag tänker att en frigörelseprocess är på sin plats, att gamla grupperingar släpper taget och låter de nyvalda och framåtsträvande krafterna få jobba och utvecklas

Att gå fram som ett team eller ett lag är också något som behöver finnas med till nästa valrörelse. Jag och några till med mig lyfte detta internt i valrörelsen, men det gick inte att nå framgång till en förändring. Det var och är fortfarande låsta positioner hos valledningen. Att peka på personvalskampanjer som ett misslyckande för gruppen är bara klumpigt och lumpet. Vi ska lyfta personvalskampanjer och samtidigt gå fram som ett team. Misslyckande kopplat till valrörelse och valresultat landar tungt på ett uselt arbete av nomineringskommittén och etikettsbrott i densamma.

Jag tänker att en frigörelseprocess är på sin plats, att gamla grupperingar släpper taget och låter de nyvalda och framåtsträvande krafterna få jobba och utvecklas. Det är förkastligt för utvecklingen att ha styrning utifrån som påverka inriktning och i stor sett alla beslut, det hämmar och lägger en våt filt över det politiska engagemanget. Låt baksätesförarna åka färdtjänst och hitta andra engagemang istället!

Politisk rivstart

I det vakuum som nu är, från valresultatet fram till ett nytt styre är på plats, har jag all tid i världen till att utveckla och prioritera min egen politik och synkronisera den med Centerpartiets. Om vi kommer att styra i majoritet eller fortsätta jobba i opposition är som sagt inte klart i detta nu. Det viktigaste att ta tag i från dag ett är ekonomin, att få till en ansvarsfull politik som blir långsiktigt hållbar. För att nå en budget och ett resultat i balans så måste vi prioritera, gärna ur ett hela-kommunen-perspektiv så att vi får med oss landsbygden när vi pratar utveckling.

Den sista pusselbiten ligger i att vi behöver få hjulen att snurra, samverka med företagen och näringslivet. Det är där jobben skapas och ju fler som jobbar ju mer skatt har vi till att utveckla hela Enköpings kommun, med en budget i balans

Jag tänker att om vi ska få ordning på ekonomin behöver vi titta över den kommunala verksamheten, tjänstemannaorganisationen, och se om all verksamhet som bedrivs är kopplad till uppdraget och om den är effektiv eller kan effektiviseras. Kärnverksamheten för kommunen bör vi satsa på, det vill säga skola, vård & omsorg och socialtjänst. Den sista pusselbiten ligger i att vi behöver få hjulen att snurra, samverka med företagen och näringslivet. Det är där jobben skapas och ju fler som jobbar ju mer skatt har vi till att utveckla hela Enköpings kommun, med en budget i balans.

Europavalet 2019

Val till Europaparlamentet äger rum 23-26 maj 2019. För svensk del betyder det att EU-valet genomförs söndagen 26 maj. Beslut om datum togs formellt av Europeiska rådet i juni 2018. Jag har valt att tacka ja till att kandidera efter att ha blivit nominerad. Vad det leder till är osäkert, men jag har tiden, engagemanget och internationell erfarenhet.

Förhoppningsvis kommer det bli fler Centerpartister till EU som kan gör Fredrick Federley sällskap. Många på listan är meriterade och kommer göra ett bra jobb, det känns tryggt inför framtiden

Just nu pågår en intern medlemsomröstning och sen ska nomineringskommittén jobba fram ett förslag till lista, Den 17 december 2018 fastställer förtroenderådet valsedel till europavalet samt fattar beslut om valmanifest. Förhoppningsvis kommer det bli fler Centerpartister till EU som kan gör Fredrick Federley sällskap. Många på listan är meriterade och kommer göra ett bra jobb, det känns tryggt inför framtiden.

Fortsatt framåt

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken? Nyfiken på de frågor jag driver, på mig eller vill du bjuda in mig till ett möte? Kampanjen för #kryssahellmark slutade inte bara för att valet är över, nu gäller val 2022! Jag kommer besöka olika platser i vår kommun och ute i länet under mandatperioden, håll utkik efter fler event på facebook och hör av dig till mig om du/ni vill boka in ett möte.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

37 och fortsatt framåt

37 och fortsatt framåt

Evig väntan på resultat

Första veckan efter valet – politiskt tomrum, väntan men framför allt förväntan. Ett högt valdeltagande och ett manuell valsystem gör att det fastställda resultaten drar ut på tiden. Den samlade presskåren fortsätter i ”val-mode” med att agitera för både det ena och det andra regeringsalternativet, även på lokal nivå. Att bilda en majoritet ur ett jämt valresultat är aldrig enkelt och kräver både förhandling och till slut uppoffringar från respektive partier. Jakten på makten kan sluta i både lycka och svekdebatt, det kommer en morgondag…

Centerpartiet i Enköping har sedan tidigare valt att inte samverka med varken SD och NE vilket kan visa sig vara ett bra beslut, för det tvingar partier att tänka utanför boxen.

Centerpartiet i Enköping har sedan tidigare valt att inte samverka med varken SD och NE vilket kan visa sig vara ett bra beslut, för det tvingar partier att tänka utanför boxen när man ska förhandla fram en stabil majoritet till att styra Enköping under de kommande fyra åren. Kanske, men bara kanske, kan vi få se några nya grepp. Politik är ju som bekant en förtroendebransch, mot väljarna, inte en intern fråga för det egna partiet. Framtiden får utvisa resultatet och om eventuella svekdebatter landar tungt i knät hos de olika partiernas ledarskap.

Tomma stolar

Ännu står stolar tomma och vilka som tar plats återstår att se, även om det finns aningar om hur det kommer att se ut. Det mandatperiodsskifte som nu är på gång, inleds med att det ”gamla” kommunfullmäktige i Enköping ses sista gången för ett sammanträde den 17 september.

Oavsett partitillhörighet bör målet vara gemensamt – att göra det bästa för hela Enköpings kommun.

Redan den 15 oktober tillträder nya ledamöter och ersättare i KF (kommunfullmäktige) i och med att ålderspresidenten öppnar mötet och val av KF-presidium, revisorer, KS (kommunstyrelse), krisledningsnämnd och valberedning genomförs. Mandatperiodsskiftet avslutas den 1 januari 2019 med att alla nyvalda ledamöter och ersättare tillträder sina stolar i de olika nämnderna. Fram till dess jobbar nuvarande ledamöter i nämnderna vidare.

Under hösten kommer det politiska hantverket och ledarskapet att prövas, även relationer partier emellan kan komma att ansträngas. Naturlig del av politiken säger en del. Oavsett partitillhörighet bör målet vara gemensamt – att göra det bästa för hela Enköpings kommun. Vägen dit och medlen för att lösa uppgiften ser annorlunda ut, men målet bör som sagt vara detsamma.

Stå emot och stå pall

Kaffet är urdrucket och nu återstår enbart disken innan det är dags med nya tag inom politiken. Kaffe och politik är själva grunden i min politiska gärning, förutom målet – att lämna efter mig en bättre värld till våra barn och kommande generationer. Det känns extra tufft att göra jobbet ibland, men jag tänker att om inte jag orkar göra det genom att stå upp, stå emot och stå pall. Vem annan ska i så fall orka göra det?

Nyfiken på de frågor jag driver, på mig eller vill du bjuda in mig till ett möte? Kampanjen för #kryssahellmark slutade inte bara för att valet är över, nu gäller val 2022!

Jag kommer fortsätta att jobba för Enköpings, Uppsalas och Sveriges bästa. Jobba med frågor som är kopplade till landsbygd, företag och jobb. Det är läge att utveckla ett digitalt valsystem och låta ungdomar rösta det år man fyller 18. Det små sakerna gör all skillnad för demokratin. I ett större perspektiv är frågorna för landsbygd, företag och jobb viktiga. Här gäller det att nöta på och få till förändring. Det gäller att hålla sikte på målet och skapa förtroende för de viktiga frågorna.

Fortsatt framåt

Nyfiken på de frågor jag driver, på mig eller vill du bjuda in mig till ett möte? Kampanjen för #kryssahellmark slutade inte bara för att valet är över, nu gäller val 2022! Jag kommer besöka olika platser i vår kommun och ute i länet under mandatperioden, håll utkik efter fler event på facebook och hör av dig till mig om du/ni vill boka in ett möte.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken?

36 och vi närmar oss ett resultat

36 och vi närmar oss ett resultat

Dagen efter kvällen före

Så var vi då framme, vid dagen/dagarna efter valet 2018. Kaffet är rykande hett i koppen, politiken och regeringsbildningen… kanske inte lika hett. En känsla av tomhet och en klump i magen, hur kunde Sverige rösta så här? Har vi inte lärt oss bättre? En intensiv valkampanj är över, veckor av roliga möte och vardagligt slit är till ända. Väljarna har givit oss ett resultat och ett förtroende att förvalta. Så vad gör vi nu av det?

Jag hoppas att alla människor utan rent hjärta och samvete kommer att få stå med skägget i brevlådan inom snar framtid. Alla de som tror att de är större och bättre än oss som kämpar i motvind. Alla de som medvetet stöter ut, låter bli att berätta, skyller ifrån sig, snackar skit bakom våra ryggar och nedvärderar oss. Jag tror på karma så det kommer förr eller senare att slå tillbaka på er.
💚🍀💚 #kryssahellmark 💚🍀💚

Citatet ovan är en text som min fru Lena skrivit på Facebook under morgonen, det finns sanningar i texten som gör ont, som sårar och som gör en ledsen. Saker som till varje pris måste förändras. Men främst visar texten att det finns massa klokskap hos min fru.

Valresultatet

Förtroende som givits oss av väljarna ska vi förvalta på bästa sätt, göra det som behövs för att få hjulen att snurra igen. I Sverige, Uppsala och Enköping. Det preliminära valresultatet från valnatten ger i handen att det inte finns några tydliga majoriteter att bilda regering på för Sverige och om du vill regeringar för Region Uppsala och Enköpings kommun.

Tydliga avgränsningar finns sen redan innan valet, Centerpartiet i Enköping kommer inte samarbeta med vare sig (SD) Sverigedemokraterna eller (NE) Nystart Enköping, det har man redogjort för väljarna inför valrörelsen.

Vad gäller Enköpings kommun når respektive ”block” inte upp över 50% och egen majoritet, istället är det förvånande jämt. Tydliga avgränsningar finns sen redan innan valet, Centerpartiet i Enköping kommer inte samarbeta med vare sig (SD) Sverigedemokraterna eller (NE) Nystart Enköping, det har man redogjort för väljarna inför valrörelsen. Det öppnar ju upp för nya majoriteter som kan visa sig vara bättre för Enköpings bästa och den fortsatta utvecklingen av kommunen där landsbygden spelar stor roll.

Blicken framåt

Kanske, men bara kanske är Centerpartiets slogan under valet lite sliten nu. Jag väljer att se den som början på fortsättningen. Med kaffe och politik kan vi ta över världen, vi ska alltid fortsätta sträva framåt! Nåja, i alla fall kan vi ha kul och engagera fler personer att bli medlemmar och hjälpa till att utveckla Centerpartiets politik.

Att sitta hemma eller på nätet och gnälla över politiken och politiker är faktiskt inte okej, se till att engagera dig istället! Om inte inom politiken så gärna inom någon annan folkrörelse eller förening.

För om det är något vi saknar så är det fler engagerade personer i politiken, oavsett partifärg behöver vi bli flera som står upp och jobbar för det var och en tror på. Att sitta hemma eller på nätet och gnälla över politiken och politiker är faktiskt inte okej, se till att engagera dig istället! Om inte inom politiken så gärna inom någon annan folkrörelse eller förening. Om ni inte redan vet det så är det faktiskt något av det roligaste man kan göra, att engagera sig ideellt i en förening eller folkrörelse.

Kampanjen för #kryssahellmark slutar inte bara för att valet 2018 är passerat. Närmast har vi ett EU-val 2019 och redan den 10/9-2018 började förberedelserna för valet 2022. Jag kommer besöka olika platser i vår kommun och ute i länet under mandatperioden, håll utkik efter fler event på facebook.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken?

35 och varför ska jag rösta?

35 och varför ska jag rösta?

Förtidsrösta

Nu är det en vecka kvar att antingen förtidsrösta eller under söndagen besöka någon av vallokalerna och rösta på och kryssa just din kandidat. Vilken vallokal som du i så fall ska besöka, står tryckt på ditt röstkort. Klockan 20:00 stänger alla vallokaler och rösträkningen börjar, sent under kvällen den 9/9 eller kanske en bit in den 10/9 har Sverige ett valresultat.

Men varför ska jag rösta? Min röst räknas ändå inte…

Men varför ska jag rösta? Om du INTE röstar kommer ingen att höra dig. Att rösta handlar om vem som bestämmer över dig. Över din familj, din vardag, ditt liv. Om du inte röstar kan du inte påverka… Du måste rösta!

Din demokratiska rätt

Agnes Svedberg från Centerpartiet i Västerås uppmanar dig att använda din demokratiska rätt och gå och rösta. Filmen är producerad av Magnus Nystedt som jobbar som politiskt sekreterare för Centerpartiet i Västerås. Den finns dessutom på mängder av språk, det viktiga budskap måste spridas. Du hittar filmerna genom att klicka på länken – Du måste rösta

Om du har funderingar på något som rör svenska val, titta in på https://www.val.se där finns allt du behöver veta inför, under och efter valet. Här finns också resultatet efter valdagen.

Fortsatt framåt

På tisdag den 4/9 rullar #kryssahellmark kampanjen vidare, vi valspurtar och kommer att vara på plats i vid Tempo i Fjärdhundra för att bjuda på kaffe och prata politik. Håll utkik efter fler event på facebook. Passa på att komma och träffa oss och berätta om din viktigaste fråga!

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken? För övrigt anser vi att du #framåt ska #kryssahellmark i #val2018 för ett nytt nära ledarskap!
Besök gärna vår kampanjsite: kryssahellmark.nu

Hellmark om sportskytte och jakt

Hellmark om sportskytte och jakt

Vapenfrågor

Med tiden har jag fått frågor om hur jag som kandidat till riksdagen för Centerpartiet i Uppsala län ställer mig till politiska frågor som rör sportskytte, jakt, vapenlagstiftning och implementeringen av EU’s vapendirektiv i Sverige. Mina ståndpunkter utgår från egna erfarenhet som jägare och sportskytt inkluderat IPSC sedan 30 år tillbaka, det är också grunden till vilka frågor jag driver på området.

Hej! Hur ställer du dig kring målskytte så som dynamiskt skytte med gevär och hagel? Tror jag vet att du är jägare också? Kan inte du berätta lite kort din inställning kring svenska vapenlagar och vad du brinner för. Varför ska vi lägga våra röster på just dig helt enkelt?

Frågan ställdes alldeles nyligen via Facebook och jag tycker att man som sportskytt eller jägare absolut ska ställa den frågan till sin kandidat innan man lägger sin röst och kryssar kandidaten. Innan jag går in på de frågor jag själv driver vill jag beskriva vad Centerpartiet i stort har och vill göra för Sportskyttar och jägare.

Centerpartiet tog tidigt strid mot det krångel som vapendirektivet skapar både i EU och i Sverige. Vi kan konstatera att sunt bondförnuft är något som onekligen behövs i politiken. Vi måste ta krafttag för att hindra insmuggling av vapen som hamnar i kriminella gängs händer. Därför vill vi bland annat ha hårdare straff för grova vapenbrott och ett bättre EU-samarbete. Däremot tycker vi att det är självklart att jägare och sportskyttar skall ha rätt att använda sina vapen. Det är viktigt med tydliga och förutsägbara regler och att myndigheternas tillståndsgivning fungerar smidigare och snabbare än idag.

Centerpartiet vill:

  • Ha tydliga och förutsägbara regler kring vapen och snabbare tillståndsgivning än idag
  • Se över EU-lagstiftningen om illegala vapen
  • Värna jägares och sportskyttars användning av vapen

Men vilka frågor brinner jag för och vilka frågor vill jag driva i riksdagen under kommande mandatperiod?

Det här vill jag jobba för:

  • Hålla införandet av vapendirektivet på EU’s miniminivå i harmoni med nuvarande vapenlagstiftning, för att inte skapa nya problem och regelkrångel.
  • Dela upp lagstiftningen avseende legalt vapenägande och vapenbrott.
  • Dela upp myndighetsutövning avseende legalt vapenägande och vapenbrott på separata myndigheter.
  • Avskaffa kravet på 5-års licenser, men behåll kravet på aktivitet i förening, tävling och träning.
  • Ställ tydligare krav på förvaring och ta bort gränsen för max ”poäng” i skåpet. För att underlätta förvaring för de som bor tillsammans och tävlar/jagar tillsammans.
  • Stimulera utvecklingen av den frivilliga skytterörelsen som en del i samhällets kris- och beredskapsförmåga.
  • Tillför resurser till tull och polis för att stoppa införsel av illegala vapen och kunna hantera vapenbrott i samhället.

Gevär av typen AR15 eller Hagel i stil med Saiga eller Typhoon som har box magasin. Hur ställer du dig kring det?

Vapen och magasin i olika storlekar, till exempel AR15, som idag är godkända för IPSC ser jag ingen anledning att förbjuda eller försvåra användningen av som tävlingsredskap. Jaktvapen som av polisen kallas ”militärliknande” och som i dag ”jagas” av tjänstemän inom polisen och som man därigenom försöker förbjuda ser jag idag inget hinder att istället tillåta enligt normala rutiner. Det är bättre för skytten och anpassade vapen ger en säkrare jakt. Jag vill ju som sagt helt skilja tillståndshanteringen från vapenbrotten. Det vill säga, annan myndighet än polisen hanterar vapentillstånd.

Tack för dina svar, det är till stor hjälp inför valet

Om du också anser att jag jobbar i en riktning som är bra för sportskyttar och jägare. Om du tycker att jag driver en politik som utvecklar möjligheterna att stävja illegala vapen och underlätta för legala vapenägare. Rösta då gärna på Centerpartiet och kryssa mig, Magnus Hellmark!

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken? För övrigt anser vi att du #framåt ska #kryssahellmark i #val2018 för ett nytt nära ledarskap!
Besök gärna vår kampanjsite: kryssahellmark.nu